De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wooncongres 11 april 2013 Scenario’s kwaliteit en betaalbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wooncongres 11 april 2013 Scenario’s kwaliteit en betaalbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 Wooncongres 11 april 2013 Scenario’s kwaliteit en betaalbaarheid

2 Vraag De Nederlandse woningmarkt is gestagneerd. Problemen die daaraan ten grondslag liggen zijn deels het gevolg van de crisis, deels veel structureler. De overheid vermindert het aantal en de omvang van financiële interventies op de woningmarkt. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen en de kwaliteitsconsumptie op de woningmarkt?

3 Historische schets 1945 - 2012 Woningnood

4 Historische schets woonlastenkwaliteit regulering

5 Historische schets woonlastenkwaliteit beschikbaarheid regulering

6 Historische schets woonlastenkwaliteit subsidiëring beschikbaarheid regulering

7 Historische schets 1945-1960 Bestrijden woningnood Gematigde huurontwikkeling Weinig aandacht voor bestaande voorraad Nauwelijks ongesubsidieerde woningbouw 1960-1980 Stijging welvaart; start discussie over liberalisering Politieke kentering: einde discussie over liberalisering Invoering IHS Aandacht bestaande voorraad (stadsvernieuwing) Nauwelijks ongesubsidieerde woningbouw

8 Historische schets 1980-1990 Inzet op herstel economie en ondersteunen bouwsector Sober en doelmatig bouwen; bezuiniging op subsidies Gematigde huurontwikkeling Toename ongesubsidieerde woningbouw 1990-2012 Brutering en decentralisatie woonbeleid Explosie kwaliteit en bouwkosten Gematigd huurbeleid; sterke prijsstijging koopwoningmarkt Dynamiek koopwoningmarkt/stagnatie huurwoningmarkt

9 Historische schets Streven naar meer evenwicht in kosten en opbrengsten sociale huursector 1.Verlaging minimumkwaliteit woningen 2.Verhoging huren 3.Verlaging bouwkosten 4.Boekhoudkundig verbeteren van het exploitatieresultaat 5.Subsidie

10 Problemen anno 2013 Woningnood?

11 Problemen anno 2013 woonlasten kwaliteit subsidiëring beschikbaarheid (stagnatie doorstroming) regulering

12 Problemen anno 2013 woonlastenkwaliteit beschikbaarheid regulering subsidiëring Getrapte huurverhoging Inkomensafhankelijke huren Marktconforme huren i.c.m. verhoging huurtoeslag

13 Problemen anno 2013 woonlastenkwaliteit beschikbaarheid regulering subsidiëring Soberder en kleiner bouwen Stoppen met herstructurering en renovatie Beste delen sociale huurvoorraad verkopen

14 Debat Stelling Er is sprake van overconsumptie van kwaliteit aan de onderkant van de woningmarkt. Sociale huurwoningen moeten in de toekomst een stuk kleiner en soberder worden: dus minder sloop, minder renovatie en lagere onderhoudsniveaus

15 Debat Stelling Voor doorstroming van huur naar koop moet de huren volledig marktconform worden gemaakt. De huurtoeslag garandeert de betaalbaarheid voor de laagste inkomens.

16 Debat Stelling De dynamiek op de woningmarkt zal na de crisis niet meer terugkeren.


Download ppt "Wooncongres 11 april 2013 Scenario’s kwaliteit en betaalbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google