De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MIS HET NIET! JE DIPLOMA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MIS HET NIET! JE DIPLOMA."— Transcript van de presentatie:

1 MIS HET NIET! JE DIPLOMA

2 Bekijk het filmpje

3 Recht op onderwijs Als jongere heb je recht op onderwijs.
Met een goede opleiding en een diploma heb je meer kansen op de arbeidsmarkt. Dan is het makkelijker een baan te krijgen én te houden.

4 Waar heb je als jongere mee te maken?
Er zijn verschillende wetten in Nederland zodat iedereen een goede opleiding volgt met een diploma de arbeidsmarkt op gaat.

5 Wat is Leerplicht? In Nederland ga je verplicht naar school
vanaf je 5e jaar tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Voor welke leeftijd? Van 5 tot 16 jaar.

6 Wat is Kwalificatieplicht?
Je bent wettelijk verplicht naar school te gaan tot je een startkwalificatie hebt: een mbo-diploma op minimaal niveau 2, of een havo-diploma, of een vwo-diploma Voor welke leeftijd? Van 16 tot 18 jaar.

7 Wat is RMC? De RMC-wet = Regionale Meld- en Coördinatiefunctie:
gemeenten (samen met de scholen) begeleiden jongeren naar hun diploma stimuleren jongeren naar school te blijven gaan Je valt onder de RMC-wet als je tussen de 18 en 23 jaar oud bent nog geen startkwalificatie hebt. Voor welke leeftijd? Van 18 tot 23 jaar.

8 Spelregels rond verzuim
Wat doe jij? Blijf jij 100% bij de les? Wat doet je school? Wat doet je gemeente?

9 Wat doe jij? Blijf jij 100% bij de les?
Aanwezig Om alles uit je opleiding te halen ben je 100 % aanwezig: alle lesdagen, elk lesuur, op school bij je stagebedrijf en in je leerwerkbedrijf Als er iets aan de hand is waardoor je niet kunt komen, volg je de regels van je school.

10 Wat doe jij? Blijf jij 100% bij de les?
Ziek Als je ziek bent meld je je aan het begin van de dag ziek houd je contact met de begeleider van je school om te voorkomen dat je te veel achterstand oploopt.

11 Wat doe jij? Blijf jij 100% bij de les?
Vrijstelling/ buitengewoon verlof Bij bijzondere omstandigheden vraag je aan school tijdig toestemming voor vrijstelling, bijvoorbeeld voor een huwelijk van een familielid.

12 Wat doe jij? Blijf jij 100% bij de les?
Ongeoorloofd verzuim Als je regelmatig te laat komt, of wegblijft zonder toestemming, volgt: actie van school actie van de leerplichtambtenaar of RMC-medewerker van je gemeente

13 Wat doet je school? Begeleiding naar je diploma
Je school doet er alles aan om te zorgen dat jij je diploma haalt een goede start kunt maken op de arbeidsmarkt of doorleert in het hbo. Als je problemen hebt, kan de school je helpen om passende begeleiding te vinden, binnen of buiten de school.

14 Wat doet je school? Acties bij verzuim
Als je zonder bericht niet op school of op je stageplek verschijnt: neemt je begeleider van school contact met je op worden je ouders/verzorgers geïnformeerd, zeker als je nog geen 18 bent volgen afspraken om verder verzuim te voorkomen en te zorgen dat je weer naar school komt.

15 Wat doet je school? Verplichte melding
De school heeft wettelijke verplichting ongeoorloofd verzuim van 16 uur of meer in 4 weken bij leerplichtambtenaar/RMC-medewerker (via verzuimloket DUO-IBG) te melden. Eindigt je verzuim niet, dan kan dit gevolgen hebben zoals een proces-verbaal, stopzetten studiefinanciering (niet op niv. 1 & 2) of korting op kinderbijslag.

16 Wat doet je gemeente? Contact met school
Na een melding van ongeoorloofd verzuim neemt de leerplichtambtenaar/RMC-medewerker binnen een week contact op met je school; onderzoekt de gemeente wat er aan de hand is; maken gemeente en school zo nodig samen met jou en je ouders een plan van aanpak. Een verwijzing naar bijvoorbeeld Trajectbureau of andere instelling voor verdere hulp kan onderdeel van dit plan zijn.

17 Wat doet je gemeente? Juridische stappen
Soms werken de afspraken niet en zijn juridische stappen nodig: er kan dan een boete of (taak)straf worden opgelegd. Meestal leveren bemiddeling en verwijzing gelukkig het gewenste resultaat op.

18 Disclaimer Deze presentatie is een product van het samenwerkingsverband Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. De regio Eemland wil schooluitval terugdringen. Alle scholen voor VO, MBO en de gemeenten hebben met het Ministerie van OCW een tweede convenant gesloten, waarmee zij in de periode 2013 – 2015 voortijdig schoolverlaten opnieuw belangrijk willen verminderen. Normpercentages VSV per onderwijscategorie staan hier bij centraal. MBO Regio Eemland: Gemeenten Regio Eemland:


Download ppt "MIS HET NIET! JE DIPLOMA."

Verwante presentaties


Ads door Google