De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspelen op grote ontwikkelingen De toekomst van het uitwisselen Arthur de Groof Landelijke LIB-bijeenkomst Utrecht, 3 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspelen op grote ontwikkelingen De toekomst van het uitwisselen Arthur de Groof Landelijke LIB-bijeenkomst Utrecht, 3 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Inspelen op grote ontwikkelingen De toekomst van het uitwisselen Arthur de Groof Landelijke LIB-bijeenkomst Utrecht, 3 december 2009

2 Wat is NEN 3610?  Basismodel voor Geoinformatie  Bevat ‘termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlakte gerelateerde ruimtelijke objecten’  Basis voor sectormodellen (diverse IM….)  Wordt momenteel herzien (2010); Geonovum in samenwerking met sectoren  Basis voor INSPIRE, uitwisseling in GML

3

4 Naar één uitwisselstandaard in de sector bodem, water en archeologie  Einddoel: één uitwisselstandaard, blijvende basis voor certificering  Voorwaarde: uitwisseling geheel conform NEN 3610  Activiteit: alle onderdelen SIKB0101 komende jaren modelleren conform NEN 3610  Stap 1: Veldwerk en analyses: IM Metingen  Stap 2: LIB-data: IM0101-LIB  Stap 3: Overige data: IM0101-overig  geleidelijke overgang naar IM SIKB0101 (IM0101)

5 Waarom IM Metingen?  Sectoren hebben ook inhoudelijk gezamenlijk domein (waarnemingen)  Buitenwereld (laboratoria, boorbedrijven, e.a.) vraagt uitwisseling via 1 standaard  Eind 2007: SIKB neemt initiatief om met TNO en Alterra (BRO) en IDsW te komen tot één model voor gemeenschappelijk deel  2008: (concept) model IM Metingen gereed  2009 e.v: detaillering en implementatie

6 Wat is IM Metingen?  Vormt basis voor detaillering uitwisseling van alles wat plaatsvindt in het domein van veldwerk en analyses  Gebaseerd op OGC-standaard Observations & Measurements (wordt momenteel ‘opgewerkt’ tot ISO-norm)  Gezamenlijk beheer SIKB, TNO, Alterra en IDsW  Vormt komende jaren de basis voor detaillering in het kader van BRO en volgende generatie SIKB0101 en UMAQUO

7 Wat doet SIKB met IM Metingen  Doelstelling: aansluiting op NEN 3610 en daarmee op toekomstige eisen INSPIRE  Activiteit: ontwikkelen uitwisselformaat IM Metingen-0101 met alle resultaten veldwerk en analyses  Afstemming: met BRO (met name boringen) en IDsW (waterbodems, analyses)  Planning:  Eerste concept voorjaar 2010  Pilots en detaillering in 2010  Implementatie 2011 en daarna

8 De eerste stappen verdere ontwikkeling IM0101  Eerst pilot LIB-dataset (IM0101-LIB)  Te gebruiken in pilot Fryslân-TNO (2009)  Afstemming met bodemloket (Bodem+/TNO)  Afstemming met softwareleveranciers (SIKB-PSL)  Afstemming met bevoegde overheden (LIB)

9 De grootste uitdaging  transitie vanuit bestaande uitwisselpraktijk  meerdere partijen die belangen hebben, het grijpt steeds meer op elkaar in  veel aandacht voor transparantie, draagvlak en zorgvuldige besluitvorming


Download ppt "Inspelen op grote ontwikkelingen De toekomst van het uitwisselen Arthur de Groof Landelijke LIB-bijeenkomst Utrecht, 3 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google