De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efeze 2 11-20. 27 Toen nu de zeven dagen nagenoeg om waren, zagen de Joden uit Asia hem (= Paulus) in de tempel, en brachten al het volk in opschudding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efeze 2 11-20. 27 Toen nu de zeven dagen nagenoeg om waren, zagen de Joden uit Asia hem (= Paulus) in de tempel, en brachten al het volk in opschudding."— Transcript van de presentatie:

1 Efeze 2 11-20

2 27 Toen nu de zeven dagen nagenoeg om waren, zagen de Joden uit Asia hem (= Paulus) in de tempel, en brachten al het volk in opschudding en zij sloegen de handen aan hem, Handelingen 21 2

3 28 al schreeuwende: Help, mannen van Israel! Dit is de mens, die tegen het volk, de wet en deze plaats overal allen leert, en nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontwijd! Handelingen 21 3

4 29 Want zij hadden al eerder Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien, en zij meenden, dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Handelingen 21 4

5 30 En de gehele stad kwam in rep en roer, het volk liep te hoop en zij grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit; en terstond werden de poorten gesloten. Handelingen 21 5

6 11 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd... Efeze 2 lett. Bedenkt daarom, dat jullie vroeger, de natiën in het vlees, 'onbesnedenen' genoemd werden... lett. Bedenkt daarom, dat jullie vroeger, de natiën in het vlees, 'onbesnedenen' genoemd werden... 6

7 11... door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, Efeze 2 7

8 12 dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israels en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Efeze 2 zonder Christus uitgesloten van het burgerrecht Israels vreemd aan de verbonden der belofte zonder hoop zonder God in de wereld "de natiën in het vlees" 8

9 13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Efeze 2 Efeze 2 13 "het bloed " Efeze 2 16 "het kruis" Kolosse 1 20 "het bloed van het kruis" 9

10 14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft - gemaakt... Efeze 2 aorist= 'zonder horizon' = tijdloos 10

11 14... en de tussenmuur, die scheiding maakte -weggebroken heeft... Efeze 2 lett. de middenmuur van de afscheiding 11

12 de 'soreg': de lage muur om de heilige plaats, als afbakening voor de 'gojim' 12

13 inscriptie 'soreg': Geen vreemdeling mag het voorhof en de balustrade binnengaan rond de tempel. Wie daar wordt betrapt is verantwoordelijk voor zijn eigen dood, die zeker het gevolg zal zijn. 13

14 14... en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, -weggebroken heeft, Efeze 2 14

15 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft... Efeze 2 "inzettingen" (dogmata) = beslissingen, besluiten "inzettingen" (dogmata) = beslissingen, besluiten 15

16 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen... Galaten 4 16

17 in zijn leven: "besluiten" = "geboden van mensen" in zijn dood: "de wet der geboden" 17

18 Efeze 2 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in besluiten bestaande, buiten werking gesteld heeft... "de wet der geboden" 18

19 15... om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, Efeze 2 ÉÉN NIEUWE MENS Jood heiden 19

20 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap - gedood heeft. Efeze 2 20

21 17 En bij zijn | komst heeft Hij vrede - verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; Efeze 2 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Romeinen 10 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Romeinen 10 21

22 18 want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. Efeze 2 22

23 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, Efeze 2 23

24 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Efeze 2 24


Download ppt "Efeze 2 11-20. 27 Toen nu de zeven dagen nagenoeg om waren, zagen de Joden uit Asia hem (= Paulus) in de tempel, en brachten al het volk in opschudding."

Verwante presentaties


Ads door Google