De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Wassenberg & Hanneke Schreuders – Platform31

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Wassenberg & Hanneke Schreuders – Platform31"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Wassenberg & Hanneke Schreuders – Platform31
Onderzoek Flexibilisering Huurmarkt Praktijkoplossingen meer dynamiek in de huurwoningmarkt Frank Wassenberg & Hanneke Schreuders – Platform31 Dinsdag 17 maart 2015

2 Onderzoekskader Flexibilisering Huurwoningmarkt
Hoofdvraag onderzoek:Welke creatieve wegen zijn er te bewandelen om vanuit beleid meer flexibiliteit en dynamiek in de huurwoningmarkt te stimuleren met als doel de beschikbaarheid van (betaalbare) huurwoningen voor huidige en toekomstige huurders optimaal te stimuleren. De samenleving wordt flexibeler, maar de woningmarkt niet. Zoeken naar oplossingsrichtingen voor meer dynamiek. Een uitspraak doen over nieuwe instrumenten die flexibiliteit van de huurvoorraad bevorderen. Sociale huur en particuliere huur. Met: Corpovenista, BZK en Platform31

3 Achtergrond Hoe kan traag vastgoed adequaat meebewegen met snelle maatschappelijke veranderingen? Flexibiliteit is nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen Drie uitdagingen Diversiteit van woonwensen neemt toe in type en in snelheid? Wet- en regelgeving flexibiliteit toestaan? Nieuwe sturings- en verdienmodellen nodig?

4 Bouwstenen onderzoek Trendanalyse vanuit Kennis voor Krachtige Steden Nationaal en lokaal huurbeleid op rij (met BZK en Alliantie) Eerdere ervaringen experimenten flexibilisering huurmarkt Europese vergelijking in tien landen (met TU Delft- OTB) Thematische uitwerking: Huurprijsbeleid & Inkomensafhankelijk huren Huurbescherming & Tijdelijke huurcontracten Woonruimteverdeling en bemiddeling Fiscale prikkels particuliere huurmarkt - Discussie: begeleidingsgroep (2x); Hartige Hap; Wooncongres, Corpovenista - Rapport & 10 Oplossingsrichtingen & Kansrijk

5 Flexibilisering bij de Alliantie
Geen doel, maar een middel. Jennifer Buijnink, senior adviseur Strategie & Beleid 17 maart 2015

6  Bedrijfstechnisch: mutatiekosten
Probleem? Vastzitten woningmarkt? Is dat zo?  Bedrijfstechnisch: mutatiekosten  Bedrijfstechnisch: harmonisatie (onderhoud?)  Doelgroepen, woningzoekenden: starters en doorstromers Scheefwonen? Wanneer is er sprake van scheefwonen … ? € : Middelen voor volkshuisvesting Fysiek: Nee en Ja Jennifer Buijnink, senior adviseur Strategie & Beleid 17 maart 2015

7 Geen doel, maar een middel
Huurbeleid Passend wonen Bijzondere situaties Dynamiek/doorstroming

8 Jennifer Buijnink, senior adviseur Strategie & Beleid
17 maart 2015

9 Bij de Alliantie: Huurbeleid, experimenten en commissie Bijzondere toewijzingen
Inkomensafhankelijk huurbeleid bij mutatie: Kwaliteit/prijs Inkomen/prijs Jaarlijkse huurverhoging Doorstroomexperimenten voor senioren: Huizen en Amersfoort Amsterdam en Almere Ultieme oplossing? Commissie Bijzondere toewijzingen … Jennifer Buijnink, senior adviseur Strategie & Beleid 17 maart 2015

10 Oplossingsrichting: de factor tijd
Inkomen Doelgroepen (studenten, schoolverlaters, …) Levensfase Schaarse producten (studenten-, miva-, grote woningen, …) Gesprek (periodiek) over: Passendheid Wensen Jennifer Buijnink, senior adviseur Strategie & Beleid 17 maart 2015

11 Frank Wassenberg & Hanneke Schreuders – Platform31
Onderzoek Flexibilisering Huurmarkt Praktijkoplossingen meer dynamiek in de huurwoningmarkt Frank Wassenberg & Hanneke Schreuders – Platform31 Dinsdag 17 maart 2015

12 Oplossingsrichtingen
Periodieke passendheid toetsen (naar inkomen, huishouden, zorg, ….) Regionale differentiatie huurbeleid (puntensysteem, WOZ, WWS) Tijdelijke (jongeren-)contracten Tijdelijke bewoning leeg vastgoed Aanpassing verdeelsysteem, m/z wachttijden, inschrijfduur en urgenties Actieve bemiddeling (Te groot? Te klein? Te oud? Te hoog? Te slecht?....) Actief voorraadbeleid (verkoop, aankoop, kernvoorraad, huurdynamiek…) Fiscale stimulansen particuliere huurwoningen Samen in een huis ………………………


Download ppt "Frank Wassenberg & Hanneke Schreuders – Platform31"

Verwante presentaties


Ads door Google