De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BGT- & Geo- Cartoons Jaarbeurs Overheid 360° 22 & 23 april 2015 Live tekensessie door Willem van Albeslo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BGT- & Geo- Cartoons Jaarbeurs Overheid 360° 22 & 23 april 2015 Live tekensessie door Willem van Albeslo."— Transcript van de presentatie:

1 BGT- & Geo- Cartoons Jaarbeurs Overheid 360° 22 & 23 april 2015 Live tekensessie door Willem van Albeslo

2 Delen en gebruiken van BGT- en Geo- Cartoons Cartoontekenaar Willem van Albeslo deed op 22 en 23 april 2015 tijdens de Jaarbeurs Overheid 360° live verslag van het dorpsplein Nieuw-Durperdam: een pop-up city op de beursvloer, waar bezoekers door de BGT en haar partners in de geosector uitgedaagd werden om na te denken over de toepassing van geo-voorzieningen. De reacties van de bezoekers waren zeer positief. Vele aanwezigen vroegen dan ook of zij deze cartoons mogen gebruiken in hun eigen communicatie over de BGT en geo-informatie. Het resultaat delen wij daarom via deze publicatie, zodat iedereen die zich bezighoudt met de BGT en met geo-informatie, de cartoons kan gebruiken om zijn verhaal te versterken en levendiger te maken, of op ludieke wijze aandacht te vestigen op specifieke geo- of BGT-thema’s. Nieuw-Durperdam op de Jaarbeurs Overheid 360° was een initiatief van DataLand, Geonovum, het Ministerie van IenM, het Kadaster en PDOK met bijdragen van onder andere SVB-BGT en Provero. Eerder tekende Willem van Albeslo voor de BGT tijdens het GeoBuzz Congres in november 2014. De cartoons die hij daar tekende, vindt u via: https://bgtweb.pleio.nl/file/view/29195112/bgt-cartoons- geobuzz-live-tekensessie-nov-2014 Ook tekende hij voor ‘Mythbusting in de BGT’: om BGT misverstanden de wereld uit te helpen: https://bgtweb.pleio.nl/blog/view/28999112/bgt-mythbusting-alle-bgt-misverstanden-de-wereld-uithttps://bgtweb.pleio.nl/file/view/29195112/bgt-cartoons- geobuzz-live-tekensessie-nov-2014 https://bgtweb.pleio.nl/blog/view/28999112/bgt-mythbusting-alle-bgt-misverstanden-de-wereld-uit

3 De BGT zorgt dat we in Nederland straks één geografische taal spreken. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn in de BGT eenduidig vastgelegd.

4 Door de BGT te gebruiken in bijvoorbeeld het Beheer van de Openbare Ruimte, kan efficiëntiewinst worden behaald.

5 Voor een succesvolle transitie náár en vervolgens ook succesvol gebruik ván de BGT, is bestuurlijk draagvlak onontbeerlijk.

6 Het opbouwen van de BGT is een flinke opgave. Er zijn duizenden objecten die omgezet moeten worden naar de nieuwe standaard. Sommige bronhouders kiezen er daarom voor om de opbouw uit te besteden. Wel is het belangrijk dat ze ook in dat geval zelf de regie houden.

7 Het ministerie van IenM en het SVB-BGT hebben voor de transitie naar de BGT een mijlpalenplanning opgesteld, om bronhouders te helpen de finish tijdig te behalen. Inmiddels hebben bijna alle bronhouders de eerste mijlpaal behaald en hun budget en projectleider gereed.

8 Bronhouders hebben een verschillende planning en een verschillend ambitieniveau voor hun BGT

9 Elke bronhouder heeft zelf zijn ambitieniveau bepaald. Zo zijn er Zelf Assemblerende Bronhouders (ZAB’s), Zelf Registrerende Bronhouders (ZRB’s) en Gefaciliteerde Bronhouders (GB’s)

10 Ook als bronhouders werk uitbesteden, ongeacht of dit aan het SVB-BGT is of aan een andere partij, is het zaak dat zij hun rol als opdrachtgever goed invullen.

11 Met vragen over opbouw en assemblage kunnen bronhouders terecht bij de Transitieregisseur of de Transitiedesk van het SVB-BGT.Transitiedesk

12 Bij opbouw en assemblage van de BGT moet alles precies op elkaar aansluiten. Het SVB-BGT controleert daarom uitgebreid de (proef)leveringen van bronhouders.

13 Samenwerking en afstemming tussen bronhouders vormt de sleutel tot succes in de transitie naar de BGT. Veel tijd hoeft die afstemming en samenwerking niet te kosten. Een kop koffie drinken, telefoontje plegen, kort overleggen en dan afspraken maken, zijn vaak al genoeg.

14 Bij het opbouwen van de BGT is het verstandig om af en toe een proeflevering te doen aan het SVB-BGT. Zo kunnen bronhouders controleren of ze op de goede weg zijn met het omzetten van hun bestanden.

15 De BGT (en andere geo-data) wordt via PDOK ontsloten en komt allemaal als open data beschikbaar. Organisaties en burgers kunnen alle data in PDOK gratis bekijken en downloaden.

16 Naast de BGT zijn er vele andere (basis)registraties en (ICT-)systemen waar informatie in opgeslagen is. Om optimaal gebruik te maken van deze informatie, werken we volop aan de koppeling en aansluiting van de BGT op (sectorale) informatiemodellen en (interne) ICT-systemen.

17 De Basisregistratie Grootschalige Topografie bevat alle gegevens van de zichtbare bovengrond. In de Basisregistratie Ondergrond zullen straks alle beschikbare gegevens van de ondergrond worden opgenomen. Beide registraties zorgen voor meer eenduidige en actuele geo-informatie.

18 De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) bevat alle gegevens van de zichtbare bovengrond. In de Basisregistratie Ondergrond zullen straks alle beschikbare gegevens van de ondergrond worden opgenomen.

19 Het DINO loket van TNO is op dit moment één van de plaatsen waar informatie over de ondergrond te vinden is. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bouwt straks voort op deze en andere bestaande registraties van de ondergrond, door data via één Landelijke Voorziening te ontsluiten.

20 Dataland is een gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt, dat het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen (waaronder het Stelsel van Basisregistraties).

21 Alle geodata van Nederland, waaronder de BGT, wordt ontsloten via de Landelijke Voorziening PDOK: Publieke Dienstverlening Op de Kaart

22 De BGT en andere geo-informatie kan ingezet worden voor vele gebruikersdoeleinden. Zo kan het dienen als input voor 3D-visualisaties, bij gebiedsontwikkeling of andere projecten.

23 Het Kadaster gebruikt geo-informatie om ontwikkelingen in de maatschappij in kaart te brengen, aan de hand van geo-informatie.

24

25 Geonovum verkent mogelijkheden om naast geo-data ook sensordata te verzamelen en in te zetten voor de ontwikkeling van o.a. ‘smart cities’. Ontwikkelingen in sensing-technologie, big data en ‘the internet of things’ maken het mogelijk om meer (geo-)informatie te meten en delen dan ooit tevoren.

26 BGT- & Geo- Cartoons Jaarbeurs Overheid 360° 22 & 23 april 2015 Live tekensessie door Willem van Albeslo


Download ppt "BGT- & Geo- Cartoons Jaarbeurs Overheid 360° 22 & 23 april 2015 Live tekensessie door Willem van Albeslo."

Verwante presentaties


Ads door Google