De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De impact van de wet BeZaVa op uw onderneming Joost H.J. Keizer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De impact van de wet BeZaVa op uw onderneming Joost H.J. Keizer."— Transcript van de presentatie:

1 De impact van de wet BeZaVa op uw onderneming Joost H.J. Keizer.

2 3 Vragen 2 Wat gaat er concreet door BeZaVa veranderen? Wat is de impact hiervan op uw organisatie? Welke succesvolle stappen horen daar bij?

3 Wat verandert er door BeZaVa Waarom BeZaVa? Over wie gaat het? Wat zijn de maatregelen? Wat doet de markt? Wat gaat er concreet door BeZaVa veranderen? 13 juni 20163

4 BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Waarom: 55% van de instroom in de WGA veroorzaakt door de flexwerkers. Doel: De Ziektewet en WGA een meer activerende werking te geven Hoe: Financiële prikkels bij zowel werknemers als werkgevers. 13 juni 20164

5 Het gaat over de vangnetters (Ziektewet) Groep 1: werknemers die ziek zijn op moment dat tijdelijk contract afloopt ziekte bij ontslag tijdens proeftijd uitzendkrachten (voor het uitzendbureau) oproepkrachten (indien geen regelmaat in de oproep) denk ook aan einde dienstverband door faillissement 13 juni 20165

6 Vast en Flex personeel Loondoorbetaling 104 weken Loondoorbetaling contractsduur Toerekening Ziektewet Toerekening WGA Flexibele dienstbetrekkingen Toerekening WGA Vaste dienstbetrekkingen Privaat verzekeren of UWV Privaat verzekeren, zelf dragen of UWV Tot 1 januari 2017 UWV Vast Flex 13 juni 20166

7 Financiële prikkels Werkgever Eigen Risicodrager worden voor de ZW Samenvoeging Vast en Flex vanaf 1 januari 2017 in WGA Geen nieuwe dekking/garantieverklaring = voor 3 jaar terug naar het UWV Premiedifferentiatie 13 juni 20167

8 Financiering vanaf 1 januari 2014 WGA en Ziektewet UWV Soort werkgever LoonsomPremie Klein< 10 * de gemiddelde loonsom€ 319.000Sectoraal Middelgroot10 tot 100 * de gemiddelde loonsom€ 319.000 - € 3.190.000Sectoraal / individueel Groot> 100 * de gemiddelde loonsomMeer dan € 3.190.000Individueel Let op loonsom 2014 maatgevend voor indeling Premie wordt berekend over loonsom 2016 Gemiddelde loonsom 2016 = € 31.900 13 juni 20168

9 Premieberekening WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet kleine bedrijven (2016) UWV Sectortabel (schade)resultaat sector is bepalend Sector 39 verzekeringswezen WGA-vastWGA-flexZiektewet 0,340,15 20142016 Loonsom vaste dienstbetrekkingen€ 200.000€ 225.000 Loonsom flexibele dienstbetrekkingen€ 50.000€ 60.000 Welke premie gaat men betalen voor: WGA-vast WGA-flex Ziektewet 13 juni 20169

10 Premiedifferentiatie UWV middelgrote bedrijven € 3.190.000 € 319.000 Meer sectorale premieMeer individuele premie 13 juni 201610

11 Hoe reageren verzekeraars? Stoppen Nieuwe producten WGA Eigen risicodragen aanpassen inclusief flex − Strenger beleid Ziektewetverzekering Nieuwe diensten Ziektewetdienstverlening Nieuwe combinaties 12 jaarspropositie Combi met zorg Tijdsdruk 13 juni 201611

12 Wet verbetering hybride-markt Uitlooprisico UWV nu ook bij UWV verzekerd. Antiduiventilmaatregel wijzigt. Teruggaan naar UWV is voor tenminste 3 jaar De verwachting van het UWV is dat de UWV premie in de toekomst stijgt: * bron: UWV nota gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 blz. 9 RisicoHuidig gem. premie% Structureel niveau Verhouding WGA-Vast0,47%0,60%78% WGA-Flex0,24%0,40%60% 13 juni 201612

13 Samenvattend BeZaVa in 1 minuut Vanaf 1 januari 2017 worden de vaste medewerkers en de flexers in de WGA samengevoegd. U krijgt een aanbieding om de flexer mee te verzekeren op de WGA ERD verzekering. Om voor deze groep ook grip op de instroom in de WIA te hebben is het verstandig om eigen risicodrager voor de ZW te worden. Derhalve gaan verzekeraars ook een ZW verzekering en ZW dienstverlening aanbieden Er worden nieuwe producten geïntroduceerd zoals de 12-jaarspropositie, waarin de risico’s en de dienstverlening rondom verzuim, ZW en WIA worden samengebracht Indien er geen nieuwe verzekering is dan bent u voor tenminste 3 jaar bij het UWV verzekerd 13 juni 201613

14 Wat is de impact Wat is het speelveld van deze wet? Wat is de omvang van het risico? 14 Wat is de impact hiervan op uw organisatie? 13 juni 201614

15 Speelveld voor werkgevers

16 Werkgevers risico TotaalkostenGeen dekkingBeperkte dekkingComplete dekking Loondoorbetaling € 60.759,36 € 31.150,00 € 1.145,54 Arbokosten € 1.772,00 € 886,00 € 177,20 ZW kosten Re-integratie € 6.931,00 € 3.465,50 € 1.732,75 WIA premies meerkosten € 60.000,00 € 42.000,00 € - Verborgen kosten € 15.000,00 Verzekerings - en arbokosten € - € 4.450,00 € 10.930,00 Totaalkosten € 144.462,36 € 96.951,50 € 28.985,49 beperkte dekking = 70% van het loon, geen verzuimpakket, geen werkgeverslasten meeverzekerd uitgebreide dekking = 100% van het loon, verzuimpakket (arbodienst en re-integratie), incl. werkgeverslasten 20% indicaties op basis van gemiddelden 13 juni 201616

17 Risicoschets verzuimpercentage Loonsom € 5.000.000,00 Verzuimpercentage5% € 250.000,00 Kosten (maal 2) € 250.000,00 Totaal € 500.000,00 Loonsom € 5.000.000,00 Verzuimpercentage4% € 200.000,00 Kosten (maal 2) € 200.000,00 Totaal € 400.000,00 VERSCHIL € 100.000,00 13 juni 201617

18 Welke vervolgstappen 18 Welke succesvolle stappen horen daar bij? Uitbesteden of zelf doen? Los of integraal? UWV of privaat? Wel of geen advies? 13 juni 201618

19 Losse oplossingen of integraal brancheloket Verzekeraar arbodienst re-integratiebedrijf UWV Verzuimverzekering Wia verzekeringen werkgever adviseur Zorgverzekeringen

20 UWV of Privaat Verzekeren Omslag versus Rentedekking Wettelijke uitvoering versus private afwegingen − Dienstverlening 1 e 2 jaar − Investeren in interventies en re-integratie − Herkeuringen − Beroep en bezwaar Verwachte service nivo Onafhankelijk advies wel of niet inbegrepen Relatie met wel of geen integrale aanpak Prijs 20

21 Wat kan er NU gedaan worden? Overleg met uw adviseur UWV Beschikkingen klaarleggen Werknemersbestand voorbereiden inclusief dienstverbanden. No-riskers opvragen vanuit art 29b ZW Besluitvorming voorbereiden ( HR, OR, Financiën en algemeen ) 13 juni 201621

22 Samenvattend 22 Wat gaat er concreet door BeZaVa veranderen? Wat is de impact hiervan op uw organisatie? Welke succesvolle stappen horen daar bij? BeZaVa brengt een nieuw (flex) risico in uw onderneming Dat risico is zo groot dat dit vraagt om een nieuwe risico afweging Voor bestaande eigen risicodragers voor 1 oktober organiseren Voor werkgevers in het publieke bestel de vraag of de nieuwe oplossingen interessant zijn


Download ppt "De impact van de wet BeZaVa op uw onderneming Joost H.J. Keizer."

Verwante presentaties


Ads door Google