De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het laatste wereldrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "het laatste wereldrijk"— Transcript van de presentatie:

1 het laatste wereldrijk
& de Islam deel II

2 verwachting binnen Islam de komst van Al Mahdi (= de gids);
beschreven in (vooral Sjiïtische) overleveringen (zgn. Hadith); 2

3 President Ahmadinejad voor de VN (2005, 2008):
De wederkomst van Isa (=Jezus) en de wereldwijde triomf van de Islam, is nabij… Binnenkort zal Al Mahdi verschijnen en de wereld onder de heerschappij van Allah brengen… 3

4 Al Mahdi... de ruiter op het witte paard…
2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. Openbaring 6 4

5 Al Mahdi... zal een enorme vrede en welvaart in de wereld brengen…
3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf… 1Thessalonika 5 5

6 Al Mahdi... zal door nieuwe ontdekkingen vele joden en christenen overtuigen van ‘de waarheid van de Islam’… 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Matteüs 24 6

7 Al Mahdi... zal een zevenjarig verbond sluiten met iemand uit het priesterlijk geslacht… 27 En hij zal het verbond voor velen versterken, een week lang (=7 jaar); in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden… Daniël 9 7

8 8

9 ??? 9

10 Al Mahdi... zal de Joden overwinnen en hen slachten…
24 … op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. Daniël 8 10

11 Al Mahdi... zal Jeruzalem bevrijden en de wederkomst van Isa inluiden…
2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden… (…) Zacharia 14 1 2 3 11

12 Al Mahdi... zal Jeruzalem bevrijden en de wederkomst van Isa inluiden…
3 Dan zal YAHWEH uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg… Zacharia 14 1 2 3 12

13 Al Mahdi... zal Jeruzalem bevrijden en de wederkomst van Isa inluiden…
4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten… Zacharia 14 1 2 3 13

14 Isa (=Jezus) volgens de Islam: NIET gestorven
14

15 Isa (=Jezus) volgens de Islam: NIET gestorven
NIET opgestaan uit de doden 15

16 Isa (=Jezus) volgens de Islam: NIET gestorven
NIET opgestaan uit de doden NIET de Zoon van God* * niet verwekt/opgewekt door God 16

17 inscriptie in de Rotskoepel
Er is geen God dan God; Mohammed is zijn profeet (…) God heeft geen zoon… 17

18 18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen gekomen (…) 1Johannes 2 18

19 22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus* is? …
1Johannes 2 * Jezus is door zijn opstanding officiëel tot “de Christus” gemaakt Handelingen 2:36 19

20 22 … Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent…
1Johannes 2 20

21 22 … Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent…
1Johannes 2 20

22 Paulus in Galaten 1 21

23 8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel
8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel*, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!** Galaten 1 * de claim van Islam! ** vloek = zonder zegen 22


Download ppt "het laatste wereldrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google