De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. W AT IS HET K INDERRECHTENVERDRAG ? A. Een afspraak tussen landen waarin de rechten van het kind staan Een afspraak tussen landen waarin de rechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. W AT IS HET K INDERRECHTENVERDRAG ? A. Een afspraak tussen landen waarin de rechten van het kind staan Een afspraak tussen landen waarin de rechten."— Transcript van de presentatie:

1

2 1. W AT IS HET K INDERRECHTENVERDRAG ? A. Een afspraak tussen landen waarin de rechten van het kind staan Een afspraak tussen landen waarin de rechten van het kind staan B. Een aantal kinderspelletjes die met rechten te maken hebben Een aantal kinderspelletjes die met rechten te maken hebben C. Een spannend kinderboek Een spannend kinderboek D. Een afspraak tussen twee kinderen om samen naar de Kinderrechtswinkel te gaan Een afspraak tussen twee kinderen om samen naar de Kinderrechtswinkel te gaan

3 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

4 G OED ! Een Verdrag is een afspraak tussen landen. In 1989 is in New York een heel bijzonder Verdrag gesloten: Het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit Verdrag staan afspraken over hoe mensen met kinderen moeten omgaan.

5 A. Op 20 november Op 20 november B. Op 5 december Op 5 december C. Op 8 maart Op 8 maart D. Op 10 december Op 10 december 2. W ANNEER IS DE I NTERNATIONALE D AG VOOR DE R ECHTEN VAN HET K IND ?

6 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

7 G OED ! Op 20 november 1989 hebben veel landen het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Dat wordt ieder jaar op 20 november gevierd. In Nederland is de hele maand november 'Kinderrechtenmaand'.

8 3. V OOR VEEL KINDEREN IN LANDEN IN A FRIKA IS HET LEVEN NIET ZO MAKKELIJK. E R IS DE LAATSTE JAREN EEN GROOT PROBLEEM BIJGEKOMEN, WELK ? A. Kinderarbeid Kinderarbeid B. Malaria Malaria C. Oorlog Oorlog D. Kinderen die hun ouders verliezen door aids Kinderen die hun ouders verliezen door aids

9 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

10 G OED ! In Afrika zijn al 30 miljoen kinderen wees geworden. Zij hebben nu geen ouders meer die voor hen kunnen zorgen. Per dag worden in Afrika 14.000 mensen besmet met het aids-virus.

11 4. M ISSCHIEN MOET JIJ WEL EENS THUIS KLUSJES DOEN OF HEB JE EEN KRANTENWIJK ? W AT VALT ER NU EIGENLIJK ONDER KINDERARBEID ? A. Thuis helpen met de afwas Thuis helpen met de afwas B. Vanaf je 10e de hele dag als keukenhulp werken bij een rijke familie Vanaf je 10e de hele dag als keukenhulp werken bij een rijke familie C. Eén dag in de week krantenwijk lopen Eén dag in de week krantenwijk lopen D. Je kamer opruimen Je kamer opruimen

12 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

13 G OED ! Kinderarbeid betekent dat je de hele dag werkt tegen een betaling, maar je geen tijd hebt om naar school te gaan of om te spelen.

14 5. J E BENT 15 JAAR, JE HEBT GELD OVER EN DAT WIL JE OP EEN BANKREKENING ZETTEN. D AN MOET JE DUS EEN BANKREKENING OPENEN. D AT KAN : A. Alleen met toestemming van allebei je ouders Alleen met toestemming van allebei je ouders B. Zonder toestemming van je ouders Zonder toestemming van je ouders C. Met toestemming van één van je ouders Met toestemming van één van je ouders D. Pas wanneer je 18 bent, mag je een bankrekening hebben Pas wanneer je 18 bent, mag je een bankrekening hebben

15 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

16 G OED ! Je hebt toestemming van minimaal één ouder nodig, want je bent namelijk nog niet handelingsbekwaam, zoals dat heet.

17 6. W AT IS LEERPLICHT ? A. Dat is de plicht om altijd leren schoenen aan je voeten te hebben Dat is de plicht om altijd leren schoenen aan je voeten te hebben B. Dat is de plicht om onderwijs te volgen Dat is de plicht om onderwijs te volgen C. Dat is de plicht van je juf of meester om jou les te geven Dat is de plicht van je juf of meester om jou les te geven D. Dat is de plicht van de overheid om gratis onderwijs aan te bieden Dat is de plicht van de overheid om gratis onderwijs aan te bieden

18 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

19 G OED ! Je leerplicht eindigt wanneer je 18 jaar wordt of op het moment dat je je diploma secundair onderwijs behaalt (ook al is dat misschien op 16 jaar).

20 7. S TEL JE EENS VOOR ; JE OUDERS HEBBEN BESLOTEN DAT ZE NIET LANGER BIJ ELKAAR WILLEN WONEN. Z E GAAN SCHEIDEN. Z E GAAN NAAR EEN RECHTER OM GOEDE AFSPRAKEN MET ELKAAR TE MAKEN. B IJVOORBEELD OVER BIJ WIE JIJ GAAT WONEN. E IGENLIJK HEB JIJ DAAR ZO JE EIGEN IDEEËN OVER. V ANAF WELKE LEEFTIJD IS DE RECHTER VERPLICHT NAAR JOUW MENING TE VRAGEN ? A. 18 jaar 18 jaar B. 16 jaar 16 jaar C. 12 jaar 12 jaar D. 10 jaar 10 jaar

21 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

22 G OED ! De rechter is verplicht kinderen vanaf 12 jaar om hun mening te vragen bij de echtscheiding van hun ouders.

23 8. I EDER KIND HEEFT RECHT OM TE SPELEN. M AAR DAAR IS WEL RUIMTE VOOR NODIG ! A UTO ' S EN KINDEREN, EIGENLIJK KUN JE DIE NIET MET ELKAAR VERGELIJKEN. M AAR WE DOEN HET TOCH. H OEVEEL SPEELRUIMTE IS ER IN N EDERLAND IN VERGELIJKING MET PARKEERRUIMTE VOOR AUTO ' S ? A. Er is evenveel speelruimte als parkeerruimte Er is evenveel speelruimte als parkeerruimte B. Er is meer speelruimte dan parkeerruimte Er is meer speelruimte dan parkeerruimte C. Ruimte is geen probleem: Kinderen kunnen toch ook tussen de auto's op de parkeerplaats spelen Ruimte is geen probleem: Kinderen kunnen toch ook tussen de auto's op de parkeerplaats spelen D. Er is meer parkeerruimte dan speelruimte Er is meer parkeerruimte dan speelruimte

24 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

25 G OED ! Er is meer parkeerruimte dan speelruimte! Het is erg, maar blijkbaar zijn auto's belangrijker dan kinderen.

26 9. J E HEBT VAST WEL EENS GEHOORD VAN STRAATKINDEREN. I N BIJVOORBEELD A ZIË EN L ATIJNS -A MERIKA ZIJN ER VEEL STRAATKINDEREN. M AAR OOK IN N EDERLAND. S TRAATKINDEREN ZIJN : A. Kinderen die wonen en werken op straat Kinderen die wonen en werken op straat B. Kinderen die ieder jaar een straatfeest vieren Kinderen die ieder jaar een straatfeest vieren C. Kinderen die altijd op straat spelen Kinderen die altijd op straat spelen D. Kinderen die over straat lopen terwijl ze op school hadden moeten zitten Kinderen die over straat lopen terwijl ze op school hadden moeten zitten

27 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

28 G OED ! Kinderen die dag en nacht op straat zijn om te werken, slapen, eten en noem maar op, noemen we straatkinderen. Deze kinderen hebben het niet gemakkelijk. Ze hebben geen huis. Soms hebben ze zelfs geen vader en moeder meer. Ze moeten zelf werken om te kunnen overleven.

29 10. I N R OEMENIË WONEN VEEL KINDEREN IN EEN TEHUIS. M AAR ZE HEBBEN WEL OUDERS. H OE KAN DAT ?! A. De ouders hebben het te druk met geld verdienen De ouders hebben het te druk met geld verdienen B. In het tehuis is het gezelliger dan thuis In het tehuis is het gezelliger dan thuis C. De ouders zijn te arm om voor hun kinderen te zorgen De ouders zijn te arm om voor hun kinderen te zorgen D. De kinderen willen niet meer bij hun ouders wonen want die zijn veel te streng voor ze De kinderen willen niet meer bij hun ouders wonen want die zijn veel te streng voor ze

30 O EPS.. Jammer, maar helaas! Dit is een verkeerd antwoord. Probeer nog een keer! Ga terug naar de vraag.

31 G OED ! Veel ouders hebben geen werk en geen geld. Ze brengen hun kinderen naar een tehuis, omdat ze denken dat ze daar beter worden verzorgd. Maar dat is vaak niet zo!

32 P ROFICIAT ! Gefeliciteerd! Je hebt de quiz tot een goed einde gebracht!


Download ppt "1. W AT IS HET K INDERRECHTENVERDRAG ? A. Een afspraak tussen landen waarin de rechten van het kind staan Een afspraak tussen landen waarin de rechten."

Verwante presentaties


Ads door Google