De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale en sexuologische wetenschappen - Geneeskunde - Logopedische en audiologische wetenschappen - Medisch-sociale wetenschappen - Tandheelkunde - Voedings- en dieetleer

2 Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? SLO GZW Tijdens de basisopleiding: Na de basisopleiding: 30 stp praktijk + 30 stp theorie Master fase 1Master fase 2 SLO GZW (30 stp praktijk) + Master fase 1Master fase 2 SLO (18 stp) SLO (12 stp) BMW SLO (27 stp) SLO (3) RevaKi OF: extra vak opnemen

3 Voorwaarde: –Houder van een academisch bachelorsdiploma –Inschrijving samen met of na inschrijving 1 ste Master (of met een schakeljaar) –40 stp verworven of te verwerven in de discipline van de vakdidactiek Diploma: pas na behalen van mastergraad Inschrijven in het nieuwe SLO programma ?

4 Waarom de SLO studeren? - ze garandeert een degelijke vakvoorbereiding, - ze sluit aan bij je basisopleiding, - ze is gebaseerd op vakdidactisch en algemeen didactisch onderzoek, - ze sluit aan bij de basiscompetenties van de leraar, - je krijgt kennis, vaardigheden en attitudes aangeleerd die ook bruikbaar zijn buiten de schoolcontext.  Enige weg om een vaste baan in het onderwijs te bekomen ! Bekwaamheidsbewijzen

5 Inhoud programma SLO Gezondheidswetenschappen Interpersoonlijke vaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (3 stp) Keuzevakken (4 stp), o.a.: Leren en onderwijzen (5 stp) Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp) Psychologie van leren en stud. (4 stp) Theoretisch gedeelte (30 stp) Praktijk (30 stp) Alg. ped.- didactisch Reflectie en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (5 stp) SLO- overschrijdend School en burgerschap (4 stp) Onderwijs en gezondheid (4 stp) Keuzevakken Didactiek Gezondheidswetenschappen (6 stp) Stage Gezondheidswetenschappen (30 stp: 26+4 stp OF 16+10+4 stp) Leer- en gedragsm. op school (4 stp) Psychologie van de adol. en …(4 stp) Didactiek van volwassenenv. en … (5 stp) Probleemgedrag en delinquentie op school (4 stp) Concretisering thema’s uit de didactiek Gezondheidswetenschappen (4 stp) Filosofische vorming voor adol. (4 stp) Gemeenschappelijk gedeelte Specifiek gedeelte...

6 SLO-GZW spreiden over meerdere jaren Leren en Onderwijzen (5 stp) Concretisering thema’s uit de didactiek GZW (4 stp) Didactiek GZW (6 stp) Stage (30 stp) of = Volgtijdelijkheid:

7 SLO-GZW spreiden over meerdere jaren

8

9 1 ste semester 2014-2015 MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG 09.00-09.30 Reflectie en onderzoeks- vaardigh. Onderwijs, opvoeding en samenleving 09.30-10.00 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 10.00-10.30 Stagevoor- bereidende seminaries 10.30-11.00 11.00-11.30 Leren en onderwijzen 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 Didactiek GZW 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 Theoretisch gedeelte OPM: Concretisering thema’s: de student kiest 2 modules uit de lijst van 4 Verplichte aanwezigheid Verplichte aanwezigheid voor OPO stage

10 OPM: het keuzevak (4 stp) staat niet vermeld. MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG 08.30-09.00 Interpersoonlijke vaardigheden 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.30 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 10.30-11.00 11.00-11.30 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 2 de semester 2014-2015 Theoretisch gedeelte Verplichte aanwezigheid

11 Praktijkgedeelte Opbouw: Microtaken Observatiestage Lesstage Stageactiviteiten op microniveau Meso- en macrotaken Stageactiviteiten op meso- en macroniveau Begeleiding en verwerkingstaken Stagevoorbereidende seminaries Het uittekenen en updaten van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en portfolioreflecties Contactmomenten met je stagebegeleider Keuze

12 Praktijkgedeelte Stagemodaliteiten: preservice: als stagiair inservice: * als leraar-in-opleiding (LIO) - arbeidsovereenkomst met de school (personeelslid) - enkel in instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. * wel inservice, maar geen LIO Begeleiding: K.U.Leuven: - de stagecoördinator - de stagebegeleider Stageschool: de vakmentor

13 DIVERSITEITSSTAGE SLO KU LEUVEN

14 Keuzemogelijkheden binnen het universiteitsbrede OPO Diversiteitsstage (O0A96A, prof. E. Claes) NaamBeschrijvingLocatie Buddyproject:studieondersteuning jongeren uit de eerste graadLeuven ASSistentondersteuning normaal-begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis Leuven Open Therapeuticumondersteuning van jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel Leuven Link in de Kabel vzwICT-ondersteuning voor jongerenLeuven ‘t Scharnierstudieondersteuning aan huisBlankenberge/ Brugge Compass vzwstudieondersteuningWillebroek Tutor Tweedekansonderwijs taal- en studieondersteuning van volwassenenLeuven Studieondersteuning eigen regio Aansluiten bij een bestaand project in eigen regio via een verzoekschrift Eigen regio DIVERSITEITSSTAGE

15 Inhoud van de projecten binnen het universiteitsbrede OPO Diversiteitsstage 15 à 20 begeleidingssessies van 1u à 1u30 2 vormingen 2 supervisies eindevaluatie DIVERSITEITSSTAGE

16 Infomoment woensdag 24 september om 17 uur in AV 01.12 Meer info vind je op www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.htmwww.kuleuven.be/slo/stage/studenten.htm – voor het BUDDYproject of studieondersteuning eigen regio: nathalie.wolfs@soc.kuleuven.be nathalie.wolfs@soc.kuleuven.be – voor het tweedekansonderwijs: els.borgonie@wis.kuleuven.beels.borgonie@wis.kuleuven.be – voor de overige projecten: freddy.mathyssen@arts.kuleuven.befreddy.mathyssen@arts.kuleuven.be DIVERSITEITSSTAGE

17 Medewerkers SLO Gezondheidswetenschappen Coördinator & Programmadirecteur: Prof. Nathalie Charlier Docenten Prof. Nathalie Charlier Prof. Wivine Decoster Prof. Bieke De Fraine Prof. Luc Dekeyser Prof. Bernadette Dierckx de Casterlé Prof. Jan Seghers Prof. Maarten Simons Prof. Luc Vanhees Prof. Inge Zink

18 Medewerkers SLO Gezondheidswetenschappen Praktijklectoren: Steven Bieseman Liesbet Cauwenberg Jos Luyten Catty Van Riet Elke Van den Brande Bob Van De Putte Lien Van Der Stock Tina Vertommen

19 ISP – Toledo – diploma – etc. → Secretariaat: Faculteit FaBeR, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee Ann Paredis Administratie - inschrijvingen

20 Wegwijs op het internet Algemene info ALO: http://www.kuleuven.be/alo/ http://www.kuleuven.be/avl/ Info onderwijs - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming http://www.ond.vlaanderen.be/ - Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs http://ond.vsko.be - Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs http://www.vvkso.be/ - Gemeenschapsonderwijs http://www.gemeenschapsonderwijs.be / Specifieke info SLO http://gbiomed.kuleuven.be/slo http://toledo.kuleuven.be/http://toledo.kuleuven.be/ → Community “SLO Biomedische groep”

21


Download ppt "Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google