De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerwaarde banaba- diploma’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding & remediërend leren Update 1 september 2014 Marijke Wilssens opleidingscoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerwaarde banaba- diploma’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding & remediërend leren Update 1 september 2014 Marijke Wilssens opleidingscoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Meerwaarde banaba- diploma’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding & remediërend leren Update 1 september 2014 Marijke Wilssens opleidingscoördinator

2  Je verbreedt je jobperspectieven aansluitend bij je eerste diploma  in gewoon onderwijs als leerkracht of als zorgcoördinator/ leerlingbegeleider (in specifieke lestijden bv. SES (gericht op leerlingen met een lage socio-economische status), GOK (gelijke onderwijskansen), BPT (bijzondere pedagogische taken),…  in buitengewoon onderwijs als leraar (klasleraar, leraar algemene en sociale vorming (ASV), leraar beroepsgerichte vorming (BGV), of in een ander ambt (paramedicus, maatschappelijk werker, orthopedagoog, studiemeester- opvoeder,…) Meerwaarde diploma* 2 *http://www.arteveldehogeschool.be/buitengewoon-onderwijs/je-job http://www.arteveldehogeschool.be/zorgverbreding-en-remedierend-leren/je-job

3  Verschillende schoolbesturen erkennen het diploma als blijk van een bewuste keuze voor buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatie of leerlingenbegeleiding (bij aanwerving, benoeming…) Meerwaarde diploma* 3 *http://www.arteveldehogeschool.be/buitengewoon-onderwijs/je-job http://www.arteveldehogeschool.be/zorgverbreding-en-remedierend-leren/je-job

4 Voor elk ambt of vak legt de Vlaamse Overheid vast welke bekwaamheidsbewijzen ‘vereist’ en ‘voldoende geacht’ zijn en welke ‘andere’ bij gebrek eraan kunnen gelden. Je diploma bepaalt in welke onderwijsniveaus en vakken je mag lesgeven. Zoek welk diploma voor welke ambten of vakken nodig is op http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ Lesgeven of een ander ambt? 4

5 1.Heb je een lerarendiploma (bachelor in het onderwijs kleuter-, lager, secundair onderwijs of een ander diploma aangevuld met een specifieke lerarenopleiding= SLO)? Dan mag je nu al lesgeven in bepaalde ambten, vakken en onderwijsniveaus. 2.Heb je een ander Bachelor- of Masterdiploma (bv. ergotherapie, logopedie, pedagogische wetenschappen…) of jaren nuttige ervaring (praktijk)? Dan heb je vakbekwaamheid in het secundair onderwijs. Om les te geven heb je daarnaast een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) nodig. Andere ambten kan je naargelang je vooropleiding al opnemen, bv. zorgcoördinator in basisonderwijs, paramedicus, studiemeester-opvoeder, bijzondere pedagogische taken… Lesgeven of een ander ambt? 5

6  Sinds november 2007 waren de banaba-diploma’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding & remediërend leren erkend als bewijs pedagogische bekwaamheid voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.  Op 29 juli 2013 schrapte de Vlaamse Regering dit: voor BUSO vanaf 1 september 2015, voor gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013. Er werd een (beperkte) overgangsregeling voorzien met o.a. bijkomende voorwaarden qua tewerkstelling.  Protest van (oud-)studenten, werkveld en hogescholen leidde in juli 2014 tot een aangepaste overgangsregeling (zie verder). Banaba-diploma als bewijs pedagogische bekwaamheid? 6

7 Aangepaste regeling sinds juli 2014 7 Wie het banaba-diploma buitengewoon onderwijs of zorgverbreding & remediërend leren behaalt uiterlijk academiejaar 2014-2015, beschikt over een bewijs pedagogische bekwaamheid, zowel in het gewoon als buitengewoon secundair onderwijs. De bijkomende voorwaarden vallen volledig weg. Ook voor na 2014-2015 bepleiten de hogescholen een gepaste ambtenregeling voor de afgestudeerden van de banaba’s in onderwijs.

8  Voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs kan je een bewijs van pedagogische bekwaamheid nog steeds behalen via het diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (OSO) of de specifieke lerarenopleiding (SLO) in een centrum volwassenenonderwijs (CVO) of universiteit.  Voor het (buitengewoon) kleuter- of lager onderwijs geldt het hogeschooldiploma van de bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (OKO) of lager onderwijs (OLO) als bewijs pedagogische bekwaamheid. Bewijs pedagogische bekwaamheid: hoe verder? 8

9  Op basis van je eerder behaalde diploma(’s) kan je in de meeste opleidingen vrijstellingen aanvragen om je traject te verkorten.  Er wordt samen met de specifieke lerarenopleiding (SLO) gewerkt aan een verkort traject om het bewijs pedagogische bekwaamheid te behalen na(ast) een banaba in het onderwijs. Vrijstellingen 9

10 Meer info?  Omzendbrief PERS/2014/07 van 04/07/2014: Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2014 Omzendbrief PERS/2014/07 van 04/07/2014  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de invoering van het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer en tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen in het gewoon secundair onderwijs 10

11 We houden je op de hoogte  via de website  http://www.arteveldehogeschool.be/buitengewoon- onderwijs/je-job http://www.arteveldehogeschool.be/buitengewoon- onderwijs/je-job  http://www.arteveldehogeschool.be/zorgverbreding-en- remedierend-leren/je-job http://www.arteveldehogeschool.be/zorgverbreding-en- remedierend-leren/je-job  via de facebookpagina voor oud-studenten 11


Download ppt "Meerwaarde banaba- diploma’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding & remediërend leren Update 1 september 2014 Marijke Wilssens opleidingscoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google