De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector Congres Corpovenista, 17 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector Congres Corpovenista, 17 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector Congres Corpovenista, 17 maart 2015

2 Agenda 1. Prestatie-index 2. Aedes-benchmark 3. Verkenning naar inhoud toekomstmodel

3 Klik om een ondertitel te maken De Oliebollentest

4 Doel prestatie-index Verbinding corporaties met samenleving herstellen (Balans Verstoord) Eerste stap: inzicht geven  welke volkshuisvestelijke prestaties mogen worden verwacht?  hoe presteren corporaties?

5 Middel  Voorbij de bestaande verantwoording  Snel en simpel inzicht in prestaties corporaties  Voorbeeld jaarlijkse ‘oliebollentest’ AD  Beperkte set prestatie-indicatoren  Vergelijken  Ranglijst

6 Input  Coelo rapport ‘’De doelmatigheid van corporaties in kaart gebracht’’ (2013)  SEV experiment ‘’Rendement van maatschappelijk dividend’’ (2012)  Discussie in werkgroep (uitgebreid)  Corporatie Benchmark Centrum (CBC)  Klantenpanels van Eigen Haard, Portaal en woningzoekenden SVH  Validatie Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)  Validatie Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties (AFWC)

7 Prestatie-indicatoren (1) BBSH taken ‘kwaliteit van de woningvoorraad’ en ‘bedienen van de doelgroep’ Kwaliteit van de voorraad  Klanttevredenheid over de woning (subjectief)  Conditie van de voorraad (objectief, door conditiescore)  Gemiddeld energielabel

8 Prestatie-indicatoren (2) Bedienen van de doelgroep  Woningen beschikbaar voor de BBSH doelgroep (% woningen onder de liberalisatiegrens)  Woningen betaalbaar voor de BBSH doelgroep (% sociale huurwoningen aangeboden met een huur onder de tweede aftoppingsgrens)  Klanttevredenheid over de dienstverlening (uit klantpanels)

9 Ranking the Amsterdam Stars Betaalbaarheid Kwaliteit Tevredenheid bewoners Ranking Totaalcorp % < 596,75 in verhuringen WoningNetRanking Primaire doelgroep in toewijzingRanking E-label D of hoger als % van bekendRanking Tevredenheid over woning WIRA2013Ranking Tevredenheid over verhuurder WIRA2013RankingPunten 1A45%376%569%37,2627,36215 2B67%177%465%57,2137,31316 5C30%781%175%17,1557,06620 7D41%480%262%66,9477,01726 4E65%276%573%27,0467,2419 3F40%561%768%47,3118,2118 6G36%678%352%77,247,16525 Totaal54% 77% 63% Bron: Databank, PWNR/ Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties / WoningNet/WIRA

10 Dat was de oliebollentest..

11 Aedes-Benchmark

12 Benchmarking corporatiesector  Diverse benchmarks en vergelijkingscijfers beschikbaar  Hoge administratieve lasten voor corporaties door veelvuldig aanleveren van (dezelfde) gegevens  Verschillende indicatoren en definities met weinig draagvlak  Verschillen in wijze van administreren en op verschillende niveaus  Discussie in sector gaat over kwaliteit van cijfers en niet over verbeteren aan de hand van cijfers

13 Benchmarking corporatiesector Stap 1: Oprichting Corporatie Benchmark Centrum (CBC) in 2013  Bedrijfslastenreductie door leren en verbeteren  Noodzaak van de ontwikkeling van één data omgeving voor de sector  Vermindering van administratieve lasten in datalevering

14 Ontstaan Aedes-benchmark Stap 2: Door ontwikkeling benchmarking via Aedes-benchmark via groeimodel  Data bedrijfsvoering in CiP; is geen benchmark  Verhogen van participatiegraad in sector  Verbetering van indicatoren, definities en identificatie en eliminatie van ruisfactoren  Verbetering op termijn van wijze administratie, opvraag en analyse van data/gegevens voor brancherapportage en verbeteren van prestaties van individuele corporaties

15 Aedes-benchmark

16 Vervolg: doorontwikkeling Aedes-benchmark  Van twee prestatievelden 2014 naar meerdere  In drie jaar ontwikkelen tot volledige benchmark: ook maatschappij en medewerkers  Bevindingen en resultaten Oliebollentest betrekken bij doorontwikkeling Aedes benchmark

17 Conceptueel model Aedes-benchmark

18 Model CBC

19 Vervolg: doorontwikkeling Aedes-benchmark ? ? indicator


Download ppt "Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector Congres Corpovenista, 17 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google