De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hoeden van Edward de Bono 1e praktijksessie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hoeden van Edward de Bono 1e praktijksessie"— Transcript van de presentatie:

1 De hoeden van Edward de Bono 1e praktijksessie
Privacy en doelbinding

2 Privacy en doelbinding
In deze sessie inventariseren we wat nu werkelijk het vraagstuk op het gebied van privacy en beveiliging is. De gemeente kiest diverse oplossingen voor de naar haar toekomende taken op het gebied van de decentralisatie. Bij alle informatie vraagstukken die daarbij spelen is het vraagstuk van privacy en doelbinding vaak een probleem. Welke problemen hebben gemeenten op dit gebied? Zijn ze er überhaupt wel? Of is dit het bekende excuus verhaal waarom dingen niet kunnen of hoeven.

3 Thema uitwerking ronde 1
Hoe hou je de doelbinding scherp, technisch kan alles Balans tussen ruimte gemeenten en waarborg privacy burger Welke informatie moet je delen? Bewaartermijnen Welke keuzes geeft het juridisch kader Toestemming client of algemeen wettelijke grondslag Houden gemeenten zich aan de randvoorwaarden Naar wie mag welke informatie op welk niveau Hoe werkt het in een keten met ook private partijen Hoe werk je bij integrale aanpak met het thema privacy – samenwerking op domeinen Aantekeningen verslaglegger 0.05 – 0.10

4 Rode hoed ronde 2 Veel onduidelijkheden – ruimte voor privacy als excuus Gemeente wordt tegengehouden door angst van burgers EPD als voorbeeld dat angst aanwakkert Het zal heel veel werk zijn Zullen professionals zich veilig en gedekt voelen We missen expertise binnen de gemeente Veel partijen met veel verschillende belangen (werkproces t.o.v. ICT) Klanten willen juist dat er eerder wordt gedeeld Aantekeningen verslaglegger 0.10 – 0.15

5 Witte hoed ronde 3 In geoinformatie speelt p&d belangrijke rol Er is verschil in wetgeving Wetgeving is nog vanuit de kokers Wetgeving komt uit vorige eeuw, vb jeugdwet sluit niet aan op werkwijze anno nu (?) Juridisch en privacy gaan samen Privacyveilige ict is mogelijk Doelbinding moet er nog komen, er is nog te weinig kennis om het goed te regelen, er is een werkgroep voor ingesteld Er is al veel gemeentelijke ervaring op convenanten op doelbinding Het is een hot item Er is veel informatie op veel plaatsen Aantekeningen verslaglegger 0.15 – 0.20

6 Zwarte hoed ronde 4 Weten we welke informatie waar te vinden is Het is verleidelijk is om je niet aan de doelbinding te houden ‘we hebben de info nu toch’ Juristen slaan discussies dood en spreken elkaar tegen – er zijn stromingen van interpretatie op wetten Er zijn relatief veel wetten aan de orde Publieke opinie keert zich tegen dan de Kamer ook In pilots ga je wetten overtreden want er zijn nog geen nieuwe wetten Hoge tijdsdruk misschien maak je dan privacy ondergeschikt Aantekeningen verslaglegger 0.20 – 0.25

7 Gele hoed ronde 5 Professionals komen er goed uit met elkaar en vinden oplossingen 95% van clienten geeft zelf aan er geen problemen mee te hebben, toestemming wordt meestal wel gegeven door client Er zijn voldoende ICT-hulpmiddelen om te faciliteren Hot issue heeft politiek bestuurlijke en praktijkaandacht Als je doelbinding goed kunt uitleggen heb je een vliegwiel Hulpverleners en niet-hulpverleners – vb handhavers - verstaan elkaar steeds beter Goede afspraken over privacy maakt informatie toegankelijker voor burger zelf, burger kan dan zelf meer regie nemen Aantekeningen verslaglegger 0.25 – 0.30

8 Ronde 6 oplossingen Als de klant toestemming geeft, dan ben je er
Geen toestemming vragen. Wanneer aan de orde een gesprek aangaan waarin je je professionele afweging aan de klant meldt Bij ministeries werken juristen vanuit beide stromingen oplossing is om daar 1 aanpak in te vinden Interdepartementale werkgroep ontwerpt proces bij het maken van de bovengenoemde keuze Eindhoven – vooraf : sluit met ketenpartners convenanten (living lab) Den Bosch – tijdens werkproces: veiligheidsvoorwaarden op ICT daarmee de wijk in, het is een proef met een mate van risico met bestuurlijke dekking

9 Discussie ronde 7 Groep 1: oplossing: meer transparantie naar burger welke info is opgeslagen wie kijkt in Groep 2: non issue want iedereen vindt alles goed, mensen vinden dit ook goed is keerzijde van zorgplicht van gemeenten Groep 3: oplossing – zelfregulering door professionals scherper aanzetten. Oplossing – vraag het de klant (maar bedenk ook: wie is de klant, tegenstrijdige belangen in gezin) Groep 4: meerwaarde verwijsindex risicojongeren ‘ben je ongerust over dezelfde persoon’. Hoelang mag je bewaren, hoelang geldt toestemming door de klant. Hoe ga je om met burgers die geen klant zijn en wel signalen over krijgt? Wat en dat info scherp krijgen Aantekeningen verslaglegger 0.40 – 0.55

10 Herijking ronde 8 Goed gevoel bij elke oplossing - moderator
Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.55 – 0.65

11 Rode hoed ronde 9 0.65 – 0.75 Tweedeling blijft overeind
Juridisch kader wel gerelativeerd Burger moet zelf ook voorzichtig zijn Meer transparantie naar de burger toe Bewegingsruimte voor gemeente is keerzijde zorgplicht Zelfregulering voor professionals Onderscheid dat en wat informatie Aandacht voor bewaartermijnen Samenloopsystematiek Werkproces iets minder uitgewerkt, wel wordt gezegd ‘gewoon doen’. Schrijf dan wel op wat je ‘gewoon doet’ Overige opmerkingen: blijf nuchter, hou het hanteerbaar, in gesprek met ketenpartners, goede discussie met relevante input, twee juridische werelden is interessant, BZK en VWS: interessant, er komt nog landelijke themabijeenkomst in voorjaar Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.65 – 0.75

12 Samenvatting Zie slide hiervoor 0.75 – 0.85
Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.75 – 0.85


Download ppt "De hoeden van Edward de Bono 1e praktijksessie"

Verwante presentaties


Ads door Google