De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Greijdanus College 3. Korte omschrijving van de interventie Eduscrum is activerende didactiek die een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Greijdanus College 3. Korte omschrijving van de interventie Eduscrum is activerende didactiek die een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten."— Transcript van de presentatie:

1 1. Greijdanus College 3. Korte omschrijving van de interventie Eduscrum is activerende didactiek die een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten en de betrokkenheid van leerlingen (www.eduscrum.nl). Leerlingen werken in groepjes van 4 personen. De groepjes zijn op grond van leerlingkwaliteiten ingedeeld. Leerlingen ontvangen heldere doelstellingen die ze zelf omzetten in lesactiviteiten. Deze activiteiten plannen ze op een scrumbord. Op deze wijze is heel duidelijk zichtbaar waar de leerlingen mee bezig zijn en wordt het makkelijker om gericht feedback te geven. Leerlingen leveren bovendien tussenproducten op en kijken gedurende het proces regelmatig terug op hun eigen functioneren en op het functioneren van de groep. Ons doel is dat we in eerste instantie Eduscrum introduceren in de NLT-lessen en dat we onze ervaringen delen met zowel het Havo- als het Vwo- team. Op grond van onze ervaringen bouwen dit wellicht uit. 4. Aanleiding voor de interventie (WHY) De ervaring bij het vak NLT is dat de time-on-task van leerlingen niet zo hoog is. De leerlingen halen niet het maximale uit de les. We willen de effectiviteit van de lessen vergroten door te werken met een activerende didactiek: Eduscrum. Deze methode stimuleert het geven van feedback op verschillende niveaus: leerling- leerling, leerling-docent en docent-leerling. Feedback vinden we erg belangrijk op Greijdanus. Het is één van de speerpunten in de onderwijsvisie. Goede feedback heeft een positieve invloed op de leeropbrengsten (Hattie, Visible Learning, 2011). We zitten in de fase dat feedback expliciet zichtbaar moet worden in de lessen. Door Eduscrum te introduceren in de NLT-lessen willen de effectiviteit van de les en de leeropbrengsten vergroten. 2. Introductie van Eduscrum als activerende didactiek in de NLT-lessen 5. Proces (HOW) We hebben een Eduscrumcursus gevolgd. We hebben de Eduscrumtechniek geintroduceerd in 4 Havo, 5 Havo en 6 Vwo. Op 18 februari 2014 hebben we bij het MT gerapporteerd over onze ervaringen. Op 10 maart hebben we onze ervaringen gerapporteerd op een HV- teamvergadering. Op verzoek van het MT en de vakcollega ‘s vindt op 6 mei een verdieping plaats op een studiedag. 6. Resultaat van de interventie (WHAT) Leerlingen reageren enthousiast op de introductie van de Eduscrum didactiek. We merken dat het voor ons als docenten makkelijker is om te zien waar onze leerlingen staan. De scrumborden hebben daarop een positieve invloed. De time-on-task bij leerlingen is toegenomen. De kwaliteit van de portfolio’s is toegenomen. Of de toetscijfers significant zijn toegenomen hebben we nog niet onderzocht. We merken dat zowel MT als collega’s geïnteresseerd zijn in deze didactiek. 7. Leerervaring (NOW) Het feit dat we met z’n tweeën Eduscrum geïntroduceerd hebben in onze lessen heeft geleid tot veel intensiever contact over onze manier van lesgeven. We stappen makkelijker bij elkaar binnen. Gewoon starten met een nieuwe didactiek en erover communiceren werkt stimulerend. Meedoen met Teach en Learn maakt dat er een positieve externe druk is waardoor je doorzet op de ingeslagen weg. 8. Samenhang met het ontwikkelmodel De interventie past heel goed bij de onderwijsvisie van de school. Het Teach en Learn traject heeft zeker een meerwaarde doordat materialen worden aangereikt die de reflectie bij jezelf op gang brengen. De materialen dagen uit tot nadenken over de aanpak, over de interne communicatie en ze bevorderen bovendien het gesprek tussen de verschillende sterkhouders (docenten, leerlingen en MT-leden). 9. Contactgegevens deelnemer Klaas Beute: h.n.beute@greijdanus.nlh.n.beute@greijdanus.nl Hans Vogelzang: j.vogelzang@greijdanus.nlj.vogelzang@greijdanus.nl


Download ppt "1. Greijdanus College 3. Korte omschrijving van de interventie Eduscrum is activerende didactiek die een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten."

Verwante presentaties


Ads door Google