De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

* Stichting BOEG * Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ * Stichting Raamsdonks Historie * Stichting Veers Erfgoed Ronde Tafelgesprek 10 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "* Stichting BOEG * Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ * Stichting Raamsdonks Historie * Stichting Veers Erfgoed Ronde Tafelgesprek 10 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 * Stichting BOEG * Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ * Stichting Raamsdonks Historie * Stichting Veers Erfgoed Ronde Tafelgesprek 10 september 2013 Uitgangspunten voor Erfgoedbeleid Geertruidenberg

2 Historische clubs zijn ‘het archief’ van onze gemeente; Voorlichting over wat is geweest en wat tot voorbeeld kan zijn voor het heden en toekomst. Erfgoed is meer dan monumenten en archeologie; Erfgoedbeleid gaat ook over kleine (bebouwings)elementen, historische structuren, landschap etc.; Waar zit in de toekomst het afwegingsmoment? Is erfgoedbeleid het toetsingskader in plaats van inspiratiekader?

3 Inhoud geven aan erfgoedbeleid gemeente Geertruidenberg; Beleid gaat verder dan huidig monumentenbeleid; Op dit moment alleen monumenten- en archeologisch beleid vertaald; Verplichte vertaling van erfgoedbeleid in bestemmingsplannen; Bestemmingsplannen hebben ‘hoge tolerantiegrens’(meer bouw- en gebruiksmogelijkheden) met betrekking tot ontwikkelingen en aanpassingen van bebouwing in de kernen en het buitengebied.

4 Raad stelt structuurvisie in 2013 vast; Structuurvisie 2030 heeft verschillende doelen o.a.: overzicht van de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en programmatische ontwikkeling tot 2030, als strategisch document en ontwikkelingskaders; Inzicht in de wijze van verwezenlijking van de voorgenomen ontwikkelingen (pagina 5 structuurvisie); Status van structuurvisie is: De structuurvisie omvat beleid waaraan wij ons als gemeente zelf binden. Indien wij willen afwijken, zullen wij dat motiveren; Wij hanteren de structuurvisie als toetsingskader bij ontwikkelingen, maar vooral als inspiratiebron voor deze ontwikkelingen (paragraaf 1.4); Wat is de rol van het erfgoed? Wat zijn uitgangspunten voor zowel erfgoedbeleid als structuurvisie?

5 Deel B van de structuurvisie (het fundament) heeft als kenmerkende structuren benoemd: "Als gevolg van de landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen is de typerende structuur van Geertruidenberg ontstaan.

6 Maar uit historisch oogpunt verschillen; Karakter van de plek wordt bepaald door samenspel van elementen: stedenbouw landschap ruimte en massa openbare inrichting Kenmerkende plekken zijn gegroeid en niet planmatig ontworpen; Verscheiden plekken in gemeente met een eigen karakter; In onze ogen dit karakter respecteren en aangeven wat wel en wat niet is toegestaan; Geen nieuwe structuren ‘bedenken’ maar juist identiteit van plekken koesteren, aanvullen of herstellen.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Wat is reikwijdte van het erfgoedbeleid naar uw mening? Hoe denkt de raad over erfgoedbeleid voor en na de verkiezingen? Welke identiteitsbepalende plekken in de gemeente ziet u? Hoe bepalen we gezamenlijk wat op die plekken wel en wat niet kan? Wat heeft de gemeente er (in financiële zin) voor over om iets te behouden?

18 ons erfgoed is de kracht van ons bestaan Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "* Stichting BOEG * Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ * Stichting Raamsdonks Historie * Stichting Veers Erfgoed Ronde Tafelgesprek 10 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google