De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwaluwstaarten naar de BGT GBKN deelnemersbijeenkomst 26 september 2013 Martin Peersman, LSV-GBKN Jan Bruijn, SVB-BGT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwaluwstaarten naar de BGT GBKN deelnemersbijeenkomst 26 september 2013 Martin Peersman, LSV-GBKN Jan Bruijn, SVB-BGT."— Transcript van de presentatie:

1 Zwaluwstaarten naar de BGT GBKN deelnemersbijeenkomst 26 september 2013 Martin Peersman, LSV-GBKN Jan Bruijn, SVB-BGT

2 Inhoud Oude versus nieuwe situatie SVB-BGT Gevolgen tijdens transitie voor Uitvoering Financien Juridisch Niet klaar na 1-1-2016

3 Situatie voor transitie Startbijeenkomst transitieregio3 1.GBKN Flevoland 2.GBKN Friesland 3.GBKN Gelderland 4.GBKN Groningen/Drenthe 5.GBKN Noord-Holland 6.GBKN Overijssel 7.GBKN Utrecht 8.GBKN Zeeland 9.GBKN Zuid-Holland 10.GBKN Zuid TPG's (Topografie Producerende Gemeenten) en Amsterdam 10 stichtingen 1 digitaal loket

4 Prorail Waterschap Gemeente EZ RWS SVB-BGT Landelijke Voorziening Situatie na transitie SVB-BGT regisseert, assembleert en ontzorgt Defensie Provincie

5 Governance SVB-BGT: Stichting opgericht door VNG, IPO, UVW, Prorail en 3 ministeries Bestuur: 7 bronhouderslagen met elk een stem. Zij betalen gelijke community-bijdrage. Een community van bronhouders met als taak:  Regie op de transitie  Assemblage voor alle bronhouders  Ontzorgen van bronhouders die dat wensen Het SVB-BGT

6 Startjaren zijn in beeld Startbijeenkomst transitieregio6

7 Facility-diensten Opdrachtnemer-opdrachtgever relatie o.b.v. Facility-contract ‘you pay what you get’ Flexibiliteit en maatwerk Kosten: Inkoop en contractmanagement: €2000,-/ jr Directievoering: 20% van aanneemsom Afhandeling terugmeldingen: vanaf € 1000,-/jr Startbijeenkomst transitieregio7

8 Proces van transitie GBKNTransitieBGT Startbijeenkomst transitieregio8 Aandachtspunten voor de bronhouder Uitvoering Financieel Juridisch Start: Peildatum 1 Stop: Peildatum 2 Per deelgebied max 3 maanden Tot uiterlijk 31-12-2015

9 Uitvoering Samenwerking Werkconferentie ICT Infrastructuur Plan van aanpak Startbijeenkomst transitieregio9 Stop bijhouding GBKN Transitie per deelgebied SVB-BGT geeft akkoord per deel als in LV Start bijhouding BGT Aanlevering mutaties bij SVB-BGT Deel 1 Deel 2 Deel x.. GBKNTransitieBGT Start: Peildatum 1 Stop: Peildatum 2

10 Financiele uitgangspunten Tot 1-1-2016: Beheerkosten GBKN = beheerkosten BGT Aandeel beheerkosten NB = aandeel beheerkosten I&M Compensatie door I&M van beheerkosten, na transitie Routering en hoogte van bedrag per gemeente wordt bekend gemaakt. Startbijeenkomst transitieregio10 Na 1-1-2016: Compensatie via gemeentefonds Contributie SVB-BGT: Gemeenten: € 250 Waterschap: € 3000,- Provincie: 8300,- GBKNTransitieBGT Start:Peildatum 1Stop: Peildatum 2

11 Compensatie BEHEER Indirecte Kosten Directe kosten €* 0 € + Comp.*** €* Comp** * Bijdrage NB = Bijdrage MinIenM: bijdrage blijft in stand voor de GBKN- stichting als totaal ** Contributie SVB-BGT *** Gemeentelijk bronhouders worden gecompenseerd in 2014/2015 na overgang naar BGT, GBKNTransitieBGT

12 Juridische positie Lid GBKN tot opheffing (2016) Startbijeenkomst transitieregio12 GBKNTransitieBGT Lid SVB-BGT vanaf eerste aanlevering Evt. Opdrachtgever aan SVB-BGT of samenwerkingsverband Start: Peildatum 1 Stop: Peildatum 2

13 Niet klaar na 2016 Bestuurlijke interventieladder: Signaleren Informatie opvragen en valideren Actief toezicht: afspraken over acties, termijnen en vervolg Vooraankondiging van juridische interventie Besluit tot in de plaatsstelling Na stopzetten werkzaamheden stichting GBKN ontstaat ook schade in maatschappelijke context. Startbijeenkomst transitieregio13

14 www.GBKN.nl Startbijeenkomst transitieregio14

15 15

16 16

17 Dank voor uw aandacht!

18 Extra sheets om eventueel vragen te beantwoorden. Startbijeenkomst transitieregio18

19 Aansluiten bij De stichting SVB-BGT De stichting wordt bestuurd door bestuurders uit de koepels en directeuren van de ministeries. Gemeenten, provincies, waterschappen worden deelnemer van Platform deelnemers Het bestuur organiseert jaarlijks tenminste 1 bijeenkomst van het platform Hoe krijgen we meer regionale kleuring als SVB-BGT Regionale platformdagen Startbijeenkomst transitieregio19

20 Structuur Stichting SVB-BGT Startbijeenkomst transitieregio20 Koepels Lidmaatschap

21 Kosten Facility Inkoop en contractmanagement: €2000,-/ jr Directievoering: 20% van aanneemsom Afhandeling terugmeldingen: vanaf € 1000,-/jr Community Gemeenten: 100.000,- 250,- /jr Waterschap: 70.000,-3000,- /jr Provincies: 100.000,-8300,-/jr Startbijeenkomst transitieregio21

22 Voorbeeld kosten in bijhoudingsfase vanaf 2016 per deelnemer GEMERT-BAKEL Kosten in GBKN Gemeenten 30% Realisatie 2012 € 36.235 € 10.871 verdeeld in: Indirect € 12.652 € 3.796 Uitvoering mutaties € 23.583 € 7.075 Totaal € 10.871 Startbijeenkomst transitieregio22

23 Totale kosten per deelnemer (2) Gemert Bakel Kosten BGT Community € 250 Faciltity: Vast € 2000 per bronhouder € 2.000 SVB-BGT: Variabel 20% op uitvoering € 3.302 Totaal facility € 5.302 Uitvoering Mutaties (70% ) € 16.508 Totaal € 22.060 Startbijeenkomst transitieregio23

24 Voorbeeld kosten per deelnemer Gemert BakelDekking BGT Eigen budget € 10.871 Compensatie € 11.913 € 22.784 Saldo € 724 Startbijeenkomst transitieregio24

25 Doel van de wet BGT Alle overheden en andere gebruikers, gebruiken de zelfde basisset aan gegevens over zichtbare ruimtelijke objecten  Eenduidige inwinning, vastlegging en meervoudig gebruik. Beheerders ruimtelijke objecten = bronhouders Productie Onderlinge afstemming Beschikbaarstelling Kadaster registreert en distribueert

26 Routekaart Wet is in procedure gebracht, behandeling in kamercommissie op 14 maart 2013. Publicatie voorzien in september 2013 Tranche 1 gereed uiterlijk 31-12-2015 Ingangsdatum wet 1-1-2016 Verplichte gebruik vanaf 1-1-2017 Tranche 2 gereed uiterlijk 1-1-2020

27 Wat is de BGT De BGT is een kaart die uit objecten bestaat. Alle objecten sluiten naadloos en zonder overlap op elkaar aan en bedekken het volledige grondgebied. Objecten zijn vastgelegd in een informatiemodel: IMBGT: basis IMGeo: Uitbreiding op BGT t.b.v BOR Startbijeenkomst transitieregio27 Lijngericht Object- gericht

28 28 “De BGT maak je niet alleen”

29 Uitdagingen voor de bronhouders BGT Initiële opbouw van het landsdekkende BGT bestand in transitiefase (2013 – 2016) het beheer BGT (vanaf 2016) Intern beschikbaar stellen:  Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik  Koppeling Topografie aan BOR-systemen

30 Transitiekosten Landelijk beeld transitiekosten: 29 miljoen Euro bij optimale samenwerking en 45 miljoen Euro zonder samenwerking tussen bronhouders. Rijksbijdrage 8 miljoen Euro via SVB-BGT voor assemblage en regie over de transitie Wegvallende inkomsten gemeenten gecompenseerd door het Rijk (8,8 miljoen voor gemeenten) Individuele bronhouder: Gemiddelde kosten, indicatie VNG € 1,- per inwoner + € 2,- per hectare Bronhouders betalen eigen productiekosten

31 Financiering SVB Transitie: Regievoering en assemblage tijdens transitie: betaald uit transitiebudget van IenM ( € 8 M,-) voorzover toereikend SVB-BGT community: Assemblage tijdens beheerfase: elke bronhouderslaag betaalt evenredig deel van de kosten ( tussen € 70.000,- en € 100.000) SVB-BGT Facility: Facility tijdens transitie en beheer : door bronhouders die deze facility afnemen.

32 Transitieaanpak 25 regionale transitieteams Vier FTE transitieregisseurs bij SVB-BGT SVB-BGT intermedair Rijksbronhouders Bronhouders brengen bronnen, zo mogelijk budgetten en capaciteiten in Geaccordeerd transitieplan – Looptijd tot 1 januari 2016 – Wisselende snelheden mogelijk

33 Bestuurlijke issues Samenwerking is noodzakelijk voor kosteneffectieve overgang  Geaccordeerd transitieplan met afspraken over tempo van, samenwerking bij en inzet van middelen bij de initiële opbouw van de BGT Afweging t.a.v. de uitvoering van BGT  Voer ik de BGT in eigen beheer uit?  Werk ik met andere gemeenten/bronhouders uit de regio samen?  Besteed ik de transitie (deels) uit aan de SVB-BGT Afweging t.a.v. ambitieniveau  Doen wat moet  BGT oppakken om GEO–informatievoorziening te structureren

34 Samenwerking BGT in transitieregio Gelderland- Zuid Regio Nijmegen: nauwe samenwerking gemeenten, gezamenlijk projectplan Regio Rivierenland: grote behoefte aan samenwerking, maar het lukt vooralsnog niet om deze te realiseren/organsieren

35 Samenwerking Kennis ICT Personele inzet Plan van Aanpak BGT/IMGEO*) Inwinning (desgewenst gefaciliteerd door SVB-BGT) MKBA: Baten IMGEO veel hoger dan baten BGT (bredere toepassing voor gegevensbeheer/BOR)

36 Voordelen Samenwerking Schaalvoordelen Druk op de planning vermindert (1-1-2016 moet tranche 1 gereed zijn) Andere bronhouders hebben belang bij de samenwerking. => gewoon doen!!


Download ppt "Zwaluwstaarten naar de BGT GBKN deelnemersbijeenkomst 26 september 2013 Martin Peersman, LSV-GBKN Jan Bruijn, SVB-BGT."

Verwante presentaties


Ads door Google