De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober. De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober. De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat."— Transcript van de presentatie:

1 Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober

2 De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Sluit het aanbod in de bestaande voorraad en beoogde nieuwbouw voldoende aan bij de toekomstige vraag? Of moet worden geanticipeerd op een andere vraag? 2

3 Wat gedaan? Gegevens op buurtniveau verzameld CBS-microdata: alle verhuizingen sinds 2006 Demografische prognoses toekomst (scenario’s) Marktpanels (3x) Analyse vraagverschuiving Lokale verdieping naar de kernen Noordenveld 3

4 Historische trends 4

5 Wie komen er in de regio en vertrekken uit de regio? 5 Groningen magneet voor jonge huishoudens

6 Groei Noordenveld 6

7 7 Samenhangende woningmarktgebieden Top 5 Noordenveld: 1.Groningen 2.Leek 3.Assen 4.Tynaarlo 5.Haren

8 Toekomst voorspellen? 8

9 Drie prognoses Trend -Minimum -Maximum Verstedelijking Verandering van tijdperk 9

10 Toelichting op de scenario’s 10

11 Bevolkingsontwikkeling 11

12 Huishoudensontwikkeling 12 2015-20202020-2025 Trend minimum 50 20 Trend gemiddeld 70 30 Trend maximum 80 50 Verstedelijking 70 20 Verandering tijdperk 110 60

13 Huishoudensontwikkeling samenstelling 13

14 Woningprijzen per kern 14

15 Samenstelling bevolking per kern 15

16 Verhuizingen tussen de kernen (vestiging en vertrek) 16 Norg PeizeRoden

17 Huishoudensgroei per kern 2015-20202020-20252025-20302015-2020 Peize+100+70+405% Norg+100-101% Roden+190+70+103% Overige kernen+70-10-1402% 17

18 Groei per kern 18

19 Samenstelling vraag PeizeNorgRoden Overige kernen Huur eengezinswoning. Huur appartement Koop rij Koop 2-1 kap Koop vrijstaand Koop appartement 19

20 Ontwikkeling inkomensdoelgroepen 20 Huidig aantal woningen van corporatie(s) < € 34.911 corporatie- woning > € 34.911 corporatie- woning (% scheefheid) Ontwikkeling doelgroep 2015 – 2020 Gewenste omvang sociale voorraad 2020 2.8402.250 (huidig) 590 (21%) -80 tot +60 2.740 tot 2.910 440 (16%)2.570 tot 2.730 300 (10%)2.420 tot 2.580 150 (5%)2.290 tot 2.430 0 (0%)2.170 tot 2.310

21 Ouderen en verhuizingen (55+) 21

22 Conclusies Noordenveld in trek bij gezinnen met kinderen Omslag groei na 2025 Roden en Peize groeien langst door Peize veel interne verhuizingen Roden en Norg binnengemeentelijke opvangfunctie Trek senioren naar voorzieningenkernen Sociale voorraad op peil 22

23 Regionale context 23

24 24

25 Omslag van groei naar krimp 25

26 26

27 Conclusies Onderzoek is beginpunt voor gezamenlijk beleid Kernpunten 1.Behoefte stedelijk wonen in (of zeer nabij) Groningen 2.Voorzieningenkernen versus woonkernen 3.Stad en ommeland: meer huur en rij of meer koop en vrij 4.Woningprogrammering op basis van behoefte 5.Aandacht voor bestaande woonmilieus 6.Slim plannen (vastgoedstrategie) in verband met hobbel 7.Rekenen met onzekerheden 27

28 Lokale sturing woonbeleid

29 3 wetten, 3 doelen 29

30 Woningwet 2015 Ingangsdatum 1.7.2015 30

31 Doelstelling Maatschappelijk bestemd vermogen moet beschikbaar blijven voor het verhuren van woningen voor de laagste inkomenscategorieën. 31

32 32 Taakafbakening: wat mag wel, wat mag niet?

33 Essentieel onderscheid Daeb Niet-Daeb 33 Dienst van algemeen economisch belang = Staatsteun (borging) Marktdiensten

34 Niet-Daeb is: Huurwoningen (> € 710) Koopwoningen ontwikkelen Commercieel vastgoed Grondposities tbv niet-Daeb Huidige BV’s en NV’s van corporaties 34

35 Thema’s De cyclus (de handreiking) Het tripartiet overleg Belangrijkste dilemma’s Redelijke bijdrage 35

36 36 Uitbrengen bod Prestatie- afspraken Verslaglegging en verantwoor- ding Voorbereiden bod Volkshuisvestings beleid Gereed 1 juli Gereed 15 december Gereed 1 mei Jaarlijkse cyclus4/5-jaarlijkse cyclus Volkshuisvestings- beleid Voor­ bereiden bod Uit­ brengen bod Prestatieaf -spraken 4 1 Verslaglegging + verantwoording 2a2b3

37 Toekomstige cyclus 37

38 Zienswijzen gemeente en huurdersorganisaties Jaarverslag Aanwijzing verkoop Uitbreiding werkgebied Fusie of splitsing Liberaliseren sociale huurwoningen (na splitsing) Beoordeling commerciële (niet-DAEB) werkzaamheden. Vaststelling regionale werkgebied Reglement over sloop woningen 38

39 Wat nu te doen? Voorstel regionaal werkgebied Woonvisie: -Wijze van samenwerken / rol kiezen -Afstemming voorraadstrategie corporaties -Vrije-sectorhuur (Daeb / niet-Daeb) -Leefbaarheid / reikwijdte Achtervangfunctie WSW Verdeling investeringsruimte over de regio 39

40 Tips rond samenwerking gemeente, huurdersorganisaties en corporaties Vooraf “nieuwe” rollen bespreken Geen u vraagt wij draaien, maar gezamenlijkheid Weet wat redelijk is Bepaal samen vooraf de speelruimte Van intenties naar handelen, de 4w’s: wie doet wat, wanneer en waar 40

41 Bedankt voor uw aandacht 41


Download ppt "Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober. De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat."

Verwante presentaties


Ads door Google