De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betaalbaar en goed wonen in Zoeterwoude na de woningwet Gezamenlijke avond Rijnhart Wonen en Progressief Zoeterwoude 17 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betaalbaar en goed wonen in Zoeterwoude na de woningwet Gezamenlijke avond Rijnhart Wonen en Progressief Zoeterwoude 17 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Betaalbaar en goed wonen in Zoeterwoude na de woningwet Gezamenlijke avond Rijnhart Wonen en Progressief Zoeterwoude 17 september 2015

2 © PZ 2015 Inhoud 1.Wat willen we als PZ? 2.Nieuwe woonvisie 3.Wonen met zorg 4.Behoud betaalbare huur in relatie tot de kernvoorraad 5.Mogelijke maatregelen 6.Huisvesting vluchtelingen

3 © PZ 2015 Wat willen we als PZ? Prettig en betaalbaar wonen in Zoeterwoude voor jongeren en ouderen Mogelijkheid tot doorstromen Hulp voor mensen met een lager inkomen Te kort aan goedkope huurwoningen Behoefte aan wonen met zorg

4 © PZ 2015 Woonvisie Ontwikkeling nieuwe woonvisie Basis voor toekomstig beleid Inspelen op veranderende bevolkingssamenstelling Prioriteit huisvesting jongeren/starters en senioren

5 © PZ 2015 Wonen met zorg Toekomstige behoefte aan wonen met zorg Aantal zelfstandig wonende mensen met een zorgvraag neemt toe Verdubbeling van het aantal mensen met een psychogeriatrische aandoening Woningaanbod nog niet aangepast

6 © PZ 2015 Behoud betaalbare huur in Zoeterwoude Disbalans vraag en aanbod Vraag is 3x zo groot als het aanbod Wachttijden 5 tot 7 jaar Minder vraag naar grotere woningen > 60m2 Vraag naar eengezinswoningen tot €816 is groot Goedkopere delen van de huurwoningvoorraad dreigen te verdwijnen

7 © PZ 2015 Betaalbaarheid

8 © PZ 2015 Kernvoorraad Huurverhogingen leiden tot reductie kernvoorraad Groot verschil tussen huidig huurniveau en streefhuren RhW (kernvoorraad: 67% ->19%) Voor veel huurders is een huurprijs tot €618 maximaal haalbaar PZ-standpunt: kernvoorraad stabiliseren op 65%

9 © PZ 2015 Maatregelen Sociale voorraad op peil houden Bevriezing van de maximale huurprijs op €710 Woningen uit de kernvoorraad (tot €618) niet verkopen Mutatiebeleid aanpassen Niet tornen aan de 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw en herontwikkeling

10 © PZ 2015 Huisvesting vluchtelingen Statushouders zijn welkom in Zoeterwoude Taakstelling o.b.v. verdeelsleutel (0.2%) Opvanglocatie vluchtelingen moet voldoen aan criteria COA (minimumaantal: 500) Ook Zoeterwoude moet een bijdrage leveren aan deze problematiek: Donaties Inzamelingen Vrijwilligers


Download ppt "Betaalbaar en goed wonen in Zoeterwoude na de woningwet Gezamenlijke avond Rijnhart Wonen en Progressief Zoeterwoude 17 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google