De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

auteursrechtprivacyarchiefwet Krant: Krant: – Een krant publiceren is een economische transactie met bijzondere eigenschappen: Nieuwsberichten zijn extreem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "auteursrechtprivacyarchiefwet Krant: Krant: – Een krant publiceren is een economische transactie met bijzondere eigenschappen: Nieuwsberichten zijn extreem."— Transcript van de presentatie:

1

2 auteursrechtprivacyarchiefwet

3 Krant: Krant: – Een krant publiceren is een economische transactie met bijzondere eigenschappen: Nieuwsberichten zijn extreem vluchtig en verliezen snel hun economische waarde Het recht op informatie verspreiden en ontvangen is een grondrecht Slechts uitzonderlijk heeft het nieuws een ‘auteur’ die auteursrechten kan laten gelden. – Een krant publiceren is (soms) een verwerking van persoonsgegevens met een bijzonder regime Digitaliseren: Digitaliseren: – Digitaliseren is een triviale stap in het productieproces van kranten – Digitaliseren is een significante stap in het archiveren van kranten – Het archiveren is (soms) een verwerking met een bijzonder regime

4 Enkel voor zover er berichtgeving is over levende personen Enkel voor zover er berichtgeving is over levende personen De verwerking beslaat de hele cyclus: redactie, productie in verschillende media (papier, digitaal, audio, video), kopen, uitzenden, lezen of luisteren. De verwerking beslaat de hele cyclus: redactie, productie in verschillende media (papier, digitaal, audio, video), kopen, uitzenden, lezen of luisteren. Nieuwswaarde daalt wel snel, maar ook gratis oud nieuws blijft deel uitmaken van de verwerking Nieuwswaarde daalt wel snel, maar ook gratis oud nieuws blijft deel uitmaken van de verwerking privacy

5 Algemeen regime voor verwerkingen van persoonsgegevens: Algemeen regime voor verwerkingen van persoonsgegevens: Een wet in het model van de ‘wakkere burger’: een geheel van rechten van de betrokkene en plichten van de verantwoordelijke dat transparantie brengt, zonder veel geboden of verboden. Specifiek regime voor journalistiek werk: Specifiek regime voor journalistiek werk: Delicate gegevens van publieke personen zijn minder beschermd. Het feit van de verwerking kan verborgen blijven (geen kennisgeving, geen inzage, geen opname in publiek register). Specifiek regime voor ‘latere’ of ‘verdere’ verwerkingen Specifiek regime voor ‘latere’ of ‘verdere’ verwerkingen Het geprivilegieerd statuut van onderzoek. privac y

6 Plichten van de verantwoordelijke: Plichten van de verantwoordelijke: – De kennisgeving aan de betrokkenen correct doen: onder meer over de identiteit van de verantwoordelijke voorde verwerking, het doel van de verwerking en de rechten van de betrokkene. – Aangifte doen bij de Commissie – De instemming van de betrokkenen verkrijgen of beschikken over een andere rechtsgrond. – Veiligheid van de verwerking verzekeren – Zorgen dat de gegevensverzameling proportioneel is en rechtmatig voor het aangekondigde doel: de juiste gegevens voor het beoogde doel, niet teveel en niet te weinig. De gegevens niet langer bewaren dan nodig. Rechten van de betrokkenen Rechten van de betrokkenen – Inzagerecht: de gegevens moeten aan de betrokkene op verzoek in begrijpelijke vorm worden meegedeeld. – Recht op verbetering van incorrecte gegevens. – Recht op schrapping bij direct marketing verwerkingen. – Recht op gemotiveerd verzet.

7 Deze verwerkingen mogen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige, medische of gerechtelijke) die kennelijk publiek zijn gemaakt door de betrokken persoon of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon betrokken is verwerken, terwijl dat normaal verboden is. Deze verwerkingen mogen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige, medische of gerechtelijke) die kennelijk publiek zijn gemaakt door de betrokken persoon of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon betrokken is verwerken, terwijl dat normaal verboden is. Zijn vrijgesteld van een kennisgeving aan de betrokkene indien dat de verzameling van gegevens in het gedrang zou brengen, de publicatie zou verhinderen of de bronnen zou blootstellen. Zijn vrijgesteld van een kennisgeving aan de betrokkene indien dat de verzameling van gegevens in het gedrang zou brengen, de publicatie zou verhinderen of de bronnen zou blootstellen. Moeten geen inzage geven als dat publicatie zou storen of bronnen blootgeven. Moeten geen inzage geven als dat publicatie zou storen of bronnen blootgeven. Zijn niet onderworpen aan opeising van informatie over de verwerking door de Commissie of andere betrokkenen. Zijn niet onderworpen aan opeising van informatie over de verwerking door de Commissie of andere betrokkenen. Deze verwerkingen worden niet opgenomen in het publiek register dat de Commissie aanlegt. Deze verwerkingen worden niet opgenomen in het publiek register dat de Commissie aanlegt. Deze verwerkingen mogen onbeperkt internationaal gegevens uitwisselen. Deze verwerkingen mogen onbeperkt internationaal gegevens uitwisselen.

8 Een verdere verwerking van persoonsgegevens is enkel toegestaan voor statistische, wetenschappelijke en historische doeleinden. Een verdere verwerking van persoonsgegevens is enkel toegestaan voor statistische, wetenschappelijke en historische doeleinden. De persoonsgegevens mogen dan maar in die mate geïdentificeerd zijn als nodig is voor het onderzoek. De persoonsgegevens mogen dan maar in die mate geïdentificeerd zijn als nodig is voor het onderzoek. Indien het gaat om wetenschappelijk onderzoek mag men bijzondere gegevens verwerken mits verantwoording in een bijzondere aangifte. Indien het gaat om wetenschappelijk onderzoek mag men bijzondere gegevens verwerken mits verantwoording in een bijzondere aangifte. Men kan vrijgesteld worden van de verplichting tot kennisgeving indien dit disproportioneel veel moeite kost. Men kan vrijgesteld worden van de verplichting tot kennisgeving indien dit disproportioneel veel moeite kost.

9 In de taal van WVP is archiveren het onttrekken van data aan verder operationeel gebruik binnen de oorspronkelijke doelstellingen van de verwerking om ze ter beschikking te stellen voor ‘verdere verwerking’ voor onderzoeksdoeleinden. In de taal van WVP is archiveren het onttrekken van data aan verder operationeel gebruik binnen de oorspronkelijke doelstellingen van de verwerking om ze ter beschikking te stellen voor ‘verdere verwerking’ voor onderzoeksdoeleinden. Zolang er persoonsgegevens in het spel zijn moet de verantwoordelijke voor de archivering erover waken dat de regels voor verdere verwerking voor onderzoeksdoeleinden worden gevolgd. Dit houdt een controle op de toegang in. Zolang er persoonsgegevens in het spel zijn moet de verantwoordelijke voor de archivering erover waken dat de regels voor verdere verwerking voor onderzoeksdoeleinden worden gevolgd. Dit houdt een controle op de toegang in. Gegeven de formulering van de WVP (onderzoek wordt ‘niet als onverenigbaar beschouwd’) is de legitimiteit van de verdere verwerking gebonden aan de legitimiteit van de oorspronkelijke verwerking. Gegeven de formulering van de WVP (onderzoek wordt ‘niet als onverenigbaar beschouwd’) is de legitimiteit van de verdere verwerking gebonden aan de legitimiteit van de oorspronkelijke verwerking.

10 WVP handelt enkel over levende personen. Soms is het wel mogelijk dat nabestaanden een rechtmatig privacy belang kunnen inroepen. De tand des tijds geeft echter delicate persoonsgegevens dikwijls een mooie patina. WVP handelt enkel over levende personen. Soms is het wel mogelijk dat nabestaanden een rechtmatig privacy belang kunnen inroepen. De tand des tijds geeft echter delicate persoonsgegevens dikwijls een mooie patina. De verhoogde toegankelijkheid van gedigitaliseerde kranten vormt geen verwerkingsmodaliteit die vreemd is aan de oorspronkelijke doelstelling. Ook in de actuele berichtgeving wordt meer en meer elektronisch gewerkt. De verhoogde toegankelijkheid van gedigitaliseerde kranten vormt geen verwerkingsmodaliteit die vreemd is aan de oorspronkelijke doelstelling. Ook in de actuele berichtgeving wordt meer en meer elektronisch gewerkt. Wat in de actualiteit rechtmatig publiek werd gemaakt kan daarna moeilijk ge-depubliceerd worden. Wat in de actualiteit rechtmatig publiek werd gemaakt kan daarna moeilijk ge-depubliceerd worden.

11 auteursrechtprivacyarchiefwet


Download ppt "auteursrechtprivacyarchiefwet Krant: Krant: – Een krant publiceren is een economische transactie met bijzondere eigenschappen: Nieuwsberichten zijn extreem."

Verwante presentaties


Ads door Google