De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Woningwet Algemene ledenvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo 2 november 2015, Anne-Catrien Metz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Woningwet Algemene ledenvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo 2 november 2015, Anne-Catrien Metz."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Woningwet Algemene ledenvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo 2 november 2015, Anne-Catrien Metz

2 Woningwet sinds 1 juli 2015 een feit! Besluit Beheer Sociale Huursector vervangen door: Nieuwe Woningwet Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting Ministeriële Regeling(en) in 3 termijnen:1 juli 2015 1 januari 2016 1 januari 2017

3 Wijziging in hoofdlijnen Beperking werkterrein en werkdomein Huurbeleid Relatie met huurders en gemeenten Scheiding DAEB en niet-DAEB activiteiten Verscherping intern/extern toezicht

4 1 juli 2015 Eerste wijzigingen van kracht Inkomensgrens voor 10% naar € 38.950 Toetsing bestuurders en commissarissen Gemeentelijke toets niet-DAEB activiteiten Meer regels fusies

5 Wijzigingen Huurbeleid WWS stelsel per 1 oktober 2015 marktconform (o.b.v. WOZ –waarde) Passend toewijzen per 1 januari 2016 Liberalisatiegrens per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren Huursombenadering met mogelijke inkomensafhankelijkheid 2016

6 Wijziging woningwaardering berekening Berekeningswijze maximale huurprijs veranderd WOZ-waarde telt mee Punten voor woonomgeving, hinderlijke situaties, woonvorm en schaarste vervallen

7 Berekening woningwaardering WOZ- waarde Oppervlakte van vertrekken Oppervlakte overige ruimten Verwarming Energieprestatie Keuken Sanitair Woonvoorzieningen voor gehandicapten Privé-buitenruimten Bijzondere voorzieningen (uitsluitend bij zorgwoningen)

8 Wijziging Woningwaarderingsstelsel Huur mag nooit hoger zijn dan maximale huurprijs Huurprijzen Compaen lagen onder de maximale huurprijs Stelselwijziging geen gevolgen voor de huur WW punten te zien op “Mijn Compaen”

9 Passend toewijzen Gaat in op 1 januari 2016 Overheid wil voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen Regeling geldt voor huurtoeslaggerechtigden Inkomenstoets = inkomenstoets EU regels (IBRI formulier)

10 Tabel passend toewijzen Tabel passend toewijzen (prijspeil 2015) Type huishoudenHuishoudinkomen per jaarHuurprijs t/m 1Eénpersoon 18 t/m 65 jaar< € 21.950 € 576,87 2Tweepersoons 18 t/m 65 jaar< € 29.800€ 576,87 3Drie- meerpersoons 18 t/m 65 jaar< € 29.800€ 618,24 4Eénpersoon vanaf 66 jaar< € 21.950€ 576,87 5Tweepersoons vanaf 66 jaar< € 29.825€ 576,87 6Drie-meerpersoons vanaf 66 jaar< € 29.825€ 618,24

11 Rol gemeente en huurders Gemeente stelt een woonvisie op Corporaties dragen bij aan het volkshuisvestingsbeleid Gezamenlijk met gemeente en huurders komen tot prestatieafspraken

12 Onderwerpen prestatieafspraken Betaalbaarheid en bereikbaarheid Kwaliteit en duurzaamheid Huisvesting specifieke doelgroepen Leefbaarheid

13 Klachtenreglement Regionale/landelijke geschillencommissie per 1-1-2017 Reglement voldoet aan EU-implementatiewet

14 Tenslotte Veel wetsartikelen zijn nog niet uitgewerkt in een Ministeriële regeling Regelmatig volgen nog wijzigingen en aanpassingen

15 Heeft U vragen? Dank voor uw aandacht


Download ppt "Nieuwe Woningwet Algemene ledenvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo 2 november 2015, Anne-Catrien Metz."

Verwante presentaties


Ads door Google