De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke raad 18 juni 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke raad 18 juni 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke raad 18 juni 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda

2 Agenda 1.Voorstel nieuwe procedure stukken LR. 2.Voortgangsrapportage speerpunten MJB. 3.Voorstel evaluatiecommissie groepsontwikkeling. 4.Rapportage activiteitenplannen 2010. 5.Evaluatie VOG en mogelijkheden gedragscode. 6.Voortgang omzetten groepsvereniging. 7.Financiën 2010 en beheer. 8.Lidmaatschap ISGF.

3 1. Voorstel nieuwe procedure stukken landelijke raad a.Alleen nog schriftelijke verzending aan leden van de landelijke raad. Overigen via e-mail en website. Dit scheelt geld én tijd. b.Aanpassen termijnen voor: - indienen agendapunten (9 ipv 8 weken vooraf); - stellen van regiovragen (3 ipv 2 weken vooraf). De regio’s ontvangen de stukken in deze opzet zes weken vooraf in plaats van vier weken. Ook is er een week meer tijd voor het stellen van vragen.

4 2. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid Groep centraal, spel centraal en vrijwilliger centraal. Voor elk speerpunt een programmagroep. Groepsontwikkeling start vanaf 1 september met nulmeting en coaching van 50 groepen. Focus van Spel op ontwikkeling en implementatie nieuwe spelboeken. Nieuwe trainingen voor leidinggevenden, praktijkbegeleiders, trainers en praktijkcoaches in de Scouting Academy zijn gestart. Ook trainingsmodules voor bestuurders zijn in ontwikkeling.

5 3. Voorstel evaluatiecommissie Groepsontwikkeling Evaluatiecommissie bewaakt voortgang en resultaat van het programma groepsontwikkeling. Elk jaar vindt grondige evaluatie plaats die wordt besproken in landelijke raad. In december 2014 vindt eindevaluatie plaats en wordt besloten of het programma groepsontwikkeling wel of niet wordt voortgezet.

6 4. Rapportage activiteitenplannen 2010 Focus in 2010 op jubileumactiviteiten, die over het algemeen zeer succesvol zijn verlopen. Nieuwe spelvisie en systeem voor deskundigheids- bevordering (Scouting Academy) zijn ontwikkeld. Er is een methode voor groepsontwikkeling ontwikkeld en succesvol uitgetest. In het algemeen zijn met extra inzet de meeste doelen succesvol gerealiseerd. Ontwikkeling en implementatie van een aantal nieuwe producten ligt achter op planning. Dit heeft in 2011 verhoogde prioriteit.

7 5.1 Evaluatie VOG en mogelijkheden gedragscode Sociaal veilige speelomgeving voor jeugdleden staat voorop. Scouting Nederland geeft daarin nu al het goede voorbeeld aan andere jeugdorganisaties. Scouting kent een breed scala aan preventieve en curatieve maatregelen. Scouting heeft als eerste jeugdorganisatie een VOG. Er staan op groepsniveau nog voor heel weinig vrijwilligers van buitenaf een VOG geregistreerd.

8 5.2 Evaluatie VOG en mogelijkheden gedragscode Voorkomen is beter dan genezen. Van een gedragscode gaat een belangrijke preventieve werking uit. Binnen Scouting is een breed draagvlak voor een gedragscode, waarin staat hoe we met elkaar om willen gaan. De invoering van een gedragscode heeft een positieve uitstraling op Scouting als maatschappelijk betrokken en verantwoorde jeugdorganisatie. In de landelijke raad vindt nu eerst meningsvorming plaats over inhoud en invoering van een gedragscode.

9 6. Voortgang omzetten groepsvereniging Het merendeel van de groepen heeft een groepsvereniging opgericht. Een klein deel van de groepen is nog geen groepsvereniging. Groepen die nog niet over zijn, hebben deze verplichting nog steeds, maar nu op eigen kosten. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de groepen die nog geen groepsvereniging hebben opgericht.

10 7. Financiën en beheer Jaarrekening 2010: Exploitatie kan met een nihil (neutraal) resultaat worden afgesloten. De financiële commissie adviseert de landelijke raad om de jaarrekening 2010 goed te keuren.

11 8. Lidmaatschap ISGF Het ISGF accepteert geen lidmaatschap van Scouting Nederland t.b.v. plusscouts, maar alleen van een zelfstandige organisatie van plusscouts. Scouting Nederland staat voor volledige en volwaardige integratie van plusscouts in de vereniging. Zonder eigen parallele organisatiestructuur. Daarom stelt het bestuur voor het lidmaatschap van de ISGF op te zeggen. Plusscouts kunnen in de toekomst nog wel op eigen titel lid worden van het ISGF.


Download ppt "Landelijke raad 18 juni 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google