De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Wat is medezeggenschap?  Taak en rol van de MR?  Belangrijkste onderwerpen / Jaarverslag 2013 – 2014  Samenstelling MR  Vragen? ONDERWERPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Wat is medezeggenschap?  Taak en rol van de MR?  Belangrijkste onderwerpen / Jaarverslag 2013 – 2014  Samenstelling MR  Vragen? ONDERWERPEN."— Transcript van de presentatie:

1

2  Wat is medezeggenschap?  Taak en rol van de MR?  Belangrijkste onderwerpen / Jaarverslag 2013 – 2014  Samenstelling MR  Vragen? ONDERWERPEN

3 Kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en personeel.  Komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (2007).  Instrument om kwaliteit van school en onderwijs te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren.  Een zaak van personeel en ouders samen.  Gezamenlijk belang: MEDEZEGGENSCHAP

4 Ongeveer 7 vergaderingen per jaar met vaste onderwerpen: (agenda beschikbaar via website school)  Formatie en personeelsbeleid  Taakverdeling, scholing, formatie, beoordeling  Communicatie leerlingen / ouders  Schoolgids, infoavond, maandinfo, jaarverslag  Financiën en huisvesting  Financieel jaarverslag, begroting, risico-inventarisatie, TSO  Onderwijsontwikkeling, ICT en beleid  schoolplan, plan van aanpak, veiligheidsplan  (G)MR  Terugkoppeling GMR, taakverdeling MR MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

5 MR Verkiezingen Cao PO Schooltijden (940 uur) Pestprotocol Goede medezeggenschap BIJZONDERE ONDERWERPEN / JAARVERSLAG 2014 - 2015

6 GeledingNaamTermijnAftredendOpmerking OudersChantal Berens1ejan-18Herkiesbaar OudersJos Boonman1eaug-19Herkiesbaar OudersMicha van Aken2eaug-16Niet herkiesbaar PersoneelMarjo Zwienink2eaug-18Niet herkiesbaar PersoneelMarianne van den Dungen1eaug-16Herkiesbaar PersoneelChris Beuker1eaug-17Herkiesbaar m.i.v. augustus 2012 is de zittingsduur voor MR-leden gewijzigd in 4 jaar Leden kunnen maximaal voor een periode van 2 aansluitende termijnen zitting hebben in de MR. Einde van dit schooljaar heeft de MR een vacature. Belangstelling? Een keertje meedraaien? Meer info? Laat het ons weten. SAMENSTELLING MR

7 Een goede MR kan niet zonder achterban. Hoe betrekken we ruim 500 ouders?  Informatie over de MR op internet  Berichten in de Maandinfo  Aanspreekbaar zijn op het schoolplein  Email adres: MR@dewisselzevenaar.nl  Heb je ideeën, zorgen of vragen, geef ze door. ACHTERBAN


Download ppt " Wat is medezeggenschap?  Taak en rol van de MR?  Belangrijkste onderwerpen / Jaarverslag 2013 – 2014  Samenstelling MR  Vragen? ONDERWERPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google