De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak van ongekwalificeerde uitstroom vanuit CLB CLB Veurne – 10-09-07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak van ongekwalificeerde uitstroom vanuit CLB CLB Veurne – 10-09-07."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak van ongekwalificeerde uitstroom vanuit CLB CLB Veurne – 10-09-07

2 CLB Veurne - 10-09-07 Uitgangspunten Nascholing van HIVA voor VCLB in 2002, n.a.v. onderzoeksrapport ‘Ongekwalificeerd: zonder paspoort?’ Accent op talent – Een geïntegreerde visie op leren en werken Eindrapport van de commissie “Een nieuw perspectief voor technische en technologische beroepen en opleidingen” aan de Koning Boudewijnstichting (2002)

3 CLB Veurne - 10-09-07 Wat doet CLB? Het maken van een VCLB visietekst die de problematiek schetst en synthetiseert en aanzetten geeft tot een aanpak vanuit CLB… Het uitwerken van een checklist ongekwalificeerde uitstroom… Opvolgen van het project modularisering Uitwerken van ‘Inspiratieboek BSO’ GOK-leidraad doorstroming en oriëntering Procesmatige en geïntegreerde schoolloopbaanbegeleiding optimaliseren: werkmiddelen, lessenpakketten, …

4 CLB Veurne - 10-09-07 VCLB-visietekst O.U. (1) Schets van de problematiek Definitie O.U. (HIVA-2001) Alle leerlingen vanaf 18 jaar die niet in het bezit zijn van : - diploma en/of studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad - getuigschrift 3e jaar 2e graad BSO/ kwalificatiegetuigschrift 3e graad DBSO/ attest 5e jaar BUSO-OV3/get. Middenstandsopleiding - getuigschrift 2e graad TSO/BSO

5 CLB Veurne - 10-09-07 VCLB-visietekst O.U. (2) Karakteristieken van die leerlingen Sociale achtergrondkenmerken (opleidingsniveau ouders, tewerkstellingssituatie vader, voertaal thuis) Startpositie in het SO (instroomleeftijd, keuze vakkenpakket 1ste jaar, aanbodstructuur van de school) Veranderingen tijdens schoolloopbaan en zittenblijven (aantal keren/tijdstip)

6 CLB Veurne - 10-09-07 VCLB-visietekst O.U. (3) Actieplan van de Vlaamse regering met aanbevelingen in onderzoeksrapport van HIVA tegen eind 2004 OU met 1/5 verminderen Aanbevelingen: Aandacht voor overgang LO-SO uitbouw van trajectplannen en maatwerk voor schoolloopbaanbegeleiding nieuwe benaderingen van leeromgevingen erkenning van elders verworven competenties een eenduidige en toekomstgerichte certificering en diplomering in het SO meer aandacht voor de thematiek van OU in het GOK

7 CLB Veurne - 10-09-07 Ook nog: Accent op talent “anders leren”: begeleid zelfstandig leren, andere evaluatiesystemen, zinvoller stages in ondernemingen, modulair beroepsonderwijs...; “anders werken”: betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; “anders kiezen”: optimaliseren van keuzebegeleiding; “anders besturen”: instrumenten ontwikkelen voor schoolmanagement

8 CLB Veurne - 10-09-07 Wat is gerealiseerd? Of niet? (1) GOK en LOP: verminderen van ‘ronddwalende leerlingen’… Beroepenhuis en werkmiddelen voor L.O. Zorgbrede school? (Leerzorg/leerrecht, GON, persoonlijke ontwikkelingsplannen voor zorgleerlingen, zorgverbreding in onderwijs,…) Begeleid zelfstandig leren, zelfevaluatie Andere evaluatiesystemen? Een alternatieve kijk op evaluatie, Van Petegem P. Edubron 2002

9 CLB Veurne - 10-09-07 Wat is gerealiseerd? Of niet? (2) EVC en betere afstemming van volwassenenonderwijs op noden van lln en samenleving Afstemming van onderwijs op arbeidsmarkt (en omgekeerd – O.I.) en betere voorbereiding van schoolverlaters op de arbeidsmarkt (digitale portfolio) Registratie en opvolging van schoolloopbanen Time-outprojecten en herstelgericht werken

10 CLB Veurne - 10-09-07 Wat is gerealiseerd? Of niet? (3) Actieplan leerplichtbegeleiding? een procesmatige en geïntegreerde schoolloopbaanbegeleiding op maat van de leerling (en niet op maat van de school)? Beeldvorming m.b.t. BSO en TSO? Modularisering?

11 CLB Veurne - 10-09-07 Wat is gerealiseerd? Of niet? (3) nog enkele initiatieven op clb-vlak… Nascholing loopbaangesprekken (VCLB Koepel) Contacten en samenwerking met VDAB Aandacht voor kansenbevorderend werken en het bereiken van de risicoleerlingen Ondersteuning van het zorgbeleid op school Aandacht voor aanpak van schorsen van lln tijdens het schooljaar en het herstelgericht werken en de samenwerking met time-out Aandacht voor leerlingondersteuning, ouderondersteuning en schoolondersteuning.

12 CLB Veurne - 10-09-07 Interessante informatie… Leerlingen, ouders en scholen helpen via studiekiezer, verruim je horizon, BSV en Zobest-E,… Webpagina’s BSO en SLB op VCLB Koepel Deze ppt. en checklist ook op web


Download ppt "Aanpak van ongekwalificeerde uitstroom vanuit CLB CLB Veurne – 10-09-07."

Verwante presentaties


Ads door Google