De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Markus 5: 41 En Hij vatte de hand van het kind…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Markus 5: 41 En Hij vatte de hand van het kind….."— Transcript van de presentatie:

1 Markus 5: 41 En Hij vatte de hand van het kind….

2 JEZUS AANRAKEN.

3 JEZUS LATEN AANRAKEN.

4 Markus 5: 22 En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jairus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, 23 en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. 24 En Hij ging met hem mede en een grote schare volgde Hem en zij drongen tegen Hem op.

5 overste van de synagoge Het was zijn plicht de lezers of leraren in de synagoge uit te zoeken, de toespraken van de sprekers te controleren, en erop toe te zien dat alles met uiterlijke waardigheid plaats vond en in overeenstemming met het voorvaderlijk gebruik.

6 Galaten 5: 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. 3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. 4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. 5 Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

7 Markus 5: 35 Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is gestorven; waarom valt gij de Meester nog lastig? 36 Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 37 En Hij stond niemand toe met Hem mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en Johannes, de broeder van Jakobus. 38 En zij kwamen in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het misbaar en mensen, die luid weenden en weeklaagden.

8 Romeinen 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

9 41 En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op!


Download ppt "Markus 5: 41 En Hij vatte de hand van het kind….."

Verwante presentaties


Ads door Google