De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANTWERPEN EN VLAANDEREN (ZONDER ANTWERPEN) VERGELEKEN OP BASIS VAN AGODI-CIJFERS EN EIGEN DATA-ONDERZOEK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANTWERPEN EN VLAANDEREN (ZONDER ANTWERPEN) VERGELEKEN OP BASIS VAN AGODI-CIJFERS EN EIGEN DATA-ONDERZOEK."— Transcript van de presentatie:

1 ANTWERPEN EN VLAANDEREN (ZONDER ANTWERPEN) VERGELEKEN OP BASIS VAN AGODI-CIJFERS EN EIGEN DATA-ONDERZOEK

2  ‘We kunnen concluderen dat jaarlijks zowat de helft van de okan- leerlingen opnieuw les volgt binnen dezelfde school waar hij/zij okan volgde.’ Dat is een gunstig gegeven, uit onderzoek van het Centrum voor Taal en Onderwijs blijkt immers dat leerlingen die doorstromen binnen de onthaalschool meer A-attesten behalen, dat ze minder onderhevig zijn aan het watervalsysteem en minder onderwijsvertraging oplopen.  Tabel 28:  Hoofdstructuur  Voltijds Deeltijds BuSO Totaal Afgevallen  2005-2006 1333 79% 98 5,8% 47 2,8% 1478 209 12,4%  2006-2007 1278 77,5% 78 4,7% 40 2,4% 1396 254 15,4%  2007-2008 1282 87% 78 5,3% 31 2,1% 1391 83 5,6%  2008-2009 1385 86,2% 92 5,7% 41 2,6% 1518 89 5,5%  2009-2010 1190 67,2% 78 4,4% 24 1,4% 1292 479 27,1% ◦ Tabel 28: overzicht van de doorstroming van leerlingen die het vorige schooljaar ingeschreven waren in okan volgens huidige hoofdstructuur  Met het schooljaar 2005–2006 worden die leerlingen bedoeld die in 2004–2005 de onthaalklas volgden  ‘We kunnen concluderen dat jaarlijks zowat de helft van de okan- leerlingen opnieuw les volgt binnen dezelfde school waar hij/zij okan volgde.’ Dat is een gunstig gegeven, uit onderzoek van het Centrum voor Taal en Onderwijs blijkt immers dat leerlingen die doorstromen binnen de onthaalschool meer A-attesten behalen, dat ze minder onderhevig zijn aan het watervalsysteem en minder onderwijsvertraging oplopen.  Tabel 28:  Hoofdstructuur  Voltijds Deeltijds BuSO Totaal Afgevallen  2005-2006 1333 79% 98 5,8% 47 2,8% 1478 209 12,4%  2006-2007 1278 77,5% 78 4,7% 40 2,4% 1396 254 15,4%  2007-2008 1282 87% 78 5,3% 31 2,1% 1391 83 5,6%  2008-2009 1385 86,2% 92 5,7% 41 2,6% 1518 89 5,5%  2009-2010 1190 67,2% 78 4,4% 24 1,4% 1292 479 27,1% ◦ Tabel 28: overzicht van de doorstroming van leerlingen die het vorige schooljaar ingeschreven waren in okan volgens huidige hoofdstructuur  Met het schooljaar 2005–2006 worden die leerlingen bedoeld die in 2004–2005 de onthaalklas volgden

3  De Okan-werkgroep wil weten waar de leerlingen na OKAN terechtkomen en in welke mate ze succesvol het secundair onderwijs doorlopen. Halen ze wel hun diploma secundair? We willen de Antwerpse OKAN-leerlingen vanaf 2002 tot heden vergelijken met de OKAN-leerlingen in de rest van Vlaanderen: is er een verschil?  Bijkomend: ◦ Hoeveel % van de 12-jarige Okanners behalen een diploma? ◦ Leveren de Okan-scholen relatief meer diploma’s af aan Okanners die daar blijven schoollopen?

4

5

6 NOOT: ANTWERPSE OKANNERS WERDEN GEVOLGD OOK ALS ZIJ NADIEN IN DE KEMPEN TERECHTKWAMEN. IDEM VOOR VLAANDEREN.

7 AntwerpenVlaanderen

8 De Eerste graad Het ASO gemiddeld 30% C-attesten in jaar 1

9 Het BSO Het TSO In het DBSO slaagt minder dan de helft

10 Antwerpen Vlaanderen

11 ALLE TRAJECTEN ZONDER OKAN EN GSO

12  En hoe zit het met de 12-jarige Okanners ? ◦ Dit moet beter zijn !?!

13

14

15

16

17 56 LEERLINGEN ZATEN IN DE OKAN-KLAS  13 OKAN-LEERLINGEN BLIJVEN (of komen terug ) IN DE SCHOOL  7 HALEN ER EEN DIPLOMA SO EN 2 EEN GETUIGSCHRIFT 3 E GRAAD IN HUN OUDE OKAN- SCHOOL= 70%  1 BISSER  5 ONDERBRAKEN HUN TRAJECT

18 47 OKANNERS ZATEN IN DE OKAN-KLAS  10 OKANNERS IN 2004 VOLGEN NOG LES IN HUN OKAN-SCHOOL (of komen terug)  5 BEHALEN ER HUN DIPLOMA SO, 1 EEN GETUIGSCHRFT 3de GRAAD  4 ONDERBRAKEN HUN TRAJECT  3 VERLIETEN DE SCHOOL  2 BISSERS

19  De uitval is gigantisch. ◦ worden asielzoekers zoveel verplaatst? ◦ Okan zorgt misschien voor zoveel school- achterstand dat men de moed verliest.  Het resultaat is beperkt. ◦ Het onderwijssysteem kan deze groep onvoldoende opvangen. De problemen worden verplaatst.  OKAN-leerlingen die toevallig hun belangstellingsgebied treffen in hun scholen leggen een mooi traject af (zonder veel verdere schoolachterstand).

20  De databanken van Agodi-SO moeten gecombineerd worden met andere (VO, Syntra, CEC, VDAB) om de volledige schoolloopbaan van elke Okanner/ leerling in kaart te kunnen brengen en beschikbaar stellen aan scholen.

21  Citaten uit het rapport Sterckx, Mie e.a. ‘Wat is er nog van onze dromen?’,© Steunpunt GOK 2006 p (een onderzoek na de school- loopbanen van okanners (2002-2005)  Citaten uit het VLOR-advies: Advies over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (2013)

22  “Slechts 1 op 5 leerlingen zit in het derde jaar na de onthaalklas nog op de onthaalschool. 44 % is 1 keer van school veranderd. 1 op 3 is al 2 keer van school veranderd. Een klein aantal leerlingen is al 3 keer of meer van school veranderd.”  “Als we kijken naar de samenhang tussen het aantal scholen dat leerlingen bezocht hebben en het attest dat ze al dan niet behaald hebben, merken we op dat 7 op de 10 leerlingen die in het derde jaar na de onthaalklas nog steeds op de onthaalschool zitten, een A-attest halen. Bij leerlingen die al één keer van school veranderd zijn, haalt nog maar slechts de ruime helft (ongeveer 57 %) een A-attest.  Bij ex-onthaalklassers die al 2 keer van school veranderd zijn, haalt maar een derde een A-attest. Bij de ex-onthaalklassers die al 2 keer van school veranderd zijn, behaalt 1 op 3 geen attest. Leerlingen die al 2 keer van school veranderd zijn, halen ook dubbel zoveel B-attesten en C-attesten als leerlingen die nog niet of maar 1 keer van school veranderd zijn.  Hoe meer leerlingen van school veranderen, hoe meer kans dat ze geen attest behalen.

23  Als we de schoolcarrière van de individuele leerlingen bekijken, blijkt dat leerlingen vaak van school veranderen als ze moeite hebben om te volgen. Leerlingen die daarentegen op de school blijven waar de onthaalklas aan verbonden is, profiteren van de know how van leerkrachten die gewoon zijn om met ex-onthaalklassers om te gaan en kunnen vaak genieten van extra ondersteuning.

24  1. Aandacht voor een doorgedreven trajectbegeleiding van (ex-)anderstalige nieuwkomers in alle scholen, zowel in de onthaalklas als in de vervolgschool. Ook op de vervolgschool is er ruimte nodig voor trajectbegeleiding.

25  2. Werken aan een betere informatiedoorstroom, ook na het eerste jaar na de onthaalklas, en aan een betere samenwerking tussen onthaal- onderwijs en regulier onderwijs. Het verdient dan ook aanbeveling om een registratie- en volg- systeem op te zetten, dat ervoor zorgt dat met de (ex-)onthaalklasser een dossier vol relevante gegevens meereist.  3. Flexibilisering van de organisatie van het onthaalonderwijs.  4.Verdere professionalisering van leerkrachten.

26  een krachtiger toeleidingsbeleid, waardoor ouders een geïnformeerde schoolkeuze kunnen maken;  meer flexibiliteit in het aanbod ◦ inzetten op expertise; ◦ het onthaalonderwijs in de breedte en in de tijd uitwerken.

27  P.2 Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over de schoolloopbaan van anderstalige nieuwkomers  P.8 Scholen met een OKAN -klas hebben bijvoorbeeld geen systematisch zicht op de verdere schoolloopbaan van hun ex-leerlingen en kunnen daaruit ook geen lering trekken.  Ook de anderstalige nieuwkomers die hun schoolcarrière niet in een OKAN-klas starten, blijven volledig buiten zicht.  De Vlor vraagt voor beide niveaus een meer nauwgezette dataverzameling,... De data moeten inzicht bieden in de volledige schoolloopbaan van de anderstalige nieuwkomer, inclusief de toeleiding naar het onderwijs. De gevraagde dataverzameling moet voor de scholen bovendien zo eenvoudig mogelijk gehouden worden.  (p 19) 7.5 Schoolwissels vermijden ◦ Kinderen die in een asielcentrum verblijven, verhuizen meermaals. Dat remt hun leerproces sterk af.

28  IS DIPLOMA EEN GELDIG CRITERIUM? ◦ WAT IS BELANGRIJK ? MAATSCHAPPELIJKE ZELFREDZAAMHEID? ……  HOE VERDER ? ◦ WG-OKAN FORMULEERT BELEIDSVOORSTELLEN  OKAN IN BREDE SCHOLEN (ASO-TSO-BSO) (inzetten op expertise)  >DIFFERENTIATIE-TRAJECTEN  Investeren in Schoolloopbaanbegeleiding (schoolwissels vermijden)  Investeren in Peer- en tutoring  Investeren in leerkrachten  Investeren in data-verzameling

29  stellen de ‘systeemfouten’ van het Vlaams onderwijs scherp.  onderstrepen het belang om (eindelijk) scholen ‘structurele data’ aan te reiken.  tonen aan dat studie- en schoolloopbaan- begeleiding belangrijk zijn, maar was de onderwijshervorming dat ook niet?  geven het debat over ‘taal en onderwijs’ een beetje voedsel.

30  “… de achterstand en uitval zijn in hoofdzaak een probleem van migrantenkinderen en dus van taal. … Laat ze een jaar verliezen door ze in een taalbad onder te dompelen en dan zijn hun problemen van de baan, dat geef ik u op een briefje.“


Download ppt "ANTWERPEN EN VLAANDEREN (ZONDER ANTWERPEN) VERGELEKEN OP BASIS VAN AGODI-CIJFERS EN EIGEN DATA-ONDERZOEK."

Verwante presentaties


Ads door Google