De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRP VI (2016-2020) Gemeentelijk Rioleringsplan. Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRP VI (2016-2020) Gemeentelijk Rioleringsplan. Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport."— Transcript van de presentatie:

1 GRP VI (2016-2020) Gemeentelijk Rioleringsplan

2 Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van het stedelijk afvalwater Verbrede aanpak rioleringszorg omvat afvalwater, regenwater en grondwater College legt in GRP vast hoe het zijn rioleringszorg uitvoert Gemeenteraad stelt GRP vast GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan

3 EXPLOITATIE PRODUCT RIOLERING Kapitaallasten € 5,1 mln Overige kosten € 4,1 mln:

4 INVESTERINGEN IN RIOOL 2016 3.432.000 2017 1.649.000 2018 3.153.000 2019 2.230.000 2020 640.000 2021 11.453.000 2022 11.427.000 2023 11.487.000 2024 11.271.000 2025 11.276.000 etc.

5 INVESTERINGEN IN RIOOL

6 Investeringen met economisch nut Voorheen verplicht activeren Nu verschillende financieringsvormen toegestaan Bij dit GRP gelegenheid de financieringsvorm te heroverwegen 2 varianten uitgewerkt BBV Besluit Begroting en Verantwoording

7 VOORDELEN: Kosten relateren aan gebruik (60 jaar) Op korte termijn goedkoper NADELEN: Hoog rente-aandeel in rioolheffing Vastzitten aan langlopende lasten Minder flexibel kunnen inspringen op toekomstige innovaties VARIANT 1: Activa investeren en afschrijven

8 KAPITAALLASTEN VARIANT 1

9 KAPITAALLASTEN + OVERIGE LASTEN (variant 1)

10 TOTALE LASTEN EN BATEN (variant 1)

11 VOORDELEN: Lasten dragen op moment van investeringsbeslissing Ruimte om in toekomst in te spelen op innovaties Rentekosten vervallen grotendeels Op lange termijn aanzienlijk goedkoper Gestimuleerd door de BBV-commissie NADEEL: Door de opbouw van spaartegoed op korte termijn duurder VARIANT 2: Vooraf sparen en investeringen voor zover mogelijk direct out of pocket financieren

12 GEMENGD SYSTEEM (variant 2) Vooraf sparen en investeringen deels direct “out-of-pocket” financieren

13 KAPITAALLASTEN (variant 2)

14 KAPITAALLASTEN + OVERIGE LASTEN (variant 2)

15 GEMENGD SYSTEEM (variant 2) Vooraf sparen en investeringen deels direct “out-of-pocket” financieren

16 TOTALE LASTEN EN BATEN (variant 2)

17 TOTALE LASTEN VARIANT 1 EN 2

18 KAPITAALLASTEN VARIANT 1 EN 2

19 REKENVOORBEELD INVLOED VAN RENTE

20 OPLOSSINGSRICHTING

21 VOORSTEL VERLOOP RIOOLHEFFING

22 INKOMSTEN RIOOLHEFFING (variant 1)

23 INKOMSTEN RIOOLHEFFING (variant 2)

24 SCHAALVERHOUDING TOTALE INKOMSTEN NIEUW vs. OUD

25 KOSTEN EN INKOMSTEN (variant 1)

26 KOSTEN EN INKOMSTEN (variant 2)

27 Doorzetten van de huidige manier van financieren leidt op termijn door oplopende kapitaallasten tot aanzienlijk hogere tarieven. Nu sparen leidt op lange termijn tot een forse verlaging van de kapitaallasten en daardoor uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing CONCLUSIE


Download ppt "GRP VI (2016-2020) Gemeentelijk Rioleringsplan. Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport."

Verwante presentaties


Ads door Google