De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde OCMW Sint-Genesius-Rode Els Wets, directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde OCMW Sint-Genesius-Rode Els Wets, directeur."— Transcript van de presentatie:

1 CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde OCMW Sint-Genesius-Rode Els Wets, directeur

2 Situering van de organisatie  Sint-Genesius-Rode: 19.000 inwoners  In 1978 opent De Groene Linde zijn deuren  In 1992: uitbreiding met een gesloten afdeling voor dementerende + dienstencentrum De Boomgaard  Huidige opvangcapaciteit: 109 bedden: 56 RVT, 47 ROB en 6 kortverblijf

3 Zelfevaluatie dmv CAF?  OCMW-secretaris volgt de CAF-opleiding: positieve ervaring  Woonzorgdecreet van 13/03/2009: zelfevaluatie uitvoeren  Intern overleg resulteert in deelname directeur WZC en kwaliteitscoördinator aan CAF-opleiding (voorjaar 2010): positieve ervaring  CAF zal gebruikt worden voor de zelfevaluatie-oefening

4 Waarom die beslissing?  Voor de zelfevaluatie vooral op zoek naar een ‘kapstok’ – een groter geheel  Betrokkenheid personeel verhogen  Geringe kost

5 Plan van aanpak  De zelfevaluatie door middel van CAF werd opgenomen als project in de kwaliteitsplanning 2010 en goedgekeurd door de Raad  Focus op: ZELFevaluatie: geen externe consultants, dus lagere kost, maar ook hogere betrokkenheid van de medewerkers Gestructureerde aanpak van het model

6 Stuurgroep  Samenstelling: OCMW-secretaris, directeur WZC, kwaliteitscoördinator  Taken: trekken het project Staan in de voorbereiding Verzorgen de communicatie Voorstel van verbeterplan na de evaluatie Stimulans bij uitvoering van het verbeterplan

7 Criteria leden zelfevaluatiegroep  Groep vormt een weerspiegeling van de diverse functies  Zo weinig mogelijk leidinggevenden  Reeds enige tijd in dienst  Mensen met een constructieve houding  Geen oproep lanceren, leden zullen persoonlijk aangesproken worden

8 Samenstelling zelfevaluatiegroep  Begeleiding: Directeur WZC + kwaliteitscoördinator  Leden: maatschappelijk werkster ouderenzorg personeelslid logistiek hulpkok afdelingshoofd verpleging verzorgende ergotherapeute verpleegkundige

9 Traject (1)  Mei 2010: toelichting aan diensthoofden criteria leden zelfevaluatiegroep  Mei 2010: communicatie (schriftelijk en mondeling) naar alle personeelsleden over het project  Mei – juni 2010: samenstelling van de zelfevaluatiegroep  September 2010: interne opleiding zelfevaluatiegroep

10 Traject (2)  Oktober – november 2010: 4 evaluatiesessies  December 2010: voorstel van verbeterplan  December 2010: ‘feestelijke’ afsluiting met evaluatiegroep – validatie verbeterplan  Februari 2011: voorstelling verbeterplan Raad  Maart 2011: voorstelling verbeterplan personeel

11 Verloop evaluatiesessies (1)  Introductie  Sessie 1: criterium 1  Sessie 2: criterium 2 – 3  Sessie 3: criterium 4 – 5  Sessie 4: criterium 6 – 7 – 8 – 9  Elke sessie werd in de vorige kort voorbereid

12 Verloop evaluatiesessies (2)  Aan de leden wordt gevraagd om de ontvangen documenten door te nemen + in te vullen + een voorstel van score  Tijdens de sessie worden de subcriteria nogmaals voorgelezen en verder toegelicht indien nodig  Leden brengen voorbeelden – feiten aan  Alles wordt direct genoteerd en geprojecteerd  Score wordt bepaald in consensus

13 Persoonlijke ervaringen (1)  Zeer leerrijke oefening voor directie en medewerkers  Een goede selectie van de zelfevaluatiegroep is zeer belangrijk  Een goede voorbereiding, in 1 e instantie van de begeleiding, is noodzakelijk: de voorbeelden uit het boek moeten verder vertaald worden voor de leden  Keuze om bij de 1 e CAF-oefening vooral de focus te leggen op de factoren en minder op de resultaten

14 Persoonlijke ervaringen (2)  De ‘juiste’ score bepalen, was niet evident  De evaluatiesessies binnen een kort tijdsbestek uitvoeren is tijdsintensief, maar belangrijk om de dynamiek te behouden  Quick wins in het verbeterplan  Ondersteuning vanuit de leidinggevende/bestuur is belangrijk  2 projectleiders kunnen meer dan 1

15 Vragen?  Els Wets, els.wets@ocmwrode.beels.wets@ocmwrode.be


Download ppt "CAF in het woonzorgcentrum De Groene Linde OCMW Sint-Genesius-Rode Els Wets, directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google