De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst: 2 augustus 2015 Spreker: D. Gorter Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst: 2 augustus 2015 Spreker: D. Gorter Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst: 2 augustus 2015 Spreker: D. Gorter Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

2 13.Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten, opdat jullie niet bedroefd zijn zoals ook de overigen die geen verwachting hebben. 14.Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd, door Jezus gezamenlijk met Hem mee voeren. 15.Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer, dat wíj, de levenden, de overblijvenden tot de aanwezigheid van de Heer, in geen geval uitgaan vóór hen die te rusten zijn gelegd; 1 Thessalonicenzen 4:13-18

3 16.want de Heer zelf zal, met een bevel, met de stem van de vorst van de boodschappers en met de bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. 17.Vervolgens zullen wíj, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. 18. Daarom, spreekt elkaar aan met deze woorden. 1 Thessalonicenzen 4:13-18

4 Wie worden met kracht weggenomen bij de bazuin van God? 1 Thessalonicenzen 4:13-18

5

6 1,2 Thessalonicenzen brieven van verwachting: eerste geschreven brieven van Paulus

7 13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten troostende woorden in verwachting

8 13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten wat gebeurt met hen die wegvielen?

9 13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten Thessaloniki: sommigen overleden snel na Paulus’ prediking kenden deze brief niet

10 13. ….hen die rusten…… Hoe leefden zij? Wat was hun verwachting? Want zelf berichten zij over ons wat voor ingang wij bij jullie gehad hebben en hoe jullie je omkeren naar God, weg van de afgoden, om de levende en waarachtige God als slaaf te dienen 1:9

11 13. ………..hen die rusten……… uit het komen van de verontwaardiging En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij opwekte uit de doden, Jezus, Die ons bergt uit het komen van de verontwaardiging 1:10

12 dag van de mens : vanaf Adams zonde dag van verontwaardiging: 70 e jaarweek van Daniël 9 dag van IEUE – ‘de dag des Heren’ : ruim 1000 jaar

13 wat geldt de overleden gelovigen die nooit van de bazuin van God hoorden? 14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd, door Jezus gezamenlijk met Hem mee voeren.

14 wat geldt de overleden gelovigen die nooit van de bazuin van God hoorden? 16.want de Heer zelf zal, met…..de bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan

15 iemand van het uitverkoren volk, met verwachting: het aardse koninkrijk? 16.want de Heer zelf zal, met…..bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan

16 17 Vervolgens zullen wíj, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. 13. ………..hen die rusten………

17 Stap 1 : bazuin klinkt 2 : de doden in Christus staan eerst op 3 : weggerukt tot ontmoeting van de Heer in de lucht – samen met de levenden Jezus, Die ons bergt uit het komen van de verontwaardiging 1:10 God zal door Jezus, gezamenlijk met Hem mee voeren 4:14

18 14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond wij geloven  moet je eerst iets weten van: * het geheimenis van het evangelie – de verzoening? * het gezamenlijk-lichaam? * de onsterfelijkheid na de opstanding? geloven

19 geloven dat Jezus stierf en opstond hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4:5

20 geloven dat Jezus stierf en opstond want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal Efeziërs 2:8

21 verschillende verwachtingen: naar de hemel weg en weer terug op aarde op aarde

22 Wie? 14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond Alleen Gods woord, Zijn belofte, zal vervuld worden Lichaam van Christus

23 Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of slechts gedaan hadden – opdat het voornemen van God, overeenkomstig een keuze, zou blijven, niet uit werken, maar uit Hem Die roept - Romeinen 9:11, Jakob en Esau, Paulus zelf

24 Genade: Wie? Allen die God tevoren uitkoos in Christus vóór de nederwerping van de wereld Efeziërs 1:4


Download ppt "Dienst: 2 augustus 2015 Spreker: D. Gorter Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18."

Verwante presentaties


Ads door Google