De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

What the #hack?! privacy Job Vos – jurist, FG en privacy-expert Kennisnet MBO Raad 22 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "What the #hack?! privacy Job Vos – jurist, FG en privacy-expert Kennisnet MBO Raad 22 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 What the #hack?! privacy Job Vos – jurist, FG en privacy-expert Kennisnet MBO Raad 22 april 2015

2

3 ARTIKEL 8 EVRM Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Artikel 12 UVRM Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet. Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Artikel 3 Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

4

5 Respect voor menselijke waardigheid: zelfbeschikkingsrecht
Mensenrecht, grondrecht Moreel verplicht & Context Compliance Imago, schade, risico’s Accountantscontrole …

6 informatiebeveiliging
IB MBO gemeen- schappelijk Privacy in het MBO Privacy bedrijfsprocessen, bedrijfscontinuïteit maatschappelijke ontwikkeling

7 Belangrijkste thema’s privacy (principes):
1) In overeenstemming met de wet 2) Doel en doelbinding 3) Grondslag 4) Dataminimalisatie 5) Transparantie 6) Rechten betrokkene 7) Beveiliging 8) Datakwaliteit (zorgvuldigheid) 9) Verantwoordelijkheid (responsibility)

8 Vanuit de privacy worden de volgende aspecten in het programma uitgewerkt:
 architectuur en ontwerp, welke gegevens worden verwerkt;  inventaris op orde, waar is wat, en waarom;  processen en procedures, inzagerechten op orde;  passende beveiliging van persoonsgegevens toepassen;  bewustwording alle studenten en medewerkers.

9 Privacy Compliance Kader : normen, wet
Toetsingskader Privacy Model beleid verwerking persoonsgegevens PIA: privacy impact analyse Hoe?Zo! Privacy in het MBO

10 Bedankt voor uw aandacht!
Job Vos – jurist en functionaris gegevensbescherming Twitter: @jobavos LinkedIN: jobavos kn.nu/privacy


Download ppt "What the #hack?! privacy Job Vos – jurist, FG en privacy-expert Kennisnet MBO Raad 22 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google