De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodeminformatiebeheer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodeminformatiebeheer"— Transcript van de presentatie:

1 Bodeminformatiebeheer
klaar voor de toekomst 8 april 2010 Jan Klein Kranenburg

2 Inhoud Introductie Bodem+ Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Wat komt er op ons af? Data bij de bron, maar waar is de bron? Advies voor provincie, gemeenten en milieudiensten

3 Introductie Bodem+ Hoofdtaken: Ondersteuning uitvoering bodemconvenant
EZ VROM IPO VNG Agentschap NL Bodem+ Hoofdtaken: Ondersteuning uitvoering bodemconvenant Implementatie en effectmeting bodembeleid Kennisnetwerk bodem en ondergrond

4 Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Web- services Bodeminformatiebeheer: wat doen we? NGR Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; BRO Spoed- locaties Atlas Leefomg. SIKB0101 PGR Monitoring Stan- daard- isatie Data- makelaar Bodem- loket BKK’s BIS’sen eForm BUS WKO- tool NWWI INSPIRE PDOK Landmark Toets- ingsmo- dule LIB Dataset Metadata Plan ontwik- keling

5 Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Web- services Bodeminformatiebeheer: wat doen we? NGR Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; BRO Spoed- locaties Atlas Leefomg. SIKB0101 PGR Monitoring Stan- daard- isatie Data- makelaar Bodem- loket BKK’s BIS’sen eForm BUS WKO- tool NWWI INSPIRE PDOK Landmark Toets- ingsmo- dule LIB Dataset Metadata Plan ontwik- keling

6 Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Web- services Bodeminformatiebeheer: wat doen we? NGR Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; BRO Spoed- locaties Atlas Leefomg. SIKB0101 PGR Monitoring Stan- daard- isatie Data- makelaar Bodem- loket BKK’s BIS’sen eForm BUS WKO- tool NWWI INSPIRE PDOK Landmark Toets- ingsmo- dule LIB Dataset Metadata Plan ontwik- keling

7 Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Web- services Bodeminformatiebeheer: wat doen we? NGR Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; BRO Spoed- locaties Atlas Leefomg. SIKB0101 PGR Monitoring Stan- daard- isatie Data- makelaar Bodem- loket BKK’s BIS’sen eForm BUS WKO- tool NWWI INSPIRE PDOK Landmark Toets- ingsmo- dule LIB Dataset Metadata Plan ontwik- keling

8 Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Web- services Bodeminformatiebeheer: wat doen we? NGR Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; BRO Spoed- locaties Atlas Leefomg. SIKB0101 PGR Monitoring Stan- daard- isatie Data- makelaar Bodem- loket BKK’s BIS’sen eForm BUS WKO- tool NWWI INSPIRE PDOK Landmark Toets- ingsmo- dule LIB Dataset Metadata Plan ontwik- keling

9 Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Web- services Bodeminformatiebeheer: wat doen we? NGR Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; BRO Spoed- locaties Atlas Leefomg. SIKB0101 PGR Monitoring Stan- daard- isatie Data- makelaar Bodem- loket BKK’s BIS’sen eForm BUS WKO- tool NWWI INSPIRE PDOK Landmark Toets- ingsmo- dule LIB Dataset Metadata Plan ontwik- keling

10 Bodeminformatiebeheer: wat doen we?
Web- services Bodeminformatiebeheer: wat doen we? NGR Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; BRO Spoed- locaties Atlas Leefomg. SIKB0101 PGR Monitoring Stan- daard- isatie Data- makelaar Bodem- loket BKK’s BIS’sen eForm BUS WKO- tool NWWI INSPIRE PDOK Landmark Toets- ingsmo- dule LIB Dataset Metadata Plan ontwik- keling

11 Interactieve BKK’s Bodemloket.nl

12 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving
NWWI

13 Wat komt er op ons af? PDOK Publieke dienstverlening op de kaart
Architectuur, infrastructuur, instrumententarium Vergelijkbaar met webrichtlijnen, maar dan voor geoinformatie INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving NWWI

14 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) Directive (Kaderrichtlijn). 34 thema's voorzien van metadata, harmoniseren en beschikbaar stellen. Meer info: · PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving NWWI

15 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR
Provinciaal / Nationaal GeoRegister Invulling INSPIRE Opslag metadata BRO Atlas Leefomgeving NWWI

16

17 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO
Basisregistratie Ondergrond 2 fases: eerst DINO/BIS, dan milieuhygiënische informatie? Centraal register Atlas Leefomgeving NWWI

18 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving
Nu: alleen thema’s geluid, lucht en groen Vierde thema: bodem? Actuele informatie noodzakelijk NWWI

19 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving
NWWI Professionalisering hypotheekmarkt Validatieinstituut: data bij de bron Stijgend aantal informatievragen Bronnenregister gewenst

20 Voorbeeld

21 Voorbeeld Gemeente Den Helder Bevoegd gezag Wbb: Provincie Noord Holland Bodemloket Provinciaal loket Gemeentelijk loket  gratis   € Wbb status info Hbb-locaties Niet-ernstige locaties Ondergrondse tanks Gemeentespecifieke info

22 Scenario’s Zoveel mogelijk informatie bij de gemeente
Randvoorwaarde: Wbb-info moet uitgewisseld worden Kan gemeentelijk apparaat stijgende informatiebehoefte aan? Zijn investeringen in digitalisering op gemeentelijk niveau efficiënt? Kan een kleine gemeente de ontwikkelingen bijhouden? Is markt/burger belasten met wachttijden/leges fair als het ook anders kan?

23 Scenario’s Zoveel mogelijk informatie bij de provincie (of MD)
Randvoorwaarde: info mbt niet ernstige locaties / tanks moet uitgewisseld worden Is provincie logisch loket voor informatievragers? Wil provincie belast worden met feedback op informatie (kwaliteit, onjuistheden?)

24 Scenario’s Onderscheid in front-/backoffice
Informatievragers kunnen voor eerste screening terecht op centraal loket (is er wel of geen informatie over een locatie?) Indien nee: de informatievrager kan snel en kosteloos verder Indien ja: nadere info (rapporten e.d.) moeten worden opgevraagd bij de bron, nadere interpretatie door bv. markt; Randvoorwaarde: locaties moeten uitgewisseld worden.

25 Data bij de bron, maar waar is de bron?
Externe informatievragers* Externe informatievragers Externe informatievragers provincie provincie Centrale opslag gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente provincie gemeente gemeente gemeente Huidige model Uitwisselmodel Fryslân-model * bv: makelaars, Landmark, BRO, RIVM, Atlas LO

26 Advies voor provincie, gemeenten, milieudiensten
Vorming éénlocatielijst; Uitwisselservice implementeren (of kiezen voor Fryslân-model) Nadenken over locaties die nog niet in BIS zitten (bv. Tanks); Van passieve opslag naar actieve ontsluiting: sla de handen inéén! Actieve (regie-) rol van Provincie / Milieudiensten; Volg de ontwikkelingen: (

27 Vragen? Jan Klein Kranenburg 06 – Presentatie te downloaden op:


Download ppt "Bodeminformatiebeheer"

Verwante presentaties


Ads door Google