De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Sturen in de woonruimteverdeling Waarom zou je, als gemeente? 20 januari 2015 Kennisdelingsbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Sturen in de woonruimteverdeling Waarom zou je, als gemeente? 20 januari 2015 Kennisdelingsbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Sturen in de woonruimteverdeling Waarom zou je, als gemeente? 20 januari 2015 Kennisdelingsbijeenkomst SRR Sjoerd Zeelenberg, partner & senior onderzoeker

2 Instrumentarium voor gemeenten Geen verordening ≠ geen toewijzingsregels … want er zullen altijd meerdere kandidaten zijn … en er is ook nog zoiets als het BBSH Maar ook contractvrijheid, Grondwet en EVRM Waarom zou je als gemeente willen sturen? Huisvestingswet 2014

3 Vrijheid van vestiging als uitgangpunt Alleen sturing door gemeenten: … indien noodzakelijk en geschikt om onevenwichtige én onrechtvaardige effecten van schaarste te bestrijden” (art. 2) … voor maximaal 4 jaar (art. 4) … en ondertussen pakt de gemeente de structurele problemen op de woningmarkt (schaarste) aan Kern van de wet

4 Schaarste heeft betrekking op… … goedkope woonruimte in het algemeen … woonruimte met specifieke voorzieningen … goedkope woonruimte voor de huidige inwoners Verdringing van kwetsbare groepen als gevolg van schaarste kan zich voordoen… … in tijd (wachtrijen) … en in ruimte (segregatie) Schaarste volgens de wet

5 Ledenbrief en handreiking VNG (RIGO): 1.Welke woningen zijn schaars? 2.Welke effecten heeft dit voor doelgroepen? 3.Is het nuttig en noodzakelijk om in te grijpen via de woonruimteverdeling? 4.Welke inspanningen leveren gemeenten om schaarste op te heffen? Redeneerlijn in vier stappen

6 Meer vraag dan aanbod Gevolg: wachttijden voor woningzoekenden “Er is schaarste wanneer woningzoekenden niet binnen een redelijke termijn een (passende) woning kunnen vinden” Wat is een redelijke termijn? Politiek aan zet! Wat is schaarste?

7 Woningaanbod corporaties via Woonnet Woningzoekenden moeten zelf reageren Wachttijden mede afhankelijk van zoekgedrag Benodigde wachttijd ≠ gemiddelde wachttijd Rekening houden met huidige regels Benodigde wachttijd

8 Benodigde wachttijd (2010-2014) In bijna elk cluster meer dan 1 jaar Uitzondering: (gelabelde) ouderenwoningen

9 Toewijzingsregels lossen de schaarste niet op “Schaarste is geen reden voor sturing als iedereen er evenveel last van heeft” Wachttijden en slaagkansen van groepen Gezinnen hebben de minst goede positie Verdringingseffecten

10 Oordeel over “onevenwichtige en onrecht- vaardige effecten” is aan de gemeenteraad Betaalbaarheid: te hoge woonlasten Woningen bestemd voor bepaalde doelgroep Zorgvragers en minder validen Jongeren en studenten Andere redenen voor sturing

11 Heeft het zin om toewijzingsregels te stellen? Staat het middel in verhouding tot de kwaal? Zijn er geen minder ingrijpende alternatieven? Hoe gaan we de schaarste structureel oplossen? Nut, noodzaak en alternatieven Inspanningen


Download ppt "De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Sturen in de woonruimteverdeling Waarom zou je, als gemeente? 20 januari 2015 Kennisdelingsbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google