De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel II. Jona op de 3-de dag aan land de HERE daalt neer op de 3-de dag; Ex.19 de bruiloft op de 3-de dag; Joh.2 Israël volgt de ark door de Jordaan op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel II. Jona op de 3-de dag aan land de HERE daalt neer op de 3-de dag; Ex.19 de bruiloft op de 3-de dag; Joh.2 Israël volgt de ark door de Jordaan op."— Transcript van de presentatie:

1 deel II

2 Jona op de 3-de dag aan land de HERE daalt neer op de 3-de dag; Ex.19 de bruiloft op de 3-de dag; Joh.2 Israël volgt de ark door de Jordaan op 2000 el; Joz.3 enz.

3 1Thessalonika 4 (...) 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de in wolken in een oogwenk weggevoerd (lett. weggerukt) worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

4 1Thessalonika 4 18 Vermaant elkander dus met deze woorden. beter: moedigt... aan

5 1Thessalonika 5 1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 10... en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost (lett. beveiligt) van UIT de komende toorn. 1Thessalonika 1 10... en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost (lett. beveiligt) van UIT de komende toorn. 1Thessalonika 1

6 1Thessalonika 5 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.

7 1Thessalonika 5 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust... het verbond (vredesakkoord) van de laatste jaarweek* * Daniël 9:27

8 1Thessalonika 5 3... overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. vergl. de vrouw in Openbaring 12 die een mannelijke zoon baart dat weggerukt wordt... * Openbaring 12:5

9 1Thessalonika 5 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:

10 periode van "alles vrede en rust" gaat direct vooraf aan wegrukking wegrukking vanwege acuut gevaar na wegrukking wordt 'de draak' op aarde geworpen* na de wegrukking zal direct 'toorn van de draak ' losbarsten * * Openbaring 12:13,17

11 1Thessalonika 5 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;

12 1Thessalonika 5 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

13 1Thessalonika 5 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken,

14 1Thessalonika 5 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en [met de] helm van hoop van redding;

15 1Thessalonika 5 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, eerder: "een plotseling verderf" * Openbaring 12:17 > de toorn van de draak

16 1Thessalonika 5 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.

17 1Thessalonika 5 11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. beter: moedigt... aan!


Download ppt "Deel II. Jona op de 3-de dag aan land de HERE daalt neer op de 3-de dag; Ex.19 de bruiloft op de 3-de dag; Joh.2 Israël volgt de ark door de Jordaan op."

Verwante presentaties


Ads door Google