De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuïteitsparagraaf doel en proces investeringen Jola Bink 23 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuïteitsparagraaf doel en proces investeringen Jola Bink 23 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 Continuïteitsparagraaf doel en proces investeringen Jola Bink 23 september 2015

3 3 Continuiteitsparagraaf Summa College (Eindhoven)

4 423 september 2015Continuiteitsparagraaf

5 523 september 2015Continuiteitsparagraaf Doel en proces Inzicht in financiële gevolgen van beoogd beleid Echter: scope is te kort Wettelijk verplicht: 3 jaar Summa College: 5 jaar Besluitvorming huisvesting: 30 jaar ? Waarde continuïteitsparagraaf is niet de publicatie, maar inbedding van proces in organisatie 2x per jaar i.p.v. 1x per jaar (ook bij begroting) Model aangeschaft (excel) om verbanden te borgen Sturen o.b.v. kengetallen (MBO-raad, benchmark) Behoefte aan meerjarenraming op lager organisatieniveau (t.b.v. portfolio analyse)

6 623 september 2015Continuiteitsparagraaf BALANSEXPLOITATIEINVOER model (excel) Studenten (bol,bbl), diploma’s, macrobudget Kengetallen personeel Investeringen Huisvestingsplan Realisatiecijfers en begroting (meerjaren)plan overige expl. lasten (meerjaren)prognose baten (meerjaren) personeelsplan (meerjaren) verloopoverzicht activa (meerjaren) ontwikkeling liquide middelen (meerjaren) ontwikkeling vaste activa (meerjaren) ontwikkeling vermogenspositie

7 723 september 2015Continuiteitsparagraaf Strategisch huisvestingsbeleid Huidige situatie 147.000 m 2, verdeeld over 24 gebouwen MBO Benchmark: kosten per m 2 gemiddeld, maar aantal m 2 per student relatief hoog Strategische doelstelling: afbouwen naar 100.000 m 2 (Financiële) gevolgen 4 panden in verkoop (knelpunt: bestemmingsplan) Afwaarderingsverliezen (€ 1 mln 2013, € 2,7 mln in 2014) Voldoende eigen vermogen en liquide middelen Strategische besluitvorming: lange doorlooptijd met verstrekkende gevolgen

8 823 september 2015Continuiteitsparagraaf Waarom lange doorlooptijd? Huisvestingswensen: Flexibele klasgrootte Aansluitend op nieuwe onderwijsvisie Geschikt voor (mobiele) machines en apparatuur Indien verkocht: Verbouwing ander Summa pand (kost tijd) Tijdelijke herhuisvesting van 2 locaties Locatie techniekonderwijs Prachtig historisch Philips gebouw Alleen verkoopbaar bij bestemmingswijziging naar wonen

9 923 september 2015Continuiteitsparagraaf Meerjaren investeringsbegroting KnelpuntenOplossingen Langdurige besluitvorming strategisch huisvestingsplan Toelichting strategische doelstellingen incl. ratio’s Meerdere scenario’s nog in onderzoek Huisvestingsinvesteringen nog niet meegenomen Transparantie is risico voor verkoopopbrengsten panden Verkoopopbrengsten panden nog niet meegenomen Scholen zijn schooljaargericht lange termijn denken lastig Uitgaan van ideaalcomplex: jaarlijkse afschrijvingskosten genormeerd op 8% van lasten

10 1023 september 2015Continuiteitsparagraaf Tips AanbevelingenOmdat Vraag input vanuit de organisatie Verbetert kwaliteit Terugkoppeling naar organisatie Nieuwe inzichten Acties (wie, wat, wanneer) Verbetert lange termijn sturing Gebruik een toolVoorkomt rekenfouten of inconsequenties Leg verband tussen strategie, meerjarenraming en risicomanagement Voorkomt tegenstrijdigheden in sturing

11 1123 september 2015Continuiteitsparagraaf Leren van onze good practice ? Download ons jaarverslag 2014 ! www.summacollege.nl


Download ppt "Continuïteitsparagraaf doel en proces investeringen Jola Bink 23 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google