De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -57- 6:12-14 het kruis of de besnijdenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -57- 6:12-14 het kruis of de besnijdenis."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -57- 6:12-14 het kruis of de besnijdenis

2 Ernstige gedeelten, persoonlijk gericht aan de Galaten: 1:6-2:4 - de snelle verandering bij hen 4:12-20 - verdriet van Paulus over hen 6:11-14 - gedrag van de judaisten

3 Zie met welke grote letters ik jullie met eigen hand schrijf – Galaten 6:11

4 Wie er ook goed willen uitzien in het vlees, dezen noodzaken jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden - Galaten 6:12 vlees: basar (Hb) – buitenkant, het uitwendige van de mens, het zichtbare (neutraal) vlees: sarx (Gr) – verbonden met de zonde, in beeldspraak voor de van God afgekeerde kant vd mens בשׂר Beth – 2 huis Sjin - 300 tand Resj – 200 hoofd

5 Wie er ook goed willen uitzien in het vlees - Galaten 6:12 Naar buiten toe…. Lucas 18:9-14 Mattheus 23:28

6 Wie er ook goed willen uitzien in het vlees, dezen noodzaken jullie besneden te worden, - Galaten 6:12 “goede werken doen” dezen noodzaken jullie besneden te worden - gedoopt te worden (in geest, in water) - tot bekering te komen - de boodschap aan te nemen - “zoveel tot Jezus geleid” - religieuze verplichtingen te vervullen

7 alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden - Galaten 6:12 welke boodschap van het kruis: Jezus stierf aan het kruis voor je zonden, maar…je moet zelf ook...... bekeren, in water gedoopt, besneden/besprenkeld, tot het levenseinde volharden ?

8 alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden - Galaten 6:12 gehoorzaamheid van Jezus Christus tot en met de dood van het kruis, zonder menselijk doen, zonder werken, zonder tot het Jodendom* toe te treden

9 Betekenis van het kruis tevoren gekend en bestemd, roepen, rechtvaardigen en verheerlijken GOD doet dat alles Romeinen 8:29,30

10 Betekenis van het kruis alleen in genade gered, alleen in het bloed van Christus gered, verzegeld met de heilige geest van de belofte tot in de dag van de vrijkoping (Romeinen 5; Efeziers 1:13; 4:30)

11 alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden…... door wie vervolgd? ….die van Jakobus kwamen.... Galaten 2:12.... de Joden uit Asia...... Handelingen 21:27....de wettischen van vandaag..

12 Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus Filippenzen 3:18 orthodoxie van Paulus’ dagen, vooral die uit de besnijdenis zijn (Titus 1:10) oudsten stellen tot opbouw op Kreta

13 ….want zelfs niet zij die besnijden, handhaven zelf de wet Galaten 6:13 Geven 10den van de munt, de dille en de komijn… Jullie die de mug uitziften, maar de kameel doorslikt Mattheus 23:23,24

14 maar zij willen dat jullie je laten besnijden, opdat zij zich juist in jullie vlees beroemen Galaten 6:13 want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden.. roemen op vlees: - zie - 1,2 Korintiers aantallen, volgelingen, religieuze plichten vervullen, goede sprekers, beter dan Paulus, et cetera

15 Moge het mij echter niet gebeuren mij te beroemen tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus waardoor (de) wereld voor mij gekruisigd is en ik voor (de) wereld Galaten 6:13 De wereld als uiterlijk/uitwendig systeem onder het bestuur van de satan - geen connectie meer


Download ppt "Brief aan de Galaten -57- 6:12-14 het kruis of de besnijdenis."

Verwante presentaties


Ads door Google