De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masteropleiding sociaal werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masteropleiding sociaal werk"— Transcript van de presentatie:

1 Masteropleiding sociaal werk
Associatie Universiteit Gent UGent (FPPW) Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Hogeschool West Vlaanderen

2 Een geïntegreerde hoger onderwijsruimte
Opleiding sociaal werk wordt georganiseerd door Associatie Universiteit Gent Brede missie Associaties in het kader van de Ba-Mastructuur, vooral mbt Optimalisering onderwijsaanbod en afstemming opleidingsprofielen Onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening

3 Geïntegreerde hoger onderwijsruimte
Betere doorstroommogelijkheden van hogeschool naar Universiteit via schakelprogramma Schakel van professionele opleiding naar academische opleiding Onderscheiden profiel Masteropleiding : accent op onderzoek (meesterproef = 24 studiepunten)

4 Master sociaal werk ‘Vooruitgeschoven’ master Academische opleiding
Duidelijke vraag vanuit werkveld Aansluiting met nieuwe ontwikkelingen op vlak van theorievorming sociaal werk Aansluiting met ruimere maatschappelijke ontwikkelingen Academische opleiding Instroom vanuit academische en vanuit professionele bacheloropleiding

5 Master sociaal werk Duidelijke vraag vanuit werkveld
Cfr veranderende functies in sociaal werk Naast dienstverlening aan cliënt en uitvoering regelgeving toenemende nadruk op Innovatie Beleidsvorming  Competenties mbt onderzoek, netwerkontwikkeling en ondersteuning beleidsvormingsprocessen

6 Master sociaal werk Aansluiting nieuwe ontwikkelingen onderzoek en theorievorming Van methodische omschrijving sociaal werk Naar theorievorming sociaal werk als professioneel en maatschappelijk project Aansluiting bij ‘Sozialpädagogik’ Aansluiting bij ‘social work traditie’

7 Master sociaal werk Ruimere maatschappelijke ontwikkelingen
Sociaal politieke discussie : social welfare in context glokalisering : sociaal werk als probleemdefinieerder Sociaal beleidsdiscussie : welzijnsrechten in relatie tot participatieve beleidsvorming Sociaal agogische discussie : werkt sociaal werk welzijnsverhogend en hoe begrijpen/weten we dat ?

8 Geïntegreerde hoger onderwijsruimte
Masteropleiding sociaal werk Toegankelijk voor professionele bachelors via schakelprogramma : accent op academische vorming Toegankelijk voor academische bachelors via voorbereidingsprogramma, waarin ook professionele component vervat is

9 Structuur opleiding Voor academische bachelors
Bachelor pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting sociale agogiek : voorbereidingsprogramma 60 studiepunten Andere afstudeerrichtingen pedagogische wetenschappen : voorbereidingsprogramma 75 studiepunten Bachelors psychologie en bachelors sociologie : voorbereidingsprogramma 90 studiepunten

10 Structuur opleiding Academische bachelors :
In principe instroom vanaf 2007 (cfr. Start bamastructuur in ) Huidige licentiaten kunnen instromen op basis van ‘juridische fictie’ gevolgde bacheloropleiding Voorbereidingsprogramma van 60 à 90 studiepunten naargelang vooropleiding

11 Structuur opleiding Professionele bachelors sociaal werk
Schakelprogramma 60 studiepunten Masterprogramma 60 studiepunten Professionele bachelors orthopedagogie en sociaal verpleegkunde Schakelprogramma 90 studiepunten

12 Schakelprogramma Bedoeling is te schakelen, d.w.z.
Academische oriëntering Accent op onderzoek Rekening houden met Moeilijkheidsgraad vakken Accent op coherent en systematisch verwerken : theoretisch inzicht verwerven ! Verwachting ruime interesse en zelfstandig leren

13 Schakelprogramma Kan voltijds of deeltijds gevolgd worden (ook master kan deeltijds) Semesterexamens  vergt regelmatige studie  vergt leren omgaan met academisch curriculum ° indicaties ernstig nemen, tegelijk niet onmiddelijk laten ontmoedigen

14 Schakelprogramma Verwerven competenties mbt
Diverse benaderingen onderzoek en onderzoek mbt sociaal werk Besef maatschappelijke, historische en culturele context sociaal werk praktijken Sociale probleemdefinities en aansluitende benaderingen Professionele deskundigheid sociaal werk

15 Schakelprogramma Academische vorming :
- Theoretische kennis, gebaseerd op onderzoek - Vaardigheden en houdingen om onderzoek te doen en sociaal werk te begrijpen vanuit wisselwerking theorievorming en praktijk Kritisch engagement : bewust vormen van een reflectieve en ethisch gefundeerde grondhouding

16 Schakelprogramma : opleidingsonderdelen
Diverse benaderingen onderzoek en onderzoek mbt sociaal werk Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek Methoden en technieken van onderzoek Modellen van empirisch onderzoek Sociale agogiek

17 Schakelprogramma : opleidingsonderdelen
Besef maatschappelijke, historische en culturele context sociaal werk praktijken Historische pedagogiek Jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand Cultuur en educatie Cartografie van het sociaal werk

18 Schakelprogramma : opleidingsonderdelen
Probleemdefinities en probleembenaderingen Psychologische modellen van hulpverlening Kinderzorg Opleidingsonderdelen ( te kiezen uit ): Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening Forensisch sociaal werk Sociaal cultureel werk met jeugdigen en volwassenen

19 Schakelprogramma : opleidingsonderdelen
Modeltraject orthopedagogiek Bijkomende opleidingsonderdelen : Geen keuze tussen ‘sociaal werk’ opleidingsonderdelen Samenlevingsopbouw en lokaal sociaal beleid Praktijktheorie en stage Modeltraject sociaal verpleegkunde Cfr. Orthopedagogiek + sociologie - gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg

20 Onderwijsvisie Permanente opvolging implementatie programma door opleidingscommissie In samenwerking met studenten en lesgevers In aansluiting met actuele ontwikkelingen in praktijk en theorievorming Differentiatie onderwijsvormen Permanente en periodieke evaluatie

21 Master in sociaal werk Opleiding gebaseerd op academisch onderzoek in sociale agogiek als discipline binnen de pedagogische wetenschappen Accent op verbinding sociaal agogisch perspectief met sociaal politiek en sociaal beleidsperspectief Verbinding onderzoekstradities sociale pedagogiek en social work

22 Master in sociaal werk : opleidingsonderdelen
Algemene vakken Sociale pedagogiek Sociale politiek en sociaal beleid Agogische theorieën Sociaal werk en welzijnsrechten Cultuurstudies Concepten van planning en integratiein het sociaal beleid

23 Master in sociaal werk : opleidingsonderdelen
Major Management voor de social profitsector Sociaal werk en algemene preventie Sociaal werk en mensenrechten Kinderwerelden en jongerenculturen Sociaal werk en interculturalisering Sociaal werk en duurzame ontwikkeling

24 Master in sociaal werk : opleidingsonderdelen
Masterproef Meesterstuk opleiding Inherent aan academische opleiding 24 studiepunten Verdediging : ingaan op vragen promotor en commissaris

25 Master sociaal werk : toekomstmogelijkheden ?
Vooruitgeschoven karakter ingegeven vanuit duidelijke vraag werkveld naar mastercompetenties Inzet mastercompetenties is onderscheiden vraag van inzet methodische-professionele competenties Evenwichtige inzet beide competenties wordt mede bepaald door ontwikkelingen in praktijk en beleid sociaal werk

26 Master sociaal werk : toekomstmogelijkheden ?
Actuele instroom in schakelprogramma Sociaal werkers (diploma maatschappelijk assistent) met (ruime) praktijkervaring Pas afgestudeerde sociaal werkers met duidelijke ambitie naar theorievorming en onderzoek op vlak van sociaal werk Pas afgestudeeerde sociaal werkers met interesse tot verder studeren

27 Master sociaal werk : toekomstmogelijkheden ?
Gedifferentieerde instroom wordt wellicht ook doorgetrokken in latere uitstroom Promotiekansen en/of opname van/bevestiging in nieuwe functies sociaal werk Mede vormgeving aan nieuwe functies, inclusief onderzoek sociaal werk Mede vormgeving aan sociaal werkperspectief binnen ruimere academische en professionele veld

28 Samenvattend Een academische opleiding, met een onderscheiden finaliteit tav de professionele opleiding sociaal werk Beantwoordend aan economische, wetenschappelijke en maatschappelijke doelmatigheid Accent op onderzoek sociaal werk in relatie tot sociale probleemdefiniëring, niet op methodische vorming


Download ppt "Masteropleiding sociaal werk"

Verwante presentaties


Ads door Google