De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Affligem, 23 april 2003 V-ICT-OR SHOPT IT. Affligem, 23 april 2003 Gebrek aan regelgeving, nood aan duidelijkheid oplossing : e-policy ? wettelijke beperkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Affligem, 23 april 2003 V-ICT-OR SHOPT IT. Affligem, 23 april 2003 Gebrek aan regelgeving, nood aan duidelijkheid oplossing : e-policy ? wettelijke beperkingen."— Transcript van de presentatie:

1 Affligem, 23 april 2003 V-ICT-OR SHOPT IT

2 Affligem, 23 april 2003 Gebrek aan regelgeving, nood aan duidelijkheid oplossing : e-policy ? wettelijke beperkingen

3 Affligem, 23 april 2003 Reglementaire bepalingen Recht op privacy Telecomwet Privacywet (verwerking persoonsgegevens) Omzendbrief minister Van Grembergen CAO nr. 81 Advies CBPL

4 Affligem, 23 april 2003 PRIVACY Art. 22 GW / art. 8 EVRM GRONDRECHT ! –Beperken ? Finaliteit Proportionaliteit Legaliteit –Afstand ?

5 Affligem, 23 april 2003 Telecommunicatiewet wet 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven Art. 190 ter D & E Verbod op kennisname gegevens communicatie tenzij : t oestemming noodzaak voor werking netwerk

6 Affligem, 23 april 2003 Wet 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Verzamelen gegevens DOEL Kennisgave aan betrokkene –Gegevensverzameling –verantwoordelijke

7 Affligem, 23 april 2003 C.A.O. nr. 81 NIET voor openbare sector Globale niet-geïndividualiseerbare controle Individualiseren bij aanwijzingen misbruik

8 Affligem, 23 april 2003 Advies Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Controle pas na vermoeden misbruik Geen algemene controle a priori

9 Affligem, 23 april 2003 Omzendbrief minister Van Grembergen dd. 28.06.2002 mbt inzagerecht raadsleden E-mailbericht = inkomende post e-mailadres = persoonlijk Controlerecht als werkgever regelen

10 Affligem, 23 april 2003 E-policy : WAT & HOE Gebonden door wettelijke bepalingen Regelen van niet-geregelde pijnpunten : –Professioneel gebruik –Persoonlijk gebruik –Controle door werkgever – … Vorm norm

11 Affligem, 23 april 2003 Professioneel gebruik email Problemen : –Waarde mail –Registratie inkomende mails –Inzagerecht raadsleden –Afwezigheid

12 Affligem, 23 april 2003 Persoonlijk gebruik Problemen –Aansprakelijkheid werkgever –Tijd Nood aan controle ?

13 Affligem, 23 april 2003 CONTROLE Doelstellingen formuleren Proportionaliteit naleven

14 Affligem, 23 april 2003 VORM Keuze –arbeidsreglement Bindende kracht ? Hoe groter draagvlak, hoe sterker policy

15 Affligem, 23 april 2003 DUS Doelstellingen formuleren Regelingen ivm werking Beperkingen voor goede werking netwerk Regeling controle werknemers - voorzichtigheid : proportionaliteitsprincipe

16 Affligem, 23 april 2003 ? ? ?


Download ppt "Affligem, 23 april 2003 V-ICT-OR SHOPT IT. Affligem, 23 april 2003 Gebrek aan regelgeving, nood aan duidelijkheid oplossing : e-policy ? wettelijke beperkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google