De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs

2 Schakelprogramma ‘s Pedagogische Wetenschappen 60 studiepunten (1 academiejaar) 60 studiepunten (1 academiejaar) Enkel toegangsticket tot een academische Master (diploma heeft dus geen waarde op zich : bijv. leidt niet tot een academisch bachelorsdiploma) Enkel toegangsticket tot een academische Master (diploma heeft dus geen waarde op zich : bijv. leidt niet tot een academisch bachelorsdiploma) 2 mastersrichtingen : - Orthopedagogiek 2 mastersrichtingen : - Orthopedagogiek - Onderwijskunde & - Onderwijskunde & Pedagogiek Pedagogiek

3 Informatiebronnen Studiegids Ugent Studiegids Ugent Website 2 de bach. Pedag. Wetensch. Website 2 de bach. Pedag. Wetensch. Studietrajectbegeleider FPPW Studietrajectbegeleider FPPW

4 Studiegids Ugent Inhoud studieprogramma Inhoud studieprogramma Inhoud vakken van een studieprogramma Inhoud vakken van een studieprogramma Keuze faculteit>schakelprogramma’s> schakelprogramma afstudeerrichting Keuze faculteit>schakelprogramma’s> schakelprogramma afstudeerrichting http://aivwww.ugent.be/Studentenadmini stratie/Studiegids/CURRENT http://aivwww.ugent.be/Studentenadmini stratie/Studiegids/CURRENT http://aivwww.ugent.be/Studentenadmini stratie/Studiegids/CURRENT http://aivwww.ugent.be/Studentenadmini stratie/Studiegids/CURRENT

5 Website 2 de Bach. Ped. Wet. Informatie over de masters Informatie over de masters Afstudeerrichting ‘Master Sociaal Werk’ niet van toepassing Afstudeerrichting ‘Master Sociaal Werk’ niet van toepassing Informatie tewerkstellingsperspectieven Informatie tewerkstellingsperspectieven Getuigenissen afgestudeerde pedagogen http://www.studiekeuze-tweedebach.be Getuigenissen afgestudeerde pedagogen http://www.studiekeuze-tweedebach.be http://www.studiekeuze-tweedebach.be

6 Studietrajectbegeleiding FPPW Universiteit Gent Wat Wat Situering Situering Taken Taken Contactgegevens studietrajectbegeleider Contactgegevens studietrajectbegeleider

7 Wat Studietraject : Studietraject : –volledige studieloopbaan –de gekozen weg waarlangs Nieuwe term en nieuwe functie Nieuwe term en nieuwe functie

8 Situering : Flexibilisering hoger onderwijs BaMa-structuur-Flexibiliseringsdecreet BaMa-structuur-Flexibiliseringsdecreet Flexibel netwerk Flexibel netwerk Nieuwe ( keuze)mogelijkheden Nieuwe ( keuze)mogelijkheden Student kiest eigen traject Student kiest eigen traject Complexiteit → nood aan STB Complexiteit → nood aan STB

9 Taken als STB Informeren over keuzemogelijkheden Informeren over keuzemogelijkheden Ondersteuning en advies bij keuzemomenten Ondersteuning en advies bij keuzemomenten Ondersteuning, advies en evt. gerichte doorverwijzing bij studieproblematiek Ondersteuning, advies en evt. gerichte doorverwijzing bij studieproblematiek Eerste aanspreekpunt voor 2 de instroom-studenten (o.a. studenten die een schakelprogramma volgen) Eerste aanspreekpunt voor 2 de instroom-studenten (o.a. studenten die een schakelprogramma volgen)

10 Informeren over keuzemogelijkheden Wat Wat Hoe Hoe

11 Welke keuzes Inschrijvingswijze (contracten) Inschrijvingswijze (contracten) Studietempo (o.a. voltijds of deeltijds) Studietempo (o.a. voltijds of deeltijds) Combinatiemogelijkheden : Combinatiemogelijkheden : - studiejaren (Git) - inschrijvingswijzen - studeren-werken (infobrochure) - …

12 Hoe Op vraag van studenten Op vraag van studenten - via gesprek of e-mail - via gesprek of e-mail Op eigen initiatief Op eigen initiatief - via website, Minerva,… - via website, Minerva,…

13 Ondersteuning en advies bij keuzemomenten Voorbeeld : Feedback-gesprek na examenresultaten Voorbeeld : Feedback-gesprek na examenresultaten Mogelijke vragen : Mogelijke vragen : –Stoppen of doorgaan ? –2 de zit meedoen of niet ? –Andere studies ? –Veranderen traject ? –…

14 Ondersteuning en advies bij studieproblematiek Geen vakinhoudelijke begeleiding Geen vakinhoudelijke begeleiding Problemen : Problemen : –Studiemethode –Faalangst –Concentratie –….

15 Eerste aanspreekpunt 2 de instroom-studenten Signaleren problemen en knelpunten Signaleren problemen en knelpunten Zowel organisatorisch als inhoudelijk Zowel organisatorisch als inhoudelijk STB doorgeefluik naar de opleidings- commissie Pedagogische Wetenschappen STB doorgeefluik naar de opleidings- commissie Pedagogische Wetenschappen

16 Contactgegevens studietrajectbegeleider FPPW Naam : Luc Van Steenkiste Naam : Luc Van Steenkiste E-mail : Luc.vansteenkiste@ugent.be E-mail : Luc.vansteenkiste@ugent.beLuc.vansteenkiste@ugent.be Telnr. : O9/264 62 71 Telnr. : O9/264 62 71 Website: http://www.pp53.ugent.be/stb Website: http://www.pp53.ugent.be/stb Dienstlokaal: 110.009 (1 ste verdieping Dienstlokaal: 110.009 (1 ste verdieping FPPW, Dunantlaan 2) FPPW, Dunantlaan 2)

17 Implicaties behalen Masters - diploma voor bevoegdheid lesgeven Verwerven bevoegdheid tot lesgeven in hoger middelbaar onderwijs Verwerven bevoegdheid tot lesgeven in hoger middelbaar onderwijs In principe verwerft men ook bevoegdheid tot lesgeven in hogescholen (doch : sommige hogescholen eisen een AILO-diploma) In principe verwerft men ook bevoegdheid tot lesgeven in hogescholen (doch : sommige hogescholen eisen een AILO-diploma) Voor meer info hierover : Voor meer info hierover : Helena.Deruyter@ugent.be Helena.Deruyter@ugent.be


Download ppt "Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs Studietrajecten FPPW na prof. bach. sec. onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google