De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector"— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector
Congres Corpovenista, 17 maart 2015

2 Agenda 1. Prestatie-index 2. Aedes-benchmark
3. Verkenning naar inhoud toekomstmodel

3 Klik om een ondertitel te maken
De Oliebollentest

4 Doel prestatie-index Verbinding corporaties met samenleving herstellen (Balans Verstoord) Eerste stap: inzicht geven welke volkshuisvestelijke prestaties mogen worden verwacht? hoe presteren corporaties?

5 Middel Voorbij de bestaande verantwoording
Snel en simpel inzicht in prestaties corporaties Voorbeeld jaarlijkse ‘oliebollentest’ AD Beperkte set prestatie-indicatoren Vergelijken Ranglijst

6 Input Coelo rapport ‘’De doelmatigheid van corporaties in kaart gebracht’’ (2013) SEV experiment ‘’Rendement van maatschappelijk dividend’’ (2012) Discussie in werkgroep (uitgebreid) Corporatie Benchmark Centrum (CBC) Klantenpanels van Eigen Haard, Portaal en woningzoekenden SVH Validatie Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) Validatie Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties (AFWC)

7 Prestatie-indicatoren (1)
BBSH taken ‘kwaliteit van de woningvoorraad’ en ‘bedienen van de doelgroep’ Kwaliteit van de voorraad Klanttevredenheid over de woning (subjectief) Conditie van de voorraad (objectief, door conditiescore) Gemiddeld energielabel

8 Prestatie-indicatoren (2)
Bedienen van de doelgroep Woningen beschikbaar voor de BBSH doelgroep (% woningen onder de liberalisatiegrens) Woningen betaalbaar voor de BBSH doelgroep (% sociale huurwoningen aangeboden met een huur onder de tweede aftoppingsgrens) Klanttevredenheid over de dienstverlening (uit klantpanels)

9 Ranking the Amsterdam Stars
Betaalbaarheid Kwaliteit Tevredenheid bewoners Ranking Totaal corp % < 596,75 in verhuringen WoningNet Ranking Primaire doelgroep in toewijzing E-label D of hoger als % van bekend Tevredenheid over woning WIRA2013 Tevredenheid over verhuurder WIRA2013 Punten 1 A 45% 3 76% 5 69% 7,26 2 7,36 15 B 67% 77% 4 65% 7,21 7,31 16 C 30% 7 81% 75% 7,15 7,06 6 20 D 41% 80% 62% 6,94 7,01 26 E 73% 7,04 7,2 19 F 40% 61% 68% 8,2 18 G 36% 78% 52% 7,16 25 Totaal 54% 63% Bron: Databank, PWNR/ Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties / WoningNet/WIRA

10 Dat was de oliebollentest..

11 Aedes-Benchmark

12 Benchmarking corporatiesector
Diverse benchmarks en vergelijkingscijfers beschikbaar Hoge administratieve lasten voor corporaties door veelvuldig aanleveren van (dezelfde) gegevens Verschillende indicatoren en definities met weinig draagvlak Verschillen in wijze van administreren en op verschillende niveaus Discussie in sector gaat over kwaliteit van cijfers en niet over verbeteren aan de hand van cijfers

13 Benchmarking corporatiesector
Stap 1: Oprichting Corporatie Benchmark Centrum (CBC) in 2013 Bedrijfslastenreductie door leren en verbeteren Noodzaak van de ontwikkeling van één data omgeving voor de sector Vermindering van administratieve lasten in datalevering

14 Ontstaan Aedes-benchmark
Stap 2: Door ontwikkeling benchmarking via Aedes-benchmark via groeimodel Data bedrijfsvoering in CiP; is geen benchmark Verhogen van participatiegraad in sector Verbetering van indicatoren, definities en identificatie en eliminatie van ruisfactoren Verbetering op termijn van wijze administratie, opvraag en analyse van data/gegevens voor brancherapportage en verbeteren van prestaties van individuele corporaties

15 Aedes-benchmark

16 Vervolg: doorontwikkeling Aedes-benchmark
Van twee prestatievelden 2014 naar meerdere In drie jaar ontwikkelen tot volledige benchmark: ook maatschappij en medewerkers Bevindingen en resultaten Oliebollentest betrekken bij doorontwikkeling Aedes benchmark

17 Conceptueel model Aedes-benchmark

18 Model CBC

19 Vervolg: doorontwikkeling Aedes-benchmark
indicator ? indicator ?


Download ppt "Transparantie en prestatieverbetering in de corporatiesector"

Verwante presentaties


Ads door Google