De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst gegevensuitwisseling in de Sector Werk & Inkomen Bijeenkomst Manifestgroep 4 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst gegevensuitwisseling in de Sector Werk & Inkomen Bijeenkomst Manifestgroep 4 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst gegevensuitwisseling in de Sector Werk & Inkomen Bijeenkomst Manifestgroep 4 februari 2015

2 Wat wilden we graag bereiken? 1.Het ontwikkelen van een gedeeld beeld over de toekomst van de gegevensuitwisseling in de sector werk in inkomen. 2.Het verkennen van wat het vergt om de doelstelling te realiseren in termen van governance, wetgeving, informatiebeveiliging, standaardisatie, afstemming met andere domeinen.

3 Vooraf: Voorkom misverstanden! 1.Gegevensvergaring 2.Gegevensbeheer 3.Regels rond gegevenslevering 4.Gegevenstransport 5.Voorzieningen / Services rond gegevensdeling 6.Gegevensgebruik We hebben met elkaar vastgesteld dat als we het over SUWI net hebben, we niet altijd hetzelfde bedoelen. Als we het over SUWInet hebben, gaat het over onder 4. en 5. genoemde onderdelen. Centraal in de 2-daagse: GEGEVENSUITWISSELING OF INFORMATIEMANAGEMENT

4 Verkenning van omgevingsfactoren – trends en ontwikkelingen Rond gegevensuitwisseling tal van ‘beïnvloedende factoren (kansen en complicaties):  Vervagende grenzen - tussen domeinen - tussen publieke instituties - tussen publiek en privaat  Complexe(re) regelgeving (mede i.c.m uitvoeringspraktijk die ook eigen regels heeft).  In actualiteit werken (met behoud van historische kennis)  Veranderende relatie overheid – burger - Regie - Transparantie - E-dienstverlening  ICT als ‘driver’  Privacy  Hoe regel je governance in netwerken?

5 Visie / droom (1) 1.Rond wet-en regelgeving - wendbare (materie) wetgeving - privacy liefst zo generiek mogelijk in wet regelen - aansluiting wetgeving / standaardisatie / taxonomie en wel domein-overstijgend 2.Betrokkenheid burger - transparantie tenzij Juistheid gegevens (achteraf) Autorisatie geven voor gebruik (soms) Met ‘escapes’ (bijv. voor digibeten) Met transparantie - actief inbrengen: juistheid en autoriseren - maar geen overall alleenrecht burgers - 3.Op zoek naar balans qua kosten / administratieve lasten / verantwoordelijkheden. - 1x uitvragen / aanleveren / vastleggen Model VIA? Model kluisje? - en dus hergebruik en meervoudig gebruik

6 Visie / droom (2) 4. “Systeem”- inrichting - flexibel opzetten (hoe en wat) - scherp regelen wat mag - bulk (wet) - maatwerk (bestuurlijk) - geen bulk t.b.v. maatwerk - wat er mag loskoppelen van hoe je dat gaat vormgeven. - bij hoe vraag waar mogelijk generieke oplossingen / bouwstenen 5. Governance Elk bestuursorgaan is binnen de wet en bestuurlijke afspraken gehouden zelf alles rond autorisatie te regelen: wie / wat / waartoe / wanneer / hoe lang Nog doordenken van ‘systeemverantwoordelijkheid’ (= overkoepelend) 6. Overweeg waar je van gegevensuitwisseling naar informatieverschaffing kunt (proportionaliteit). 7. Gegevens / informatie is tijdig en actueel beschikbaar op het moment dat het primaire proces het vereist.

7 Opletpunten (mede op basis van extern adviseur) 1.Neem in de(ze) ontwerpfase er de tijd voor 2.Accepteer welbewust qua inhoud en proces: - imperfecties - onvolledigheid - dat het niet in beton gegoten gaat worden 3.Hanteer de visie als ‘no regret’ denkkader / toetssteen voor al je handelen 4.Streef naar een duurzame aanpak 5.Faciliteer de interactie tussen partijen (binnen kaders) 6.Redeneer vanuit de vraag 7.Redeneer circulair op basis van ‘observaties’ en niet op basis van ‘meningen’ 8.Commitment bestuurders aan visie

8 Vragen / Opmerkingen?


Download ppt "Toekomst gegevensuitwisseling in de Sector Werk & Inkomen Bijeenkomst Manifestgroep 4 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google