De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 april 2010 Bodeminformatiebeheer klaar voor de toekomst Jan Klein Kranenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 april 2010 Bodeminformatiebeheer klaar voor de toekomst Jan Klein Kranenburg."— Transcript van de presentatie:

1 8 april 2010 Bodeminformatiebeheer klaar voor de toekomst Jan Klein Kranenburg

2 Inhoud 1.Introductie Bodem+ 2.Bodeminformatiebeheer: wat doen we? 3.Wat komt er op ons af? 4.Data bij de bron, maar waar is de bron? 5.Advies voor provincie, gemeenten en milieudiensten

3 Introductie Bodem+ EZ VROM Agentschap NL Bodem+ IPO VNG Hoofdtaken: Ondersteuning uitvoering bodemconvenant Implementatie en effectmeting bodembeleid Kennisnetwerk bodem en ondergrond

4 Bodeminformatiebeheer: wat doen we? Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; SIKB0101 Spoed- locaties Monitoring BIS’sen eForm BUS Stan- daard- isatie Atlas Leefomg. PDOK BRO INSPIRE Bodem- loket Data- makelaar BKK’s WKO- tool NWWI Landmark PGR NGR Toets- ingsmo- dule Web- services Metadata LIB Dataset Plan ontwik- keling

5 Bodeminformatiebeheer: wat doen we? Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; SIKB0101 Spoed- locaties Monitoring BIS’sen eForm BUS Stan- daard- isatie Atlas Leefomg. PDOK BRO INSPIRE Bodem- loket Data- makelaar BKK’s WKO- tool NWWI Landmark PGR NGR Toets- ingsmo- dule Web- services Metadata LIB Dataset Plan ontwik- keling

6 Bodeminformatiebeheer: wat doen we? Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; SIKB0101 Spoed- locaties Monitoring BIS’sen eForm BUS Stan- daard- isatie Atlas Leefomg. PDOK BRO INSPIRE Bodem- loket Data- makelaar BKK’s WKO- tool NWWI Landmark PGR NGR Toets- ingsmo- dule Web- services Metadata LIB Dataset Plan ontwik- keling

7 Bodeminformatiebeheer: wat doen we? Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; SIKB0101 Spoed- locaties Monitoring BIS’sen eForm BUS Stan- daard- isatie Atlas Leefomg. PDOK BRO INSPIRE Bodem- loket Data- makelaar BKK’s WKO- tool NWWI Landmark PGR NGR Toets- ingsmo- dule Web- services Metadata LIB Dataset Plan ontwik- keling

8 Bodeminformatiebeheer: wat doen we? Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; SIKB0101 Spoed- locaties Monitoring BIS’sen eForm BUS Stan- daard- isatie Atlas Leefomg. PDOK BRO INSPIRE Bodem- loket Data- makelaar BKK’s WKO- tool NWWI Landmark PGR NGR Toets- ingsmo- dule Web- services Metadata LIB Dataset Plan ontwik- keling

9 Bodeminformatiebeheer: wat doen we? Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; SIKB0101 Spoed- locaties Monitoring BIS’sen eForm BUS Stan- daard- isatie Atlas Leefomg. PDOK BRO INSPIRE Bodem- loket Data- makelaar BKK’s WKO- tool NWWI Landmark PGR NGR Toets- ingsmo- dule Web- services Metadata LIB Dataset Plan ontwik- keling

10 Bodeminformatiebeheer: wat doen we? Domein van voormalige projecten BIELLS en LIB; Faciliteren primaire processen Verzamelen, beheren en gebruik bodeminformatiebeheer; SIKB0101 Spoed- locaties Monitoring BIS’sen eForm BUS Stan- daard- isatie Atlas Leefomg. PDOK BRO INSPIRE Bodem- loket Data- makelaar BKK’s WKO- tool NWWI Landmark PGR NGR Toets- ingsmo- dule Web- services Metadata LIB Dataset Plan ontwik- keling

11 Interactieve BKK’s Bodemloket.nl

12 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving NWWI

13 Wat komt er op ons af? PDOK – Publieke dienstverlening op de kaart – Architectuur, infrastructuur, instrumententarium – Vergelijkbaar met webrichtlijnen, maar dan voor geoinformatie INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving NWWI

14 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) Directive (Kaderrichtlijn). – 34 thema's voorzien van metadata, harmoniseren en beschikbaar stellen. – Meer info: www.inspire-geoportal.eu · www.geonovum.nl/dossiers/inspire/richtlijnwww.inspire-geoportal.euwww.geonovum.nl/dossiers/inspire/richtlijn PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving NWWI

15 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR - Provinciaal / Nationaal GeoRegister - Invulling INSPIRE - www.nationaalgeoregister.nlwww.nationaalgeoregister.nl - Opslag metadata BRO Atlas Leefomgeving NWWI

16

17 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO – Basisregistratie Ondergrond – 2 fases: eerst DINO/BIS, dan milieuhygiënische informatie? – Centraal register Atlas Leefomgeving NWWI

18 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving – Nu: alleen thema’s geluid, lucht en groen – Vierde thema: bodem? – Actuele informatie noodzakelijk NWWI

19 Wat komt er op ons af? PDOK INSPIRE PGR / NGR BRO Atlas Leefomgeving NWWI – Professionalisering hypotheekmarkt – Validatieinstituut: data bij de bron – Stijgend aantal informatievragen – Bronnenregister gewenst

20 Voorbeeld

21 Gemeente Den Helder Bevoegd gezag Wbb: Provincie Noord Holland BodemloketProvinciaal loketGemeentelijk loket  gratis   € Wbb status info  Hbb-locaties  Niet-ernstige locaties  Ondergrondse tanks  Gemeentespecifieke info 

22 Scenario’s - Zoveel mogelijk informatie bij de gemeente -Randvoorwaarde: Wbb-info moet uitgewisseld worden -Kan gemeentelijk apparaat stijgende informatiebehoefte aan? -Zijn investeringen in digitalisering op gemeentelijk niveau efficiënt? -Kan een kleine gemeente de ontwikkelingen bijhouden? -Is markt/burger belasten met wachttijden/leges fair als het ook anders kan?

23 Scenario’s - Zoveel mogelijk informatie bij de provincie (of MD) -Randvoorwaarde: info mbt niet ernstige locaties / tanks moet uitgewisseld worden -Is provincie logisch loket voor informatievragers? -Wil provincie belast worden met feedback op informatie (kwaliteit, onjuistheden?)

24 Scenario’s - Onderscheid in front-/backoffice -Informatievragers kunnen voor eerste screening terecht op centraal loket (is er wel of geen informatie over een locatie?) -Indien nee: de informatievrager kan snel en kosteloos verder -Indien ja: nadere info (rapporten e.d.) moeten worden opgevraagd bij de bron, nadere interpretatie door bv. markt; -Randvoorwaarde: locaties moeten uitgewisseld worden.

25 Data bij de bron, maar waar is de bron? gemeente provincie gemeente provincie Externe informatievragers Externe informatievragers* Centrale opslag Externe informatievragers provinciegemeente Huidige modelUitwisselmodel Fryslân-model * bv: makelaars, Landmark, BRO, RIVM, Atlas LO

26 Advies voor provincie, gemeenten, milieudiensten - Vorming éénlocatielijst; - Uitwisselservice implementeren (of kiezen voor Fryslân-model) - Nadenken over locaties die nog niet in BIS zitten (bv. Tanks); - Van passieve opslag naar actieve ontsluiting: sla de handen inéén! - Actieve (regie-) rol van Provincie / Milieudiensten; - Volg de ontwikkelingen: -www.bodeminformatiebeheer.nl (http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/informatiebeheer/index.asp)www.bodeminformatiebeheer.nlhttp://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/informatiebeheer/index.asp -www.twitter.com/bodeminformatiewww.twitter.com/bodeminformatie -www.linkedin.com/groups?gid=2672332&trk=hb_side_gwww.linkedin.com/groups?gid=2672332&trk=hb_side_g

27 Vragen? Jan Klein Kranenburg 06 – 46 37 28 69 jan.kleinkranenburg@agentschapnl.nl Presentatie te downloaden op: http://tinyurl.com/presentatieNHhttp://tinyurl.com/presentatieNH


Download ppt "8 april 2010 Bodeminformatiebeheer klaar voor de toekomst Jan Klein Kranenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google