De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET WINDEKIND- KINDERRECHTENSPEL Vrije Lagere Oefenschool Windekind

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET WINDEKIND- KINDERRECHTENSPEL Vrije Lagere Oefenschool Windekind"— Transcript van de presentatie:

1 HET WINDEKIND- KINDERRECHTENSPEL Vrije Lagere Oefenschool Windekind
DEEL 2 : WELK KINDERRECHT HOORT BIJ WELKE FOTO ? Vrije Lagere Oefenschool Windekind

2 en duid het recht aan dat bij de foto hoort.
Bekijk elke foto goed en duid het recht aan dat bij de foto hoort.

3 Fout ! Kijk nog eens goed naar de foto en probeer opnieuw.

4 1. Welk recht hoort bij deze 2 foto’s ?
In België krijgen alle kinderen kort na hun geboorte een naam en worden ze geregistreerd. Zij krijgen een voorlopige identiteitskaart tot de leeftijd van 12 jaar. Vanaf 12 jaar krijgen kinderen een identiteitskaart, net zoals de volwassenen. Het is een officieel document dat zegt dat het kind bestaat. Bijna de helft van de pasgeboren baby’s in de wereld zijn op dit moment niet geregistreerd. Deze kinderen zijn interessant voor kinderhandelaars omdat kinderen zonder naam minder makkelijk kunnen worden opgespoord. Ik speel verder.

5 2. Welk recht hoort bij deze 2 foto’s ?
Als je niet eet of niet drinkt, ga je dood. Daarom zijn voedsel en water een recht. Als je in een droog gebied leeft, is ook recht op water een probleem. Soms is het water ondrinkbaar. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind dit alles krijg. Sommige ouders hebben niet genoeg geld of kunnen om een andere reden niet voor voedsel zorgen. Dan moet de overheid helpen. Die kan geld geven of voor hulp zorgen. Landen die te arm zijn om dit zelf te doen, moeten door rijkere landen geholpen worden. België is een voorbeeld van zo’n rijk land. Maar we mogen niet vergeten dat ook in België kinderen leven die onvoldoende voedsel krijgen. Ik speel verder.

6 3. Welk recht hoort bij deze 4 foto’s ?
Op school kan je je talenten ontwikkelen. Je leert naast lezen, schrijven en rekenen ook verdraagzaam zijn en respect hebben voor anderen. Je leert dat iedereen gelijk is. Kinderen die naar school gaan krijgen later meer kansen in het leven. De overheid moet zorgen voor gratis basisonderwijs. Toch krijgen in de wereld nog tientallen miljoenen kinderen niet de kans om naar school te gaan. Zij werken mee in het huishouden of gaan werken om geld te verdienen voor het gezin. Vroeger was onderwijs ook bij ons alleen een recht voor kinderen met rijke ouders. Andere kinderen moesten mee gaan werken. Dat is niet rechtvaardig. Ik speel verder.

7 4. Welk recht hoort bij deze 4 foto’s ?
Elk kind moet kunnen spelen. Al spelend kan je heel wat leren. Je maakt vrienden en je leert omgaan met anderen. Om te kunnen spelen heb je vrije tijd, speelgoed en speelruimte nodig. Toch zijn er in de wereld miljoenen kinderen die niet kunnen spelen omdat ze op hun kleine broertjes en zusjes moeten passen of mee moeten gaan werken.

8 5. Welk recht hoort bij deze 4 foto’s ?
Als jij ziek of gekwetst bent heb je recht op een dokter en op verzorging. De overheid moet zorgen dat er dokters zijn en dat je ingeënt bent tegen gevaarlijke ziektes. De overheid moet er ook voor zorgen dat je ouders de dokter kunnen betalen. Ook belangrijk is een goede verzorging van mama’s die zwanger zijn of net een kindje gekregen hebben. In ons land hebben wij prima gezondheidszorg. Maar op de wereld moeten miljoenen kinderen en ouders het zonder dokter of hulp doen.

9 6. Welk recht hoort bij deze foto ?
Elk kind heeft kleding nodig om zich te beschermen tegen de koude, tegen de hitte, tegen beten van insecten, … Je ouders moeten ervoor zorgen dat je kleding hebt. Sommige ouders hebben niet genoeg geld voor degelijke kleding. Dan moet de overheid helpen. Die kan geld geven of voor hulp zorgen. Landen die te arm zijn om dit zelf te doen, moeten door rijkere landen geholpen worden.

10 7. Welk recht hoort bij deze foto ?
Elk kind heeft recht op een woning. Die woning beschermt je tegen de wind, de koude, de regen, tegen wilde dieren en allerlei andere gevaren. Wist je dat miljoenen kinderen geen huis hebben en op straat zwerven. Ze slapen, eten en leven buiten.

11 8. Welk recht hoort bij deze 3 foto’s ?
Elk kind heeft het recht bij zijn of haar ouders te zijn. Als ouders scheiden en niet meer bij elkaar wonen, moet dikwijls de rechter beslissen waar het kind zal wonen. De rechter moet naar het kind luisteren en die beslissing nemen die het beste voor het kind is. Soms wordt een kind in een pleeggezin geplaatst of in een tehuis voor kinderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om het kind een betere verzorging te geven of om het te beschermen. Niet overal in de wereld kunnen kinderen rekenen op hun familie. Kinderen in landen met oorlog, raken hun ouders kwijt. Deze kinderen hebben soms vreselijke dingen gezien. Zonder familie of iemand die voor hen zorgt, moeten zij overleven op straat.

12 9. Welk recht hoort bij deze 2 foto’s ?
Een kind is kwetsbaar. Daarom moet het extra beschermd worden tegen geweld. Ouders, leerkrachten en de overheid moeten erop toezien dat er geen geweld gebeurt. Als kind moet je meehelpen aan de veiligheid en bescherming van kinderen door zelf geen geweld te gebruiken tegen anderen. Wist je dat in oorlogslanden vaak kinderen gebruikt worden om mee te vechten? Het zijn meestal kinderen uit arme gezinnen, wezen, vluchtelingen of kinderen die geen onderwijs hebben genoten.

13 10. Welk recht hoort bij deze foto ?
Elk kind heeft recht op gelijke behandeling. Kinderen mogen niet anders behandeld worden omwille van hun afkomst, leeftijd, godsdienst, huidskleur, geslacht, enzovoort. Maar ook kinderen hebben de plicht om andere kinderen gelijk te behandelen. Als we vaststellen dat iemand wordt uitgesloten of dat iemand minder goed behandeld wordt, kunnen we zeggen dat we het daarmee niet eens zijn.

14 11. Welk recht hoort bij deze foto ?
Kinderen hebben het recht om samen te komen met vrienden. Ze mogen meedoen met een bestaande groep: een sportclub of een jeugdbeweging bijvoorbeeld. Of ze mogen zelf een clubje opstarten: een muziek- of vriendengroepje, … Ze moeten wel rekening houden met de wet en met de rechten van anderen. Maar als je ouders denken dat sommige vrienden je negatief beïnvloeden, dan mogen ze je hiertegen wel beschermen.

15 12. Welk recht hoort bij deze 2 foto’s ?
Heb jij ook regelmatig je eigen idee over wat er om je heen gebeurt? Dan mag je hardop zeggen wat je denkt. Het gaat er niet om wie er "gelijk" heeft. Het gaat veel meer over luisteren naar elkaar. Dit is een heel belangrijk recht. Het leert je opkomen voor jezelf en het leert je respect te hebben voor de mening van anderen. Je recht op een eigen mening geeft je niet het recht om onbeleefd te worden tegen je ouders, leerkrachten of andere kinderen. Zoals je nu al weet zijn er nog heel wat landen waar kinderen niets te zeggen hebben en waar nooit naar kinderen wordt geluisterd.

16 13. Welk recht hoort bij deze 2 foto’s ?
Kinderen moeten toegang hebben tot informatie die voor hen belangrijk is : bijvoorbeeld over hun rechten en over de regels op school, en over wat er in hun gemeente of in de wereld gebeurt. Op deze manier kunnen kinderen veel opsteken voor later. Wanneer landen weigeren om informatie aan kinderen te geven, dan zullen deze kinderen ook nooit weten wat hun rechten zijn.

17 14. Welk recht hoort bij deze 2 laatste foto’s ?
Je hebt recht op je eigen geloof. Ben je thuis katholiek, islamiet, protestants of joods? Of misschien geloof je niet in een God. Meestal leer je van je ouders waar zij in geloven en dan neem je dat zelf over. Naar gelang je ouder wordt moeten je ouders je meer vrijheid geven om je eigen geloof te volgen. Als ze denken dat iets echt niet goed voor je is, mogen ze je tegenhouden.

18 Het koffertje is leeg. Al de foto’s zijn geschikt.
Mooi zo ! Het koffertje is leeg. Al de foto’s zijn geschikt. Je hebt dit knap gedaan.

19 Met dank aan alle kinderen van Windekind.
Zij hebben de kinderrechten prachtig uitgebeeld en zo hun steentje bijgedragen bij de uitwerking van dit spel.

20 www.kinderrechten.vormen.org www.kinderrechten.be
Bronnen Druk op de Esc-toets van je toetsenbord om het spel te sluiten.


Download ppt "HET WINDEKIND- KINDERRECHTENSPEL Vrije Lagere Oefenschool Windekind"

Verwante presentaties


Ads door Google