De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht."— Transcript van de presentatie:

1 Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

2 Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale context: krimp en vergrijzing Inzicht in specifieke doelgroepen voor Maastricht Op basis van onze analyse wilt u de juiste stappen zetten voor programmering U vroeg ons:

3 1 90% aandacht voor nieuw90% aandacht voor bestaand  Verandering in denken en doen nodig

4 Maastricht beter dan regio, wel afname Bron: Etil 2014

5 Regionale context van belang vanuit POL 2014 Vaststelling gepland voor december Bestaande voorraad sluit steeds minder goed aan bij de veranderende vraag Suburbane woonmilieus, in steden en in kleinere gemeenten, verdunning en kwaliteitsslag POL vastgestelde kwantitatieve kaders transformatieopgave: woningbehoefte i.r.t. huishoudensontwikkeling en leegstand Nu in Maastricht-Heuvelland: overschot (behoefte versus actuele planvoorraad)

6 Ladder voor Duurzame Verstedelijking Artikel Bro lid 2-4 Toelichting bestemmingsplan voor nieuwe stedelijke ontwikkeling: 1.Beschrijving dat voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in actuele regionale behoefte 2.Als sprake is van actuele regionale behoefte: dan beschrijven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins 3.Als de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, beschrijven in hoeverre die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.” Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een provinciale verordening die een locatie voor stedelijke ontwikkeling aanwijst.” Trede 0: is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling? POL is in principe ladder-proof

7 Groei komt vooral door vergrijzing en immigratie! Prognose Etil woningbehoefte: groei met 165 per jaar tot 2020, daarna afname van circa 125 per jaar Prognose Etil 2014: groei huishoudens met circa 185 per jaar tot 2020, daarna afname met circa 125 per jaar

8 Groei door buitenlandse migratie totaal

9 Maastricht ‘Amsterdam van Zuiden’ Aandeel in buitenland geboren inwoners in Maastricht (groen) en Amsterdam (blauw) Aandeel in Europa geboren inwoners in Maastricht (groen) en Amsterdam (blauw)

10 Groei tot 2020, daarna krimp en vooral bij jongere doelgroepen Doelgroep Aantal huishoudens 2014 Ontwikkeling Ontwikkeling 2020 – 2030 Alleenstaand <25 jaar Alleenstaand jaar Paren <35 jaar (1-ouder)gezinnen Alleenstaand & paren Alleenstaand & paren Alleenstaand & paren 75-plus Totaal Bron: Etil 2014 en ABF Research

11 Let op: jongere doelgroepen sterk bepaald door studentenpopulatie Doelgroep Aantal huishoudens 2014 Ontwikkeling Ontwikkeling 2020 – 2030 Alleenstaand <25 jaar Alleenstaand jaar Paren <35 jaar Subtotaal jongere doelgroepen Bron: Etil 2014 en ABF Research Inclusief studenten huishoudens in 2014 Groei studenten , door buitenlandse aanwas

12 Onze conclusie vraag vanuit doelgroepen VraagToelichting Studenten ,, Aantal buitenlandse studenten groeit, binnen NL neemt af Jonge alleenstaanden en stellen tot 35 jaar  Jonge huishoudens (niet studenten) trekken weg Reguliere gezinnen en middelbare huishoudens ,, Ontwikkeling gezinnen en stellen tot 55 jaar loopt terug; tot 2020 afname daarna stabilisatie Europese werknemers  Afgelopen jaren sterk gestegen, toename verwacht Expats  Sterk afhankelijk van conjunctuur Ouderen (met zorg vraag)  Omvang doelgroep groeit, aanbod loopt achter op vraag

13 Deel van de vraag (13-30%) kan in leegstaand vastgoed landen Voorraa d Indicatieve leegstand m² leegOmzetbaarbvo Omvang woning bvo Aantal woningen Kantoren % % tot tot 108 Winkels % % tot tot 31 Bedrijfsruimte % %0 tot tot 78 Maatschappelijk vastgoed Zorg % % tot tot 25 Onderwijs % % tot tot 38 Overheid % %600 tot tot 9 Religieus % %300 tot tot 3 Totaal130 tot 300 Totaal aantal woningen ( ) gedeeld op vraag tot 2020 van 970 Let op: geen rekening gehouden met leegstand in bestaande woningvoorraad Slechts 4 tot 9% van leegstaand vastgoed is omzetbaar naar wonen

14 Samenvatting woningvraag vanuit doelgroepen en huishoudens ontwikkeling Segment Behoefte doel- groepen Indicatie: jaarlijkse vraag Toelichting Koop grondgebonden  50 Vooral tussen € – € Doelgroepen: gezinnen, stellen jaar en beperkt behoefte alleenstaanden jaar Courante plekken nabij centrum Koop appartementen  20 Vooral tussen € – € Doelgroepen: vooral alleenstaanden jaar Courante plekken dichtbij (winkel)voorzieningen en zorgvoorzieningen, goed bereikbaar met OV, centraal gelegen in de stad, hoogstedelijke omgeving Huur grondgebonden  10 Beperkte behoefte, toevoegen i.v.m. differentiatie Huurappartementen, levenloopbestendig grondgebonden en patio’s  85 Doelgroep: senioren, groeiende doelgroep Beperkte verhuisgeneigdheid Wel verschuift woonwens van grondgebonden koop naar huur appartement, patio’s of levensloopbestendige grondgebonden woning Kansrijke segmenten voor leegstaand vastgoed

15 Tot slot Immigratie en studenten (onzekerheid) Gemiddelde groei tot 2020: huishoudens 185 per jaar, woningvoorraad 165 per jaar Sterkere groei in , daarna sterk afvlakkend, negatief na 2020 Kwalitatieve opgaven: grootste uitdaging in bestaande voorraad Nieuwbouw: alleen sterke productmarktcombinaties toevoegen Woningaanpassing/ renovatie Nieuwbouw Sloop -herstructurering Verduurzaming huidige voorraad Huidige woning voorraad Consolideren Toekomstige woningvoorraad

16 Tot slot


Download ppt "Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht."

Verwante presentaties


Ads door Google