De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde"— Transcript van de presentatie:

1 CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde
OCMW Sint-Genesius-Rode Els Wets, directeur

2 Situering van de organisatie
Sint-Genesius-Rode: inwoners In 1978 opent De Groene Linde zijn deuren In 1992: uitbreiding met een gesloten afdeling voor dementerende + dienstencentrum De Boomgaard Huidige opvangcapaciteit: 109 bedden: 56 RVT, 47 ROB en 6 kortverblijf

3  CAF zal gebruikt worden voor de zelfevaluatie-oefening
Zelfevaluatie dmv CAF? OCMW-secretaris volgt de CAF-opleiding: positieve ervaring Woonzorgdecreet van 13/03/2009: zelfevaluatie uitvoeren Intern overleg resulteert in deelname directeur WZC en kwaliteitscoördinator aan CAF-opleiding (voorjaar 2010): positieve ervaring  CAF zal gebruikt worden voor de zelfevaluatie-oefening

4 Waarom die beslissing? Voor de zelfevaluatie vooral op zoek naar een ‘kapstok’ – een groter geheel Betrokkenheid personeel verhogen Geringe kost

5 Plan van aanpak De zelfevaluatie door middel van CAF werd opgenomen als project in de kwaliteitsplanning 2010 en goedgekeurd door de Raad Focus op: ZELFevaluatie: geen externe consultants, dus lagere kost, maar ook hogere betrokkenheid van de medewerkers Gestructureerde aanpak van het model

6 Stuurgroep Samenstelling: OCMW-secretaris, directeur WZC, kwaliteitscoördinator Taken: trekken het project Staan in de voorbereiding Verzorgen de communicatie Voorstel van verbeterplan na de evaluatie Stimulans bij uitvoering van het verbeterplan

7 Criteria leden zelfevaluatiegroep
Groep vormt een weerspiegeling van de diverse functies Zo weinig mogelijk leidinggevenden Reeds enige tijd in dienst Mensen met een constructieve houding  Geen oproep lanceren, leden zullen persoonlijk aangesproken worden

8 Samenstelling zelfevaluatiegroep
Begeleiding: Directeur WZC + kwaliteitscoördinator Leden: maatschappelijk werkster ouderenzorg personeelslid logistiek hulpkok afdelingshoofd verpleging verzorgende ergotherapeute verpleegkundige

9 Traject (1) Mei 2010: toelichting aan diensthoofden criteria leden zelfevaluatiegroep Mei 2010: communicatie (schriftelijk en mondeling) naar alle personeelsleden over het project Mei – juni 2010: samenstelling van de zelfevaluatiegroep September 2010: interne opleiding zelfevaluatiegroep

10 Traject (2) Oktober – november 2010: 4 evaluatiesessies
December 2010: voorstel van verbeterplan December 2010: ‘feestelijke’ afsluiting met evaluatiegroep – validatie verbeterplan Februari 2011: voorstelling verbeterplan Raad Maart 2011: voorstelling verbeterplan personeel

11 Verloop evaluatiesessies (1)
Introductie Sessie 1: criterium 1 Sessie 2: criterium 2 – 3 Sessie 3: criterium 4 – 5 Sessie 4: criterium 6 – 7 – 8 – 9  Elke sessie werd in de vorige kort voorbereid

12 Verloop evaluatiesessies (2)
Aan de leden wordt gevraagd om de ontvangen documenten door te nemen + in te vullen + een voorstel van score Tijdens de sessie worden de subcriteria nogmaals voorgelezen en verder toegelicht indien nodig Leden brengen voorbeelden – feiten aan Alles wordt direct genoteerd en geprojecteerd Score wordt bepaald in consensus

13 Persoonlijke ervaringen (1)
Zeer leerrijke oefening voor directie en medewerkers Een goede selectie van de zelfevaluatiegroep is zeer belangrijk Een goede voorbereiding, in 1e instantie van de begeleiding, is noodzakelijk: de voorbeelden uit het boek moeten verder vertaald worden voor de leden Keuze om bij de 1e CAF-oefening vooral de focus te leggen op de factoren en minder op de resultaten Groep met representatief zijn, leden moeten mekaar ‘vertrouwen’, Voorbeelden soms te moeilijk voor de medewerkers die daar op de werkvloer niet mee bezig zijn Keuze voor de factoren; oa omdat gezien de sfeer in het wzc hier vooral al veel werk (verbeteracties) kon verricht worden en meest te beïnvloeden is: resultaten zullen volgen als de factoren verbeteren, zal meer aan bod komen in de 2e oefening

14 Persoonlijke ervaringen (2)
De ‘juiste’ score bepalen, was niet evident De evaluatiesessies binnen een kort tijdsbestek uitvoeren is tijdsintensief, maar belangrijk om de dynamiek te behouden Quick wins in het verbeterplan Ondersteuning vanuit de leidinggevende/bestuur is belangrijk 2 projectleiders kunnen meer dan 1 De leden hadden het hier moeilijk mee: vooral wanneer iets heel goed ging in de meeste diensten en in de andere dan weer totaal niet: moeilijk om globaal te denken

15 Vragen? Els Wets,


Download ppt "CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde"

Verwante presentaties


Ads door Google