De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EOR en Vakbond Discussieaanzet FNV Europa conferentie, 29-1-2010 Sjef Stoop, FNV Formaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EOR en Vakbond Discussieaanzet FNV Europa conferentie, 29-1-2010 Sjef Stoop, FNV Formaat."— Transcript van de presentatie:

1 EOR en Vakbond Discussieaanzet FNV Europa conferentie, 29-1-2010 Sjef Stoop, FNV Formaat

2 Waarom een EOR? Volgens de richtlijn: ● Om te waarborgen dat de werknemers van een concern dat in verscheidene Lid-Staten actief is, naar behoren worden geïnformeerd en geraadpleegd; ● De wetgeving van de Lid-Staten over informatie en raadpleging van de werknemers valt vaak niet te verenigen met de transnationale structuur van het concern dat de relevante beslissingen neemt; ● Om ervoor te zorgen dat de werknemers in multinationale ondernemingen naar behoren worden geïnformeerd en geraadpleegd wanneer in een andere Lid-Staat dan in die waarin zij werken, beslissingen worden genomen die gevolgen voor hen hebben.

3 “Raadpleging” ● Een mening vragen aan de vertegenwoordigers van de werknemers over zaken die hen aangaan ● ………… daarover in gesprek gaan ● ………… die mening moet effect kunnen hebben ● ………… maar het management beslist ● Is dit voldoende voor een Sociaal Europa?? ● Theorie en praktijk

4 En zeker zo belangrijk ● In de praktijk: ● Ontmoetingen met collega-vertegenwoordigers uit andere landen: Uitwisselen ervaringen/best practices Eventueel coördinatie van inzet en activiteiten Ondersteuning bij problemen

5 Anders dan WOR ● EOR is er voor de werknemers: doel is het “recht op informatie en raadpleging van de werknemers in “ondernemingen met een communautaire dimensie” te verbeteren. ● “Het hoofdbestuur en de Europese ondernemingsraad werken samen in een geest van samenwerking en met inachtneming van hun wederzijdse rechten en verplichtingen.” ● OR is: in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen

6 EOR als instrument voor vakbonden? ● Als EOR lid vertegenwoordig ik op de eerste plaats: De werknemers van de vestigingen in mijn land Het belang van de vestigingen in mijn land Mijn vakbond Mijn vakbond en alle Europese zusterbonden De belangen van alle werknemers in Europa Het algemeen bedrijfsbelang Anders…..

7 Onderwerpen ● structuur van het concern, ● de financieel-economische positie, ● de vermoedelijke ontwikkeling van de activiteiten, produktie en afzet, ● de situatie en de trend van de werkgelegenheid, de investeringen, ● wezenlijke veranderingen aangaande de organisatie, de invoering van nieuwe arbeidsmethoden of fabricageprocédés, ● de verplaatsing van produktie, ● fusies, ● de inkrimping of sluiting van ondernemingen, vestigingen of belangrijke delen daarvan en collectief ontslag. ● Bijzondere omstandigheden: met name in het geval van verplaatsing, sluiting van ondernemingen of vestigingen, of collectief ontslag,

8 In mijn EOR ● Hebben we inderdaad de kans om een mening te geven over zaken die ons aangaan op zo’n manier dat we invloed kunnen hebben op het beleid……. ● Krijg ik informatie van het mangement die ik anders niet zou krijgen……….. ● Leg ik nuttige contacten met mijn collega’s in het buitenland…………….

9 Geen ‘vakbondsonderwerpen’, arbeidsvoorwaarden, wertkijden etc. ● Is dat een nadeel? ● EOR en vakbonden: Versterkingen Europese vakbonden Platform voor open vakbonds ‘coördinatie’ Werkgevers leren wennen aan overleg ● NL-OR bestaat ook bij de gratie van een aparte arbeidsvoorwaarden-arena; heeft de EOR dat ook nodig? ● Europese vakbonds ‘coördinatie’: Op bedrijfs- of sector niveau? ● Bij internationaal HRM beleid nadert EOR vakbonds- onderwerpen: bijv. loonstop, bonussystemen, beoordelingssystemen.

10 Wak kan de vakbond beter doen in de ondersteuning van EOR’s? EOR Bij onderhandelingen Tijdens vergaderingen Tussen de vergaderingen door Nederlandse leden/ ’Nederlandse’ EOR’s ● Relatie met sectorbeleid, tegen ‘bedrijfsegoisme’?

11 Herziene Richtlijn ● Effectief per 2011 ● Betere definities t.a.v. het proces van informatie en raadpleging, deels ook t.a.v. ‘transnationale’ onderwerpen ● Ook verbetering t.a.v. faciliteiten, rol Europese vakbeweging ● Meer helderheid bij fusies en overnames ● Verplichting om de achterban te informeren ● Verplichting om afspraak te maken over koppeling EOR en nationale OR’s ● Maar de kern van de EOR blijft onveranderd, de oplossingen voor problemen zal uit de praktijk moeten komen


Download ppt "EOR en Vakbond Discussieaanzet FNV Europa conferentie, 29-1-2010 Sjef Stoop, FNV Formaat."

Verwante presentaties


Ads door Google