De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spam & Social media Thomas van Essen Gastcollege Utrecht 7 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spam & Social media Thomas van Essen Gastcollege Utrecht 7 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Spam & Social media Thomas van Essen Gastcollege Utrecht 7 oktober 2014

2 Deel I  Spam Deel II  Social media INHOUD

3

4

5  Reclame DOEL SPAM

6  Spoofing: identiteitsvervalsing. Je voordoen als iets of iemand anders (vervalst IP- of e-mailadres).

7  Phishing: ‘vissen’ naar vertrouwelijke informatie  Gepaard met o.a. hacking, spoofing, trojaans paard DOEL SPAM

8  Harvesting: het afzoeken van het internet naar e-mailadressen door middel van ‘bots’. DOEL SPAM

9  Hacking: illegaal toegang verschaffen tot informatie/computersysteem. DOEL SPAM

10

11

12

13

14

15  Ongevraagd  Grote hoeveelheid (bulk)  E-mail  Commercieel doeleinde WAT IS SPAM?

16  Zeer lage kosten  Een reactie meestal al voldoende  Handel in e-mailadressen WAAROM SPAM?

17 LAGE KOSTEN

18 KOSTEN BOTNET

19

20  Tast consumentenvertrouwen aan  Kosten afgewenteld op ontvanger  Internetverbinding  Tijd om het te verwijderen  Kosten spamfilters e.d.  Neemt netwerkcapaciteit in beslag  Irritatie / inbreuk op de privacy NADELEN SPAM

21  Artikel 11.7 Tw  Hoofdregel: alleen bij toestemming  Uitzondering:  Klantrelatie  Eigen, gelijksoortige producten  Opt-out  Bedrijven WETGEVING

22 Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede en derde lid ARTIKEL 11.7 LID 1 TW

23 Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op ARTIKEL 11.7 LID 3 TW (SOFT OPT- IN)

24 gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing. ARTIKEL 11.7 LID 3 TW (SOFT OPT- IN)

25  OPTA Handhavingsbeleid Spam  Boetebeleidsregels ACM  Maximaal EUR 450.000,-- per overtreding (zeer ernstige overtreding)  Normaal minder ernstige overtreding ACM BELEIDSREGELS

26 DEEL II

27  Nieuwe manieren om consumenten te bereiken via social media  Is de spam-wetgeving daarop ook van toepassing? SOCIAL MEDIA

28  Actie waarbij consument wordt aangezet om deze door te geven aan vrienden.  Gelden de regels voor e-mailberichten ook voor dergelijke acties? TELL-A-FRIEND

29 Vier voorwaarden waaraan een tell-a-friend actie moet voldoen: 1.communicatie gebeurt volledig op initiatief van de consument. Geen beloning, noch voor afzender, noch voor ontvanger; 2.Voor de ontvanger moet duidelijk zijn wie de afzender is; 3.Er moet vooraf inzage zijn in het bericht dat verstuurd wordt; en 4.Verantwoordelijke mag e-mailadressen slechts voor eenmalige verzending gebruiken. RECHTSOORDEEL CBP EN OPTA

30 FACEBOOK ACTIES

31

32

33 VOORWAARDEN

34 TELL-A-FRIEND?

35 LINKEDIN

36 TWITTER

37

38 MOGELIJKHEDEN

39 RISICO’S

40

41 SOLV Advocaten Anne Frankstraat 121 1018 BZ Amsterdam ?


Download ppt "Spam & Social media Thomas van Essen Gastcollege Utrecht 7 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google