De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsraad ROC West-Brabant. De ondernemingsraad binnen ons ROC Raad van Bestuur 2 leden (1 vacature) VO-scholen 3 scholen VMBO-scholenMBO-colleges.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsraad ROC West-Brabant. De ondernemingsraad binnen ons ROC Raad van Bestuur 2 leden (1 vacature) VO-scholen 3 scholen VMBO-scholenMBO-colleges."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsraad ROC West-Brabant

2 De ondernemingsraad binnen ons ROC Raad van Bestuur 2 leden (1 vacature) VO-scholen 3 scholen VMBO-scholenMBO-colleges 7 colleges Ondernemings- raad 13 leden

3 Relatie OR/OC 1 centrale ondernemingsraad 8 onderdeelcommissies – Elk college heeft een OC – 1 OC voor de VMBO entiteit 1 x per 2 maanden overleg DB OR/DB OC’s In iedere OC zit een OR-lid

4 DE WOR Wet Ondernemings Raad

5 54 Artikelen…………. 3 Artikelen heel belangrijk Artikel 25, 27 & 28

6 3 Rechten die van belang zijn voor OR Instemmingsrecht (art. 27) Adviesrecht (art. 25) Initiatiefrecht (art. 28)

7 Instemmingsrecht…… wanneer Alle zaken op personeelsgebied – Arbeidstijden, vakanties – Functioneren/Beoordelen – Arbeidsomstandigheden/Taakbelasting – Beloning – Veranderingen in de organisatie

8 Procedures……bij instemming Alle zaken worden schriftelijk afgehandeld OR en RvB moeten het eens worden Zo niet, dan een juridische procedure

9 Adviesrecht……..wanneer Aanbod van opleidingen Onderwijskwaliteitsbeleid Deelneming aan onderwijskundige experimenten voor het personeel Meerjarig financieel beleid Invoering of wijziging van technologische veranderingen

10 Procedures bij advies RvB mag advies negeren, maar – RvB zal altijd schriftelijk moeten aangeven waarom advies niet opgevolgd wordt – Indien RvB zich hier niet aan houdt kan OR juridische stappen nemen – Praktijk: RvB neemt advies OR ROC altijd serieus. Voorbeeld integriteitscode.

11 Initiatiefrecht OR kan zelf met voorstellen komen – Recht om als OR zelf voorstellen te doen (voorbeeld IPB) – RvB is verplicht om overleg te voeren over het voorstel – RvB moet schriftelijk motiveren wat zij met het voorstel van OR gaan doen – Geen juridische mogelijkheden OR tenzij RvB niet voldoet aan bovenstaande zaken

12 Informatieplicht! RvB is verplicht om de OR te informeren over zaken die de organisatie aangaan.

13 Waarom is OR/OC werk zinvol en leuk? Je behartigt de belangen van alle collega’s Je bezoekt studiebijeenkomsten waardoor je je eigen horizon verbreedt Je leert veel over tactiek en strategie

14 Tot slot Een kijkje op de portal Let op de nieuwsbrief Binnenkort verkiezingen OOP


Download ppt "Ondernemingsraad ROC West-Brabant. De ondernemingsraad binnen ons ROC Raad van Bestuur 2 leden (1 vacature) VO-scholen 3 scholen VMBO-scholenMBO-colleges."

Verwante presentaties


Ads door Google