De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs

2 Schakelprogramma ‘s Pedagogische Wetenschappen
60 studiepunten (1 academiejaar) Enkel toegangsticket tot een academische Master (diploma heeft dus geen waarde op zich : bijv. leidt niet tot een academisch bachelorsdiploma) 2 mastersrichtingen : - Orthopedagogiek - Onderwijskunde & Pedagogiek

3 Informatiebronnen Studiegids Ugent Website 2de bach. Pedag. Wetensch.
Studietrajectbegeleider FPPW

4 Studiegids Ugent Inhoud studieprogramma
Inhoud vakken van een studieprogramma Keuze faculteit>schakelprogramma’s> schakelprogramma afstudeerrichting

5 Website 2de Bach. Ped. Wet. Informatie over de masters
Afstudeerrichting ‘Master Sociaal Werk’ niet van toepassing Informatie tewerkstellingsperspectieven Getuigenissen afgestudeerde pedagogen

6 Studietrajectbegeleiding FPPW Universiteit Gent
Wat Situering Taken Contactgegevens studietrajectbegeleider

7 Wat Studietraject : Nieuwe term en nieuwe functie
volledige studieloopbaan de gekozen weg waarlangs Nieuwe term en nieuwe functie

8 Situering : Flexibilisering hoger onderwijs
BaMa-structuur-Flexibiliseringsdecreet Flexibel netwerk Nieuwe ( keuze)mogelijkheden Student kiest eigen traject Complexiteit→ nood aan STB

9 Taken als STB Informeren over keuzemogelijkheden
Ondersteuning en advies bij keuzemomenten Ondersteuning, advies en evt. gerichte doorverwijzing bij studieproblematiek Eerste aanspreekpunt voor 2de instroom-studenten (o.a. studenten die een schakelprogramma volgen)

10 Informeren over keuzemogelijkheden
Wat Hoe

11 Welke keuzes Inschrijvingswijze (contracten)
Studietempo (o.a. voltijds of deeltijds) Combinatiemogelijkheden : - studiejaren (Git) - inschrijvingswijzen - studeren-werken (infobrochure) - …

12 Hoe Op vraag van studenten - via gesprek of e-mail Op eigen initiatief
- via website, Minerva,…

13 Ondersteuning en advies bij keuzemomenten
Voorbeeld : Feedback-gesprek na examenresultaten Mogelijke vragen : Stoppen of doorgaan ? 2de zit meedoen of niet ? Andere studies ? Veranderen traject ?

14 Ondersteuning en advies bij studieproblematiek
Geen vakinhoudelijke begeleiding Problemen : Studiemethode Faalangst Concentratie ….

15 Eerste aanspreekpunt 2de instroom-studenten
Signaleren problemen en knelpunten Zowel organisatorisch als inhoudelijk STB doorgeefluik naar de opleidings- commissie Pedagogische Wetenschappen

16 Contactgegevens studietrajectbegeleider FPPW
Naam : Luc Van Steenkiste Telnr. : O9/ Website: Dienstlokaal: (1ste verdieping FPPW, Dunantlaan 2)

17 Implicaties behalen Masters -diploma voor bevoegdheid lesgeven
Verwerven bevoegdheid tot lesgeven in hoger middelbaar onderwijs In principe verwerft men ook bevoegdheid tot lesgeven in hogescholen (doch : sommige hogescholen eisen een AILO-diploma) Voor meer info hierover :


Download ppt "Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google