De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken SVB BGT Ernst Koperdraat, kwartiermaker SVB BGT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken SVB BGT Ernst Koperdraat, kwartiermaker SVB BGT."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken SVB BGT Ernst Koperdraat, kwartiermaker SVB BGT

2 Wat is SVB-BGT Een community van bronhouders met als taak: – Assemblage van de grootschalige topografie van alle bronhouders tot BGT – Ontzorgen van bronhouders die dat wensen in Productie BGT/IMGEO Beheer BGT/IMGEO Rechtsvorm: stichting

3 18-1-2012aanpak tranisitie onder regie SVB-BGT3

4 Kwartiemakersfase tot 1 april 2012 Oprichten van de stichting SVB-BGT Inrichten van de organisatie Voorbereiden van de transitie 2 februari 20124

5 Oprichting van de stichting Bestuurlijke vertegenwoordiging heeft ingestemd onder voorbehoud raadpleging achterban Programmastuurgroep BGT heeft rol SVB-BGT in transitie en beheer onderschreven Intentieverklaring in behandeling bij bronhouders – Oprichting stichting door VNG en/of IPO, UvW, ProRail – Gezamenlijke voorhangprocedure rijksbronhouders voor “doen oprichten” – Community van bronhouders op te richten Conceptstatuten nagenoeg gereed Gereed ? 2 februari 20125

6 Inrichting van de organisatie Producten en diensten Functies Applicaties en ICT Financiën Huisvesting Website en logo: www.svb-bgt.nl 2 februari 20126

7 Voorbereiden van de transitie Zwaluwstaarten met GBKN Inspelen op initiatieven bronhouders Invullen regie-functie SVB-BGT 2 februari 20127

8 Transitiestrategie Kosten van de transitie begroot tussen € 29M- € 45M Beschikbare budgetten niet toereikend Fasering in tijd en kwaliteit Gebiedsgerichte aanpak

9 Fasering transitie Fase 1tot 1 -1 - 2016 Alle objecten geïdentificeerd, afgebakend en afgestemd inclusief de thans bekende beschrijvende attributen Fase 2tot 1-1-2020 BGT compleet, volledig en juist


Download ppt "Stand van zaken SVB BGT Ernst Koperdraat, kwartiermaker SVB BGT."

Verwante presentaties


Ads door Google