De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wachtwoord veranderen Data lekken Privacyreglement Beveiliging Toestemming Privacy Je wordt gebeld … Moeilijk doen Bewerkersovereenkomst Privé.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wachtwoord veranderen Data lekken Privacyreglement Beveiliging Toestemming Privacy Je wordt gebeld … Moeilijk doen Bewerkersovereenkomst Privé."— Transcript van de presentatie:

1 Wachtwoord veranderen Data lekken Privacyreglement Beveiliging Toestemming Privacy Je wordt gebeld … Moeilijk doen Bewerkersovereenkomst Privé

2 Je wordt gebeld …. Privacy in het MBO

3 LEREN VAN ELKAAR Quiz Ga met browser op telefoon, tablet of laptop naar : Kahoot.it Vul PIN code in (komt op scherm) Vul (fictieve) naam in En stemmen maar…

4 Een stukje theorie Wet bescherming persoonsgegevens Open (logische) normen Zorgvuldig Transparant Persoonsgegevens (identificeerbaar) Verwerken (alles wat je ermee doet)

5 Wet bescherming persoonsgegevens Verantwoordelijke (bevoegd gezag) Betrokkene (student / werknemer) Bewerker (softwareleverancier / clouddienst) Ontvanger (stakeholders, bijv. DUO/OCW)

6 Wet bescherming persoonsgegevens 1. doel 2.doelbinding 3. grondslag 4. Dataminimalisatie 5.Transparantie en rechten betrokkene Meer weten? Hoe?Zo! Privacy in het mbo (6. Beveiliging)

7 Wbp: doelbinding Een verder verwerking van gegevens mag niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld: Mate van verwantschap tussen oorspronkelijke doel en het doel van de verdere verwerking; De aard van de gegevens; De gevolgen van de beoogde verdere verwerking voor de betrokkene; De wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de mate waarin passende waarborgen voor de betrokkene zijn genomen.

8 Wbp : grondslagen Ondubbelzinnige toestemming betrokkene vinkje op het aanmeldformulier? Uitvoering van een overeenkomst OOK/POK Wettelijke plicht Levering BRON/U-WEB Vitaal belang betrokkene acute medische situatie Publiekrechtelijke taak Toezichthouder Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke Afweging met het privacybelang betrokkene

9 Wbp: dataminimalisatie Niet bovenmatig Toereikend Terzake dienend Juist en nauwkeurig

10 Wbp: rechten betrokkene Informatieverplichting Recht op inzage Recht op correctie Dat is ook verwijderen, indien: Feitelijk onjuist Onvolledig of niet ter zake dienend Anderszins strijd met Wbp Recht van verzet

11 Wbp: LET OP BIJ : Bijzondere persoonsgegevens -> verbod, tenzij … Godsdienst of levensovertuiging Ras Politieke gezindheid gezondheid (passend onderwijs) Seksuele leven Lidmaatschap vakvereniging Strafrechtelijke gegevens BSN/PGN: alleen o.g.v. de wet (toestemming is niet genoeg)

12 Wbp: WET MELDPLICHT DATALEKKEN Sinds 1 januari 2016 meldplicht om inbreuken op beveiligingsmaatregelen te melden aan Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook betrokkene Hoge boetes op niet naleving privacynormen! (tot € 820.000,=)

13 Terug naar de praktijk Privacy bewust communiceren….

14 Terug naar de praktijk Privacybewust communiceren: Gaat het om rechtmatig verkregen informatie? Wat mag ik er mee: is de ontvanger gerechtigd? EEN BELLER IS ALTIJD LASTIG !! Heb ik toestemming nodig (<16 jaar: van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers)? Welke informatie verstrek ik? (dataminimalisatie)

15 Terug naar de praktijk Je wordt gebeld door… : Een particuliere instantie (SV Land) die onderzoek doet naar fraude met uitwonende beurzen en informatie wil over de deelnemer (adres / telefoonnummer / lesrooster)? Verstrek je informatie en welke informatie?

16 Terug naar de praktijk Je wordt gebeld door… : Een leverancier van digitale leermiddelen met het verzoek om NAW, geboortedatum en e- mailadressen van de deelnemers, om rechtstreeks aanbod te kunnen doen. Verstrek je informatie en welke informatie?

17 Terug naar de praktijk Je wordt gebeld door… : Een collega die vraagt om van de pasfoto’s uit het personeelssysteem een “smoelenboek” te maken. Verstrek je pasfoto’s? Waarom niet? Wanneer wel?


Download ppt "Wachtwoord veranderen Data lekken Privacyreglement Beveiliging Toestemming Privacy Je wordt gebeld … Moeilijk doen Bewerkersovereenkomst Privé."

Verwante presentaties


Ads door Google