De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 26 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 26 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 26 april 2016

2 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding?

3

4 interesse niet verdunnen, maar versterken en verbreden passie overbrengen op jongeren echte vakdidactische opleiding het diploma is vereist voor vaste benoeming + meer loon versterking organisatorische en communicatieve vaardigheden pluspunt bij sollicitaties in het hoger onderwijs en in de culturele sector

5 Waarom kiezen voor de SLO geschiedenis - kunst - muziek? specifieke vakdidactische opleiding concentratie praktijkdeel op quasi één dag (woensdag)  je hoeft dus niet per se op kot! flexibele mogelijkheden voor vakken theoretisch deel; spreiding stage over twee jaar is mogelijk heel persoonlijke en intense begeleiding door praktijklectoren (specialisten) stap-voor-stap-groeitraject wordt voorzien evenwicht individueel werk - groepswerk

6 Structuur van de opleiding Theoretisch deel (30 stp)  algemene pedagogische en didactische vakken (10 stp)  keuzedeel (6 stp): keuze uit universiteitsbreed aanbod vakspecifiek aanbod  vakspecifiek deel (14 stp) vakdidactiek (Geschiedenis, Kunst, Muziek) (8 stp.) seminarie kunst- en muziekdidactiek / stagevoorbereidend seminarie geschiedenis (6 stp) Praktijkcomponent (30 stp)  'gewone' stage (18 stp)  diversiteitsstage (4 stp)  stageseminaries (8 stp) actieonderzoek stagebegeleidende seminaries/mesotaken

7 Theoretisch deel  ALGEMENE PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE VAKKEN Leren en onderwijzen (inclusief praktijkinitiatie) (5+2 stp) (  vnl. in digitaal afstandsleren aangeboden) Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp)

8 Theoretisch deel  KEUZEVAKKEN (6 stp) (vrijstelling mogelijk voor een vak uit je basisopleiding) vakspecifieke: -Publieksgeschiedenis: Geschiedenis en onderwijs (6 stp) -Kunst en publiek (6 stp) universiteitsbrede, bv.: -Psychologie van de adolescentie (4 stp) -Leer- en gedragsmoeilijkheden op school (4 stp) -Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen (4 stp)

9 Theoretisch deel  GESCHIEDENIS-, KUNST- en MUZIEKDIDACTIEK (8 stp) ~ basisopleiding samen te stellen uit: -Geschiedenisdidactiek I (2 stp) en II (4 stp) -Kunstdidactiek I (2 stp) en II (2 stp) -Muziekdidactiek I (2stp) en II (2 stp)  voor studenten Kunst & Muziek: SEMINARIE KUNST- en MUZIEKDIDACTIEK (6 stp) - Omgaan met kunst - Omgaan met muziek

10 Praktijktraject - SLO Geschiedenis in één of in twee jaar af te leggen (wie kiest voor twee jaar, neem contact met prof. Van Nieuwenhuyse voor implicaties) inschrijving vooraf (met opgave spreiding of niet) + voorkeur stageregio (5 steden)  SEMINARIES - aanwezigheid verplicht stagevoorbereidend seminarie (6 stp) stagebegeleidende seminaries (4 stp) seminarie historisch-didactisch onderzoek (4 stp)

11 Praktijktraject - SLO Geschiedenis  SEMINARIES - aanwezigheid verplicht stagevoorbereidend seminarie (6 stp): didactisch startpakket: maken van lesvoorbereidingen, toetsen, klasmanagement, activerende werkvormen, werken met film etc. stagebegeleidend seminarie (4 stp): feedback bij stages, vraaggestuurd ICT, burgerschap, taalbeleid, leren leren seminarie historisch-didactisch onderzoek (4 stp): opzetten van beperkt vakdidactisch actie-onderzoek en ontwikkelen van lesmaterialen

12 Praktijktraject - SLO Geschiedenis  STAGES twee stageperiodes - oktober – januari - februari – mei inhoud - ASO & TSO/KSO, 2 scholen - 18 luisterlessen, 36 praktijklessen - diversiteitsstage: individuele tutoring (leerondersteuning), differentiatie - extra activiteiten: vakvergaderingen, excursies, projectdagen etc. begeleiding - vakmentor op school - praktijklector KU Leuven

13 Praktijktraject - SLO Kunst  SCHOOLSTAGE KUNST I & II (2x 6 stp) stageseminaries observatiestage doestage  MUSEUMSTAGE KUNST (6 stp) stageseminaries observatiestage doestage  MESOTAKEN (4 stp)  ACTIEONDERZOEK (4 stp)  DIVERSITEITSSTAGE (4 stp)

14 Praktijktraject - SLO Muziek  SCHOOLSTAGE MUZIEK I (9 stp) stageseminaries observatiestage doestage  SCHOOLSTAGE MUZIEK II (9 stp) idem  MESOTAKEN (4 stp)  ACTIEONDERZOEK (4 stp)  DIVERSITEITSSTAGE (4 stp)

15 Praktijktraject - SLO Kunst & Muziek  STAGES twee stageperiodes - november – februari - maart – mei inhoud - ASO/KSO (TSO/BSO) en Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) - 18 luisterlessen, 36 praktijklessen - Kunst: ook museumstage (~ mindering praktijklessen) - extra activiteiten: vakvergaderingen, excursies, projectdagen etc. - aparte diversiteitsstage begeleiding - vakmentor op school - praktijklector KU Leuven

16 DIVERSITEITSSTAGE SLO KU LEUVEN (4sp) Foto’s in presentatie van studenten TKO en Hilde Braet in het kader van de diversiteitsstage en het project visuele vertellingen

17 diversiteitsstage Keuze uit: (volgens aanbod/mogelijkheden) 1. Een stagiair sluit aan bij een van de projecten of initiatieven die in het universiteitsbrede OPO 'Diversiteitsstage' (O0A96A) worden aangeboden 2. Een stagiair biedt 10 uur ondersteuning aan individuele leerlingen die met leermoeilijkheden of taalachterstand kampen, binnen of buiten de reguliere lesuren. 3. Een stagiair biedt 10 uur individuele ondersteuning aan anderstalige leerlingen of ex-anderstalige nieuwkomers met leermoeilijkheden of taalachterstand, binnen of buiten de reguliere lesuren. 4. Een stagiair ontwikkelt individueel of samen met een andere stagiair een gedifferentieerde lessenreeks.

18 Keuzemogelijkheden binnen het universiteitsbrede OPO Diversiteitsstage (O0A96A, prof. E. Claes) NaamBeschrijvingLocatie Buddyproject:studieondersteuning jongeren uit de eerste graad Leuven ASSistentondersteuning normaal-begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis Leuven Open Therapeuticumondersteuning van jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel Leuven INDIGOinzetten op diversiteit in grootstedelijk onderwijs (AANSLUITEND BIJ REGULIERE STAGE! Zie diversiteitsstagevademecum) Brussel ‘t Scharnierstudieondersteuning aan huisBlankenberge/ Brugge Compass vzwstudieondersteuningWillebroek Tutor Tweedekansonderwijs taal- en studieondersteuning van volwassenen Leuven Studieondersteuning eigen regio Aansluiten bij een bestaand project in eigen regio via een verzoekschrift Eigen regio

19 Inhoud van de projecten binnen het universiteitsbrede OPO Diversiteitsstage 15 à 20 begeleidingssessies van 1u à 1u30 2 vormingen 2 intervisies eindevaluatie

20 Alternatief praktijktraject: LIO-baan  personeelslid van de school  minstens 500 lesuren (~ 13u per week, heel het schooljaar lang)  begeleiding door schoolmentor op school en praktijklector KU Leuven  staat voor de 30 studiepunten van het praktijkdeel

21 Toelatingsvoorwaarden licentiaat of master in het basisvak zijn of voor dit laatste programma ingeschreven zijn of academisch bachelor in het basisvak zijn en ingeschreven zijn voor een academische master of een academische bacheloropleiding hebben behaald, ingeschreven zijn voor een academische master en voor minstens 40 studiepunten specifieke vakken (geschiedenis/kunst/muziek) hebben afgelegd LIO: MA-diploma hebben behaald ! MA-diploma moet worden behaald vóór (of in dezelfde zittijd als) het SLO-diploma

22 Welke vakken mag je geven? masterdiploma  'vereist bekwaamheidsbewijs' bv. enkel een MA geschiedenis/oude geschiedenis leidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak geschiedenis elke MA + lerarenopleiding  'voldoende geacht bekwaamheidsbewijs' meer info? www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzenwww.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen (verandering voor studenten archeologie: vanaf heden vereiste bekwaamheid voor geschiedenis, esthetica, kunstgeschiedenis en cultuurwetenschappen)

23 Wanneer volgen? hele opleiding na masterjaar: volledig jaar (60 stp) = het ideale scenario spreiding over meerdere jaren is mogelijk: bv. theoretisch deel (24 à 30 stp) tijdens masterjaar, praktijktraject jaar in één of twee jaren erna (30 à 36 stp) (evt. in LIO-statuut)

24 Meer informatie programmaboek: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50630337.htm facultaire website (o.a. infobrochure, kalender praktijktraject) : https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/praktisch https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/praktisch Academisch Vormingsinstituut voor Leraren (AVL) http://www.kuleuven.be/slo/ voor alle administratieve regelingen (ISP, examens enz.) : sloletteren@arts.kuleuven.be stb-slo@arts.kuleuven.bestb-slo@arts.kuleuven.be (studietrajectbegeleiding)

25 Coördinatoren Kunst: prof. dr. Brigitte Dekeyzer (brigitte.dekeyzer@arts.kuleuven.be) Muziek: prof. dr. Mark Reybrouck (mark.reybrouck@arts.kuleuven.be) Geschiedenis: prof. dr. Karel Van Nieuwenhuyse (karel.vannieuwenhuyse@arts.kuleuven.be)

26 Inschrijven praktijktraject SLO Kunst & Muziek contact opnemen met vakdidacticus  Kunst: Brigitte Dekeyzer (brigitte.dekeyzer@arts.kuleuven.be)brigitte.dekeyzer@arts.kuleuven.be  Muziek: Mark Reybrouck (mark.reybrouck@arts.kuleuven.be)mark.reybrouck@arts.kuleuven.be inschrijving graag vóór maandag 9 mei 2016 via http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/ stageformulieren_map http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/ stageformulieren_map

27 Inschrijven praktijktraject SLO Geschiedenis graag vóór maandag 9 mei 2016 (op voorwaarde dat je zeker bent van je keuze; later inschrijven kan uiteraard ook nog) http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleidi ng/stageformulieren_map/stageformulier_geschiedenis Geef aan of je de stage volledig opneemt, dan wel je die spreidt over 2 jaar; (wie kiest voor spreiding over twee jaar, neem contact met prof. Van Nieuwenhuyse voor implicaties) infobrochure en inschrijvingsformulier op https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleid ing/praktisch https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleid ing/praktisch


Download ppt "SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 26 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google