De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gekruisigde Christus 1 Corinthiërs 1:17-25. 1:10 Maar ik spreek jullie aan, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, opdat jullie allen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gekruisigde Christus 1 Corinthiërs 1:17-25. 1:10 Maar ik spreek jullie aan, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, opdat jullie allen."— Transcript van de presentatie:

1 De gekruisigde Christus 1 Corinthiërs 1:17-25

2

3 1:10 Maar ik spreek jullie aan, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, opdat jullie allen hetzelfde zeggen, en onder jullie geen scheuringen zijn, echter aangepast in hetzelfde denken en in dezelfde mening. geen splitsingen, aanpassen tot: hetzelfde zeggen hetzelfde denken dezelfde mening

4 1:10 Maar ik spreek jullie aan, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, opdat jullie allen hetzelfde zeggen, en onder jullie geen scheuringen zijn, echter aangepast in hetzelfde denken en in dezelfde mening. aanpassen door: onderschikken aan Gods woord – de waarheid

5 17. want Christus zendt mij niet om te dopen, maar evangelie te brengen Paulus’ missie: evangelie brengen ‘mijn evangelie’: Romeinen 2:16; 16:25; 2 Timotheüs 2:8

6 17. want Christus zendt mij niet om te dopen, maar evangelie te brengen, niet in wijsheid van woorden, opdat niet het kruis van Christus leeg gemaakt wordt. leeg maken: wijsheid van mensen holt het uit.

7 Bakens, geestelijke oriëntatiepunten (waar ben ik?) geestelijk – onzichtbaar vleselijk - zichtbaar

8 1. Het kruis – Galaten 6:14 Bakens, geestelijke oriëntatiepunten (waar ben ik?)

9 2. De opstanding - 1 Corinthiërs 15 Bakens, geestelijke oriëntatiepunten (waar ben ik?)

10 3. Rechtvaardiging om niet Bakens, geestelijke oriëntatiepunten (waar ben ik?)

11 4. De toekomst – bij Hem in de hemel Bakens, geestelijke oriëntatiepunten (waar ben ik?)

12 5. God doet alle dingen samenwerken tot het goede Bakens, geestelijke oriëntatiepunten (waar ben ik?)

13 18 Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons, die gered worden, is het kracht van God het woord van het kruis: einde van de wereld en de oude mens(heid); redding in nieuw leven = kracht van God voor ons!

14 18 Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons, die gered worden, is het kracht van God het woord van het kruis: kracht tot redding! Hoe? Bekijk de resultaten: verzoening  eenheid

15 19 want er staat geschreven: "Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen en het verstand van de verstandigen zal Ik afwijzen” de wijsheid van de wijzen: filosofieën en gedachten van mensen over het leven, waarom en hoe. Epicurus

16 1:20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar is de discussieerder van deze eon? Maakt God de wijsheid van deze wereld niet tot dwaasheid? de wijze : de Griek - denkt de schriftgeleerde: de Jood - doet eindeloze discussies

17 22 en in feite verlangen Joden tekenen en zoeken Grieken wijsheid. 23 Maar wij verkondigen Christus, de gekruisigde; voor de Joden een valstrik en voor de natiën dwaasheid, verdeeldheid in de gemeente  Is Paulus voor jullie gekruisigd? (1:13)

18 22 daar nu de Joden tekenen verzoeken en Grieken wijsheid zoeken. 23 Maar wij verkondigen Christus, de gekruisigde; voor de Joden een valstrik en voor de natiën dwaasheid, verdeeldheid in de gemeente  Met Christus ben ik gekruisigd (Galaten 2:20) de gekruisigde Christus: ware basis van eenheid

19 25 want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. God: Plaatser Zijn dwaasheid, zwakheid wijzer en sterker dan de mens


Download ppt "De gekruisigde Christus 1 Corinthiërs 1:17-25. 1:10 Maar ik spreek jullie aan, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, opdat jullie allen."

Verwante presentaties


Ads door Google