De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Eduscrum als activerende didactiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Eduscrum als activerende didactiek"— Transcript van de presentatie:

1 2. Eduscrum als activerende didactiek
1. Greijdanus College 2. Eduscrum als activerende didactiek 3. Korte omschrijving van de interventie Eduscrum is activerende didactiek die een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten en de betrokkenheid van leerlingen (www.eduscrum.nl) Leerlingen werken in groepjes van 4 personen die ze zelf gevormd hebben op grond van leerlingkwaliteiten. Groepjes ontvangen een overzicht van doelstellingen en van lesactiviteiten. Groepjes plannen de activiteiten zelf op een scrumbord. De lesactiviteiten zijn opgedeeld in overzichtelijke sprints van max. 2 weken. Na elke sprint vindt een tussenoplevering plaats (= review). Leerlingen ontvangen feedback waarmee ze zichzelf vakinhoudelijk en procesmatig kunnen verbeteren. Na ca. 3 sprints volgt de toets. 4. Aanleiding voor de interventie (WHY) Time-on-task bij NLT was onvoldoende hoog. Geven van gerichte feedback was lastig omdat soms niet helder was waar de leerlingen precies mee bezig waren. Met behulp van de heldere en activerende Eduscrum-didactiek willen we de effectiviteit van de lessen vergroten. De Eduscrum-didactiek stimuleert het geven van feedback op verschillende niveaus: Leerling-leerling Leerling-docent Docent-leerling Docent-docent Feedback is een speerpunt uit onze onderwijsvisie. 5. Proces (HOW) We hebben een Eduscrum-cursus gevolgd. We hebben de Eduscrum-didactiek geïntroduceerd in 4 Havo, 5 Havo en 6 Vwo. Ervaringen gerapporteerd aan MT, teamvergadering en op een studiedag voor het hele team. Volgend jaar gaan meer docenten aan de gang met Eduscrum. 6. Resultaat van de interventie (WHAT) Leerlingen reageren enthousiast: Eigenaarschap door heldere doelstellingen en door eigen verantwoordelijkheid voor planning. Leerlingen geven aan niet eerder zo hard gewerkt te hebben. Docenten zien op het scrumbord meteen waarmee leerlingen bezig zijn. Geven van gerichte feedback is eenvoudiger. Review werkt motiverend. Leerling heeft beter in beeld wat er verwacht wordt. Time-on-task is hoger. MT en collega ’s zeer geïnteresseerd in Eduscrum-didactiek. 7. Leerervaring (WOW) Topervaring was dat we met twee docenten gelijktijdig en intensief bezig waren met de introductie van de Eduscrum-didactiek. Dat is zeer stimulerend. Meedoen aan Teach & Learn geeft een positieve, externe druk waardoor je doorzet op de ingeslagen weg. Gewoon beginnen en tijdens het proces aanpassingen doen werkt in het onderwijs. Kortom: “Klaar, schiet, richt” als interventiemethodiek werkt. 8. Samenhang met het ontwikkelmodel De gekozen interventie past goed bij de onderwijsvisie bij de school. Het ontwikkelmodel en de overige materialen hebben ons geholpen om in beeld te krijgen waar we staan. Als docenten, maar ook als school. De materialen dagen uit tot nadenken over aanpak, over de interne communicatie. Bovendien werd het gesprek tussen de verschillende sterkhouders bevorderd (docenten, MT). 9. Contactgegevens deelnemer Klaas Beute Hans Vogelzang


Download ppt "2. Eduscrum als activerende didactiek"

Verwante presentaties


Ads door Google