De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Han de Krijger Tonia Ruybroek 9 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Han de Krijger Tonia Ruybroek 9 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Han de Krijger Tonia Ruybroek 9 oktober 2012

2 Geschiedenis: Collegeprogramma 2010-2014: onderzoek naar het meest wenselijke organisatie- en beheermodel van de sportaccommodaties Februari 2011: uitkomst van onderzoek (Synarchis) gepresenteerd aan raad; lokale beheerstichting sport November 2011: besluit bouw 2521 door raad en verdere verkenning beheerstichting sport Mei 2012: college ingestemd met projectplan voor verwezenlijking beheerstichting sport

3 Doelstelling project (besluit college 15 mei 2012): ‘ In 2013 wordt het beheer en de exploitatie van het gymnastieklokaal Weverstraat en het sportcentrum Blokweer extern verzelfstandigd in de vorm van een lokale beheersstichting sport’.

4 Opzet projectstructuur Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder Veerman Ambtelijk opdrachtgever: Han de Krijger Projectleider: Tonia Ruybroek Stuurgroep Projectgroep Bedrijfsplan en oprichting stichting Projectgroep Personeel

5 Wat houdt de verzelfstandiging in voor de gemeentelijke organisatie? huidige situatie Naar sportstichting

6 Wat houdt de verzelfstandiging in voor de gemeentelijke organisatie? huidige situatie

7 Huidige situatie Sportcentrum Blokweer gemeente BR RMO CONCERN SCD Personeelsbeheer. Fin. Administratie ICT Volledig technisch beheer Directe sturing Bedrijfsvoering, personeelszorg, financieel beheer en verantwoording Ondersteuning Fin. ICT. Personeel en communicatie

8 Toekomstige situatie Sportstichting Alblasserdam BR RMO Preventief en vervangingsonderhoud? Sturing op inhoud Subsidieoveerenkomst Vastgoed beheer Huurovereenkomst

9 Wat houdt de verzelfstandiging in voor de gemeentelijke organisatie? Toekomst: personeel de Blokweer In dienst stichting per 1 juli 2013 CAO Recreatie van toepassing; sociaal plan vastgesteld Exploitatie 2521 door stichting gericht op : oSamenwerking met lokale partners (verenigingen); ondernemerschap inrichten met private en publieke partijen en samenwerken met (sport)verenigingen oInnovatieve producten en diensten ontwikkelen en verbinding creëren tussen aanbod- en vraaggebruikers (op een effectieve en flexibele manier waarbij de klant centraal staat) oUitvoering van beleid

10 Wat houdt de verzelfstandiging in voor de gemeentelijke organisatie? Toekomst: gemeentelijke organisatie Op inhoud sturing geven aan stichting: ontwikkeling sturingsmodel Subsidieovereenkomst en huurovereenkomsten inrichten Afbouw van overhead (ingekochte diensten) Desintegratiekosten

11 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Hoe en wanneer? Fase 1 : College besloten voorbereiding uit te werken voor op- en inrichting beheerstichting sport(mei 2012) Fase 2 : Inrichten projectorganisatie(mei 2012) Fase 3 : Op/inrichting lokale beheerstichting op basis van bedrijfsplan(jan-mrt 2013) Fase 4 : Reorganisatieplan(mrt 2013) Fase 5 : Sociaal Plan(mrt 2013)

12 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Activiteiten die ingezet moeten worden voor de op/inrichting van de lokale beheerstichting (fase 3): 1)Bedrijfsplan (oplevering concept oktober), in samenspraak met gebruikers en zwembad 2)Bestuursleden werven (verwachting start november) 3)Subsidievoorwaarden, huurvoorwaarden (oktober-december) 4)Statuten stichting (januari 2013) Inspraak: college / raad: subsidievoorwaarden Bestuur stichting: bedrijfsplan

13 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Activiteiten voor overgang personeel Fase 4 : Reorganisatieplan (okt- febr 2013) Beschrijft hoe taken en personeel uit de huidige organisatie worden ontvlochten naar de nieuwe organisatie op basis van bedrijfsplan. Inspraak reorganisatieplan: Ondernemingsraad, adviesaanvraag op basis van Wet op ondernemingsraden. College stelt vast na advies ondernemingsraad.

14 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Fase 5 : Sociaal Plan(mrt 2013) Beschrijft hoe omgegaan wordt met de gevolgen van de verzelfstandiging voor het personeel. Inspraak sociaal plan:Georganiseerd Overleg / vakbondsvertegenwoordigers door middel van ledenraadpleging. College stelt vast na overeenstemming met Georganiseerd Overleg.

15 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Besluitvorming college over: Reorganisatieplan (inclusief sociaal plan en bedrijfsplan); planning eerste kwartaal 2013 Gemeenteraad: Stap 1:in beeld brengen consequenties reorganisatieplan Stap 2: wijzigingen in begroting opstartjaar en toekomstige jaren

16 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Communicatie personeel: -input via klankbordgroep -individuele gesprekken -voorlichting medewerkers bij personeelsbijeenkomsten -informatiebulletin -vragen aan projectleider(s) -FAQ

17 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Vragen?


Download ppt "Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Han de Krijger Tonia Ruybroek 9 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google