De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonsgegevens en de Wbp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonsgegevens en de Wbp"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonsgegevens en de Wbp
Welke verplichtingen gelden er voor het verwerken van persoonsgegevens? Inleiding door Jacqueline Krabben, juridisch adviseur

2 Wet bescherming persoonsgegevens
Reikwijdte van de wet Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

3 Belangrijke begrippen
Betrokkene; Over wie het gaat Verantwoordelijke; Stelt doel en middelen vast, heeft de zeggenschap Bewerker; Is dienstverlener voor verantwoordelijke Verwerken van persoonsgegevens; Elke handeling m.b.t. de gegevens Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

4 Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare
Algemene vereisten Gerechtvaardigd doeleinde; Gegevens noodzakelijk voor het doel; Niet bovenmatig, toereikend, juist Niet langer bewaren dan noodzakelijk; Zorgvuldige verwerking; Opdracht verantwoordelijke, geheimhouding; Beveiliging; Afspraken met bewerker; Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

5 Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare
Doeleinden Artikel 8 somt gerechtvaardigde doeleinden op: de betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming verleend; de gegevensverwerking is noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; de gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt; de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleert. Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

6 Verder verwerken: artikel 9 Wbp
Als gegevens door de verantwoordelijke al worden verwerkt; Niet onverenigbaar verder verwerken; Biedt geen extra grondslag voor verwerken; Geheimhouding staat aan verwerken in de weg, dan niet toegestaan. Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

7 Bijzondere persoonsgegevens
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden behoudens de in de wet geregelde uitzonderingen: Gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke gegevens en het lidmaatschap van een vakvereniging; Ontheffingen in artikel 17 t/m 23 Wbp Restbepaling artikel 23: Uitdrukkelijke toestemming, formele wet, vitaal belang Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

8 Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare
meldingsplicht Persoonsgegevensverwerkingen melden Tenzij vrijgesteld in Vrijstellingsbesluit Europese Verordening regelt het anders Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

9 Informatieplicht en rechten
Informeren van betrokkenen nodig Betrokkenen mogen inzage vragen Betrokkenen hebben correctierecht (recht op afscherming en aanvulling) en kunnen vernietiging verzoeken Recht van verzet Uitzonderingen artikel 43 (noodsituaties) Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

10 Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare
Toezicht CBP Bestuursdwang en bestuurlijke boete Meer mogelijkheden onder de aanstaande Europese Verordening Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

11 Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare
bestuursorganen Artikel 8 sub e vaak als grondslag Geen toestemming vragen als publieke taak Gerechtvaardigd belang (8 sub f) minder snel aan de orde Verwerken van BSN Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

12 Ontwikkelingen en vraagstukken
Veel nieuwe ICT (toepassingen) Toenemend cameragebruik Platforms als Pleio, Ambtenaar 2.0 en Projectplace Samenwerking buiten de overheid WOB verzoeken (parallel) Betrekken van OR (parallel) Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare

13 Andere casus? Welke vragen spelen bij u?
Vragen ook per mail aan PrivacyCare: Telefonisch: Jacqueline Krabben, juridisch adviseur in privacyrecht, ICT, bestuursrecht, gezondheidsrecht Persoonsgegevens en Wbp, PrivacyCare


Download ppt "Persoonsgegevens en de Wbp"

Verwante presentaties


Ads door Google